Category Archives: Henkisyys

Iäisyyden Kipinä

Kysymys: Voiko sanoa, että itsekkyyden lisäksi Luoja on jättänyt haluun toisen elementin jäljet: sydämen pisteen, jonka hän tulee herättämään oikealla hetkellä?

Vastaus: Tämä piste alkaa rikkoutumisesta.

Fyysikot myöntävät, että mitä enemmän he pääsevät perille aineesta, sitä enemmän he ”menettävät” hiukkaset. Jokainen hiukkanen muuttuu kuin ”pilveksi” ja nämä pilvet sekoittuvat keskenään ja muuttuvat tiheäksi sumuksi.

Sydämen pisteen kanssa asiat eivät myöskään ole aivan yksinkertaisia. Se on käsite, joka pitää sisällään koko Iäisyyden Valon, mutta sen vastakohtaisessa muodossa. Siksi se vaikuttaa meistä kipinältä. Se ilmenee pienimmässä muodossaan, jotta voimme pitää kiinni tästä varhaisesta kytköksen rihmasta.

Todellisuuden Kaava Yhdellä Muuttujalla

Nykyinen tilamme on kuvitteellinen. Kabbalistit vertaavat tämän maailman käsitystämme henkilöön, joka on menettänyt tajuntansa ja kokee erinäisiä värinöitä aivoissa, tiettyjä satunnaisia impulsseja jotka aiheuttavat illuusion ja harhaanjohtavan kuvan hänessä. Tämän vuoksi henkilö kokee olevansa elossa ja olevansa olemassa todellisessa maailmassa, havainnoiden sen kuten joskus tapahtuu unissa. Todellisuudessa, tässä (illuusiossa) ei ole mitään todellisesta todellisuudesta.

On olemassa useita erinäisiä keinoja, joilla voimme auttaa itseämme tässä tilassa, herättää itsemme tai pyrkiä kohti heräämistä. Kun olemme mielikuvitusmaailmassamme, idea on, että pyrimme kuvittelemaan todellisen tilan, joka on täysin riippumaton maailmastamme.

Olemme olemassa siinä todellisessa tilassa liittyneinä yhden halun kautta. Kukaan ei havainnoi itseän yksilönä, vaan jokainen havaitsee tämä ykseyden. Ei ole kumpaakaan, “minua” tai “meitä”, koska “me” on useiden “yksikköjen” (yksilöiden)summa.

Ei kuitenkaan ole olemassa summaa; on vain yksi ykseys, jossa sijaitsemme ilman eroja välillämme! Meidän täytyy nousta nyt havaitsemastamme  (harha)kuvitelmasta “Ei ole ketään muuta kuin Hän” tilaan, jossa on vain Yksi, ei mitään muuta. Kaikki mikä on Hänen ulkopuolellaan on seuraus tajunnanmenetyksestä. Meidän täytyy pyrkiä kuvittelemaan tämä tilanne.

“Kaikki mitä on olemassa on yksi sielu.” Tämä on todellisuuden kaava ja se määrittää työmme sijannin ja elämämme muodon, joka meidän täytyy saavuttaa. Ryhdymme piirtämään käytäytymistämme tästä pisteestä, suhteista ja teoista, kaikki nämä asiat ovat vain opittu maailmassa, jossa olemme tällä hetkellä. Ei ole olemassa fyysisiä kehoja, koko tätä maailmaa ei ole olemassa; sydämemme ja mielemme kohoaa tälle ykseyden tasolle.

Jokaisen (yksilön) pyrkimyksen seurauksena, ryhdymme havaitsemaan sitä todellisuutta ja mit siellä tapahtuu. Perustamme sen mukaisen yhteyden välillemme ja ymmärrämme opiskelemamme materiaalin sekä asenteemme maailmaa ja levitystyötä kohtaan.

Päämme täytyy olla tämän Ykseyden sisäpulella, kun kehomme täytyy olla erotettuna Hänestä ja sen tulee vain seurata ohjeita. Silloin näemme kuika yksinkertainen tämä polku todella on. Tärkein asia on ensikosketus todellisuuden ja voiman kanssa, jota kutsutaan; “Ei ole muuta kuin Hän.”

Elämän Avaimet Jotka Välitämme Lapsillemme

Aikuisen velvollisuus on opettaa lasta ja valmistaa hänet kaikin keinoin aikuisuuteen jo lapsuudessa. Sama tapahtuu henkisyydessä: Ylempi taso antaa alemmalla tasolle kaikki “avaimet”, kaikki keinot rakentaa ja koota itseään.

Alemman tason täytyy vain yksinkertaisesti ymmärtää tämä ja tehdä päätös jatkaa omasta vapaasta tahdostaan. Mitään muuta ei tarvitse tehdä. Kaikki voimat ovat jo käsiemme ulottuvilla.

Sen vuoksi, pientä (Kadnutin) tasoa pidetään perustana, kun suurempi taso (Gadlut) on lisä joka ilmestyy ja katoaa aika ajoin, riippuen alemman tason pyrkimyksitä ja yrityksistä. Alempi taso on aina olemassa, se toimii hyvänä, terveenä perustana uuden, suuremman tason luomiselle, tason joka on uusi joka kerta.

Sen vuoksi, alempi Hafetz Hesediksi (se joka haluaa armoa) kutsuttu aste, Luojan pelko, Binan taso, “taito” tai usko. Tämä taso täytyy siirtää uuteen tilaan, uudelle tasolle, isiltä pojille, henkisyyden ylemmiltä askeleilta alemmille.

Johtojärjestelmän Uskomaton Taituruus

Niin paljon valmisteluja rikkoutumisemme aiheutti ja niin monta mahdollisuutta avautuivat meille sen avulla, että sitä ei voi kutsua vähemmäksi kuin jumalalliseksi teoksi. Tämä on niin oivallinen keksintö, että emme edes voi arvioida sitä asianmukaisesti.

Tämä ilmaistaan erityisesti aineellisessa pukineessa, jossa olemme kykeneväisiä oleskelemaan itsekkäästi, samalla edistyen kohti lahjoittamista. On mahdotonta edes kuvitella miten sellainen ihme on mahdollinen! Olen miinuksella, pahuudessa, vihassa naapuriani ja Luojaa kohtaan, täydellisessä vastakohtaisuudessa Häneen ja samalla käytän heitä hyötyäkseni heistä (ainakin se näyttää minusta siltä). Ja kun käytän heitä omaksi eduksenia, niin kuin se minusta näyttää, edistyn itse asiassa vastakkaiseen suuntaan, tarkoittaen kohti heille lahjoittamista.

Käy ilmi, että rikkoutumisen nojalla, kaksi luomisen lakia ilmestyy, jotka ovat kytköksessä sellaisella tavalla, että se mahdollistaa niiden käytön, jopa vielä olessamme itsekkyydessämme.

Rikkoutumisen jälkeen kaikki toiminnot meitä kohtaan tapahtuvat Atzilutin maailman avulla. Siitä syystä vaikea, monimutkainen ja täydellinen mekanismi löytyy siinä. Loppujen lopuksi sen täytyy työstää meitä ylemmästä ulottuvuudesta, lahjoittamisen maailmasta. Sen täytyy kytkeytyä meidän kanssamme, egoistien.

Silti, vaikka mielimme vastakohtaisia asioita, siitä huolimatta Atzilutin maailman järjestelmä on luonnostaan rakennettu sellaisella tavalla, että se kohtelee meitä oikein. Vaikka pyydämme itsellemme, itsekkäästi, silti sen tosiasian nojalla, että ulkoiset tekomme näyttävät lahjoittamiselta, sillä yritämme yhtenäistyä ryhmään ja työskentelemme levittämisen hyväksi, tämä riittää, jotta ympäröivä Valo voi paistaa meille.

Valo ei voi koskaan muuttua sisäiseksi ja astua sisään näihin itsekkäisiin astioihin, vaan se hohtaa meille kaukaa, jopa niissä haluissa, jotka ovat vastakohtaisia ja sopimattomia sille. Meillä on täysin vastakohtaisia intentioita, silti se paistaa meille.

Tämä on hyvin monimutkainen mekanismi.

Ilkeä Johtaja Vai Rakastava Isä?

Kysymys: Milloin tulen lopulta ymmärtämään, että Luoja ei ole ilkeä johtaja vaan rakastava isä?

Vastaus: Kun paljastat Hänet. Siihen saakka sinulla tulee aina olemaan valitettavaa Luojalle; tulet aina nalkuttamaan ja kiroamaan Hänet, ehkäpä automaattisesti tai hiljaa mielessäsi koska pelkäät Häntä. Vilpittömyyskään ei tuo muutosta. Sinun täytyy miettiä todella, mikä puhuttelee sinua ettet pelkää mitään. Luojalle ja koko järjestelmälle on tärkeintä että ymmärrät sen sekä itsesi ja tuot itsesi sen lähelle ja astut sen järjestelmän sisään.

Juuri nyt koko maailma on tulossa lähemmäksi sitä. Tämä on aistimus kriisistämme; tunne, että olemme tämän järjestelmän kynnyksellä. Sen vuoksi meidän täytyy oppia sen ominaisuudet niin hyvin kuin mahdollista, pyrkien arvioimaan kuinka ikuisia ja täydellisiä, kuinka haluttavia tai ei haluttavia ne  (ominaisuudet)ovat-mikä todellisuudessa on-yksi ja sama asia, vertaa itseäsi siihen niin paljon kuin mahdollista. Tämä johtaa (siinä olevan) Valon ilmaisuun, sen vaikututukseen meissä. Silloin saavutamme todella sisäänpääsyn siihen.

Miten Me Olemme Erilaisia?

Kysymys: Mainitsematta kabbalan tiedettä levittämisessämme, kerromme ihmisille, että keskinäinen tae tarjoaa meille hyvän elämän. Siinä tapauksessa, miten eroamme muista organisaatioista, jotka antavat samantapaisia lupauksia?

Vastaus: Paha asia, jos et tunne eroa.

Moderni ihminen kokee globaalin, yhtenäisen kriisin. Sillä tavalla Luoja näyttää hänelle, että hän on kytkeytynyt muihin väärällä tavalla ja että hänen pitää saavuttaa keskinäinen tae. On olemassa metodi, joka auttaa häntä yhtenäistymään muiden kanssa oikealla tavalla ja aloittamaan hyvän elämän elämisen. Tämä metodi toimii luoden sopivan ilmapiirin; tehden”kuoren” ympäristöstä, joka antaa ihmisille selityksen siitä miten eletään  yhdessä hyvää, terveellistä ja turvallista elämää.

Ihminen kuulee tämän ja ymmärtää, että muuta ratkaisua ei ole. Ja muut kuulevat saman asian, joten on helpompi tehdä tämä yhteen kasvaneena, yhdessä heidän kanssaan. Henkilö oppii yhtenäistymään muiden kanssa oikealla tavalla ja saman prosessin aikana hän houkuttelee luokseen Valon joka uudistaa. Lapset tekevät samaa leikkiessään, varttuen ja viisastuen prosessin myötä.

Näin ollen, kun henkilö löytää itsensä pahasta tilanteesta, hän käyttää muita houkutellakseen valoa ja vähitellen hän alkaa arvostaa lahjoittamisen voimaa. Hän arvostaa sitä suuresti ja se muuttuu hänelle tärkeimmäksi asiaksi. Yllättäen hän arvostaa sitä siinä määrin, että vaikka kaikki hänen elämässään on kunnossa, hän ei hylkää lahjoittamista, toivoen voivansa soveltaa sitä riippumatta tuntemuksistaan. Tämä siitä syystä, että hän yhdistää siihen ensisijaisen tärkeyden.

Näin ihminen muuttuu henkiseksi, siirtyen itsekkäästä intentiosta, Lo Lishmasta altruistiseen Lismahan. Eikä ole pienintäkään mahdollisuutta, että 99% väestöstä saavuttaisi korjauksen millään muulla tavalla. Voitko sinä suositella jotain muuta, paitsi Tooraa?

Uskon, että ongelma piilee perusteellisessa väärinkäsityksessä siitä miten AHPia edistetään. Olemme osanneet korjata Galgalta Eynaim Babylonian ajoista asti, mutta AHPin korjaaminen, tässä on kaikki keinomme.

Kysymys Itsensä Muuttamisesta

Kysymys: Tiedän ja yritin monta kertaa: Minun on mahdotonta muuttaa egoistina olemista. Haluan muuttua, mutta minulla ei ole voimaa. Tiedän tämän ja myös Kabbala sanoo sen olevan mahdotonta.

Mikä on seuraava askel? Katsoa Googlen karttapalvelusta missä Luoja asuu ja ja mennä Hänen  luokseen? Koputtaa Hänen ovelleen ja kun Hän avaa oven vaatia Häntä muuttamaan pahuuden ilmentymäni hyväksi?

Tämä ajaa minut “hulluksi.” Herään joka päivä ja tiedän ettei pahuuden ilmentymän ylittäminen ole vallassani.

Vastaus: Jos olet vakuuttunut ettet pysty muuttamaan itseäsi, se jo itsessään on suuri löytö. Tätä (pahuuden ilmentymän ylittämistä) ei kuitenkaan vaadita sinulta.: Sinun täytyy nimenomaan tulla vakuuttuneeksi, ettet kykenisi siihen. Huomaamalla kykenemättömyytesi muuttaa omaa egoasi, tulet näkemään että Luoja hallitsee sinua, herättääkseen sinussa vaateen Häntä kohtaan muuttaa sinut.

Ottakaa Varas Kiinni!

Kysymys: Maailmassamme on yleistä “kumartaa” tärkeämmäksi kokemiemme henkilöiden edessä. Miksi kumartaminen henkisessä maailmassa on niin vaikeaa?

Vastaus: Kumarramme ja “alennamme” itsemme tärkeiden ihmisten edessä tässä maailmassa hyötyäksemme siitä. Egoismimme toimii aina sitä hyödyttävällä tavalla. Jos henkilö on vaikutusvaltainen, vahva ja varakas, silloin minua hyödyttää kumartaa hänen edessään ja olla hänen rinnallaan palvellen häntä, sillä tiedän että usein pieni ihminen vastaanottaa suuremmalta ja myös minä oletan saavani jotain tällaisessa tilanteessa.

Toimimme näin yleisesti maailmassamme. Ellemme toimi näin, kohtaamme vastoinkäymisiä, jotka opettavat meille tämän periaatteen. Oletetaan etten halua kuunnella mitä poliisi sanoo minulle. Saan sakot tai joudun oikeuteen jossa minulle langetetaan rangaistus. Joten seuraavalla kerralla kuuntelen. Näin ollen, maailmassamme on hyödyllistä kuunnella vaikutusvaltaisia ihmisiä. Jos en ymmärrä tätä, elämä opettaa sen minulle vastoinkäymisten kautta.

Tämä ei kuitenkaan toimi suhteessa Luojaan, sillä Hän on salattu! Loppujen lopuksi, jos Hänen lahjoittamisen ominaisuudet tulisivat paljastetuiksi sinulle, juoksisit Hänen perässään kuten varas, joka juoksee ihmisjoukon edellä huutaen “Ottakaa varas kiinni!” Sinusta vaikuttaisi siltä, että rakastat Häntä  sydämesi pohjasta, koska voit vstaanottaa Häneltä niin paljon. Kukapa ei haluaisi kääntyä maailmaa kontrolloivan voiman puoleen? On selvää että jokainen henkilö tekisi näin.

Sen vuoksi Luoja ei voi tulla paljastetuksi suurena, mahtavana ja anteliaana. Hän voi tulla paljastetuksi vain esimerkkinä lahjoittamisen ominaisuudesta, ominaisuudesta joka meidän kaikkien täytyy saavuttaa itse. Silloin et kuitenkaan halua Häntä ja juokset Hänestä pois päin. Tämän vuoksi Hän ei voi paljastua sinulle-ei hyvältä saatika huonolta, ei täyttymyksen saatika intention puolelta.

Ainoa asia joka säilyy meillä on työ ympäristön kanssa. Luoja antaa meille pienen lahjoittamisen halun, mutta kaikki muu täytyy tulla paljastetuksi meidän kauttamme, ympäristössä joka inspiroi meitä lahjoittamaan, rakentamaan halumme ylempää voimaa varten. Otamme vastaan apua ja herätyksiä ylhäältä vain opiskelujemme ponnistusten, ympäristön ja Kabbalan levityksen laajuudessa.

Muutoin on mahdotonta kehittyä. Jahtaisimme Häntä, toivoisimme nielaisevamme Hänet tai juoksisimme pois päin Hänen lahjoittamisen ominasuutta peläten mahdollisuutta tulla itse sen kaltaiseksi.

Päästäkäämme Valo Järjestelmän Läpi

Baal HaSulam, “Kansakunta”: Olemme varmoja ettei Israel ole yksin ja että joukossamme on niitä jokta etsivät sydämiä ja voivat tarjota menestyksekkään suunnitelman, joka yhdistää kaikki ryhmät kansakuntaan. Tiedämme kokemuksesta, että erityisesti nuo ihmiset istuvat sivussa ilman kuuntelijoita.

Kysymys: Kuka Baal HaSulam on puhuakseen mitä hän kirjoittaa, “niitä jotka etsivät sydämiä?”

Vastaus: Kuka tahansa, joka on kiinnostunut ottamaan osaa avoimeen keskusteluun ja luomaan integraalin, globaalin järjestelmän joka kattaa koko kansakunnan. Olemme iloisia nähdessämme sellaisia ihmisiä. Yhtenäistykäämme ja ryhtykäämme työskentelemään yhdessä.

Heti kun yhtenäistymme laatiaksemme edes ohjelman alustavan vaiheen, selkeät muutokset parempaan ryhtyvät tapahtumaan sinä päivänä. Yhtenäisyytemme sisältää jo henkisyyden voiman ja se ryhtyy toimimaan välittömästi. Tulemme näkemään tämän käytännössä.

Silloin ihmiset ryhtyvät ajattelemaan uusin tavoin ja ryhtyvät ymmärtämään mitä on tapahtumassa. He alkavat ymmärtää kuinka asiat ovat ja alkavat katsoa maailmaa eri tavalla. Näin Valo toimii.

Emme kykene saamaan mitään valmiiksi tänä päivänä, sillä mailmaa hallitsee globaali järjestelmä. Jos kuitenkin tuot tähän vähän Valoa, tulet huomaamaan kuinka se aktivoituu positiivisella tavalla. Meidän täytyy vain yhtenäistyä ja istua pyöreän päydän ympärille.

“Plus” ja “Miinus”, Yhdstetty Yhteisellä Työllä

Maailmassamme rakkaus ja viha ovat kaksi erilaista, vastakkaista tunnetta. Emme voi yhdistää näitä kahta vastakohtaa, emmekä ymmärrä että rakastamme yhtä koska vihaamme toista.

Henkisessä työssä nämä ovat yksi. Kaksi vastakohtaa yhdistyy ja ilmenee, että vihaan ja rakastan samassa paikassa, tarkoittaen vastaanottamista ja lahjoittamista. Eroavaisuuteni lähimmäiseeni ja pyrkimykseni häntä kohtaan ilmenevät yhdessä paikassa. Kaikki tämä tulee yhdestä tilasta, tasosta, minun asteestani, jossa tunne nvihaa ja rakkautta samassa paikassa. Havaitsen nämä kaksi vastakohtaa yhtenä.

Tämä on samankaltaista sähkön kanssa, mitä on mahdotonta tuottaa ilman plussaa ja miinusta. Henkisessä maailmassa plus ja miinus toimivat yhdessä, yhden asian ja yhden tietoisuuden yläpuolella. Toisaalta on plus ja toisaalta miinus ja minä olen siinä keskellä. Henkinen maailma on erityinen, sillä siinä yhdistyvät vastakohdat!

Yhtenäistykäämme sen vuoksi yhteisessä takeessa, kaikkien vaikeuksien ja erimielisyyksien yläpuolella. Ei ole merkitystä, millaiset ominaisuudet henkilö sai syntyessään saatika kuinka hän ajattelee. Kaikkein tärkeintä on yhdistyä kaiken tämän yläpuolella. Se on samankaltaista henkisessä maailmassa tehtyyn työhön “uskossa järkeilyn yläpuolella” kanssa.

Tämän lähestymistavan kautta saavutamme henkisyyden. Tällöin emme enää vaivaannu erilaisuudestamme, vaan käytämme sitä paljastamaan suuremman yhtenäisyyden asteen.