Category Archives: Henkinen Työ

Koko Maailma On Heijastukseni

“Orja” on halu, jonka olen omaksunut sisässäni ja se on niinmuodoin täysin minun hallinnoima. Samalla olen nujertanut sen siinä määrin, ettei sitä pidetä minun egonani enää, vaan täytenä kumppanina.

Voin käyttää sitä täysin, ei paineella kuten tein, kun käytin sitä väkisin, vaan rationaalisesti ja loogisesti. Tämä tarkoittaa, että se on jo täydessä ymmärryksessä kanssani.

Puhumme vain intentioista ja haluista, sillä mitään muuta ei henkilössä ole. Henkilö on pieni maailma, joten kaikki se mitä näemme, kuva maailmasta ja kaikki siinä mukana, on heijastus minun sisäisistä ominaisuuksistani, eikä mitään muuta. Jos maailmassa on jotain sisälläni, niin se on merkki siitä, että tällä tavalla näen oman heijastukseni.

Tällä tavalla minun pitäisi järjestää kaikki päässäni lukiessani lähteitä, kunnes itse asiassa ymmärrän sen. Vähitellen sekä mielesi, että näkösi keskittyy siihen ja ymmärrät, että se on todellakin niin. Jopa kvantti fyysikot ja psykologit ovat alkaneet puhua tästä nyt.

Konvention Ilmapiirin Muuttaminen

Rabash Shlavei HaSulam”, Artikkeli 17 ”Kokoontumisen Järjestys”: Ihmispaljoudessa löytyy kuninkaan loisto, viitaten siihen, että mitä runsaslukuisempi on väki, sitä huomattavammissa määrin heidän voimansa aktivoituu, tarkoittaen, että he luovat kasvavassa määrin voimakkaan ilmapiirin suhteessa Luojan suuruuteen ja tärkeyteen. Sillä kukin tuntee kehossaan, että kaikki toimenpiteet, jotka hän haluaisi toteuttaa henkisyyden tähden, lahjoittaa Luojalle, ovat korvaamattomia, sillä hänet on oikeutettu sulautumaan heihin, jotka ovat Kuninkaan palvelemisen arvoisia. Näin ollen, suorittamalla vähäisimmänkin toimenpiteen, hän täyttyy ilolla ja nautinnolla, sillä hänellä on keino palvella Kuningasta.

Tämän pitäisi olla ilmapiiri Pietarin konventiossa. Ja meidän täytyy valmistautua siihen. Mikään “mekanismi” ei tule toimimaan kohdallamme. Ihmiset, jotka kokoontuvat konventioon, heidän on muodostettava, tuoettava haluttu tila “lämmitettävä ilmapiiriä”  ja tunnettava, että se on “ladattu” intentiollamme. Työn suuruuden ja merkityksen oivaltaminen ja keskittyminen yhteiseen ponnistukseen riippuu meistä.

Olemme erityisiä; teemme erityisen toiminnan aikaansaadaksemme yhteyden, jopa pienimmänkin ylemmän voiman kanssa. Se rakentaa meitä, auttaa meitä, lähentää meitä esteiden kautta ja työntää meidät lopulta tavoitteeseen.

 

Kiitollisena Ajatuksista Ja Haluista

Kaikki ajatukset ja halut jotka heräävät henkilössä henkisen työn puolesta tai vastaan tulevat vain ja ainoastaan Luojalta. Olemme aina seuraus kun Hän on taas aina syy. Hän on aina lähde, juuri ja ensimmäinen ja me olemme seuraus, luotuja, toinen.

Näin ollen meidän täytyy ymmärtää, että tunnemme aina oman vastauksemme Hänen vaikutukseen ja meidän tulisi toimia tämän ymmärryksen mukaan. Siispä, jos Hän antaa meille oikeita (korjattuja) haluja ja ajatuksia, meidän tulisi olla kiitollisia. Jos taas koemme korjaamattomia ajatuksia ja haluja, mutta samaan aikaan Hän muistuttaa meitä siitä, että ne ovat Häneltä, meidän tulisi pyytää ja olla kiitollisia muistutuksesta.

Mielihyvä Egon Torjumisen Kautta

Kysymys: Tuttavieni joukossa, jotka ovat läpikäyneet Afganistanin sodan, hyvin selkeitä muistoja sodasta ilmenee edelleen. Siellä oli kuolemaa, verta ja mutaa ja yllättäen heissä herää muistoja näistä asioista. Onko luokka, joukkue tai yritys eräänlainen kabbalistinen ryhmä, jossa  “karmiininpunaisia palloja” välitetään tovereiden keskuudessa?

Vastaus: Ihmisten joukossa on niitä, jotka ovat kytköksessä sellaisiin suhteisiin. Se, että he näkevät, että heillä ei ole mitään muuta mietittävää paitsi keskinäinen pelastus, kun jokainen näkee, että ei voi pelastaa itseään, vaan on täysin riippuvainen muista. Joten aistiessaan toisensa, he ovat jossakin muodossa  kabbalistinen ryhmä.

Sillä ei ole väliä, että he eivät tunne, eivätkä ymmärrä henkistä menetelmää. Jonkinlainen muutos tapahtuu silti, irrottautuminen egosta, jolla ei enää ole paikkaa ja ymmärrät, että se on joko sinä tai joku muu,  sillä ei ole väliä, jos olet parempi kuin joku muu. He, jotka elävät tällaisia äärimmäisiä hetkiä, tunnistavat itsensä uhraamisen tunteen, joka tulee näkyviin keskinäisestä riippuvuudesta johtuen.

He kokevat mielihyvää egon torjumisen kautta ja muistavat siitä sellaisen lämmön. Sellainen  vapaus, sellainen hengähdystauko on mahdotonta tuntea jokapäiväisessä elämässä, menemme takaisin sinne ja se naksahtaa meissä taas.

Mistä Voit Löytää Takuun Ikuiseen Rakkauteen?

Rabash, “Ihmiskunnan enemmistö”:”No niin, puhutaan Luojan  rakkaudesta. Ensin luodun on ymmärrettävä, että rakkaus saavutetaan tekojen kautta antaen lahjoja ystäville, jotta jokainen annettu lahja on kuin nuoli ja luoti jotka tekevät reiän ystävän sydämeen. Vaikka ystävän sydän olisi tehty kivestä, jokainen nuoli ja jokainen luoti tekevät siihen reiän ja nuo useat reiät luovat siihen (sydämeen) tilan. Näin “ampujan”, lahjoittajan lahja etenee sisälle sydämeen.

Osumien lämpö herättää ystävän rakkauden kipinän ja silloin rakkauden verho on kietoutunut “kahden rakkauden kattavan” ylle. Tämä tarkoittaa sitä, että rakkaus kiertää-ympäröiden kaksi, jolloin heistä tulee jälleen yksi koska verho johon he ovat kietoutuneet on yksi ja sama. Näin ollen he molemmat kumoutuvat.”

Jos kaksi ihmistä tuntevat samankaltaista rakkautta, he täydentävät toisiaan. Molemmat ovat sidoksissa toisiinsa ja silloin kolmas osapuoli, Luoja, ilmestyy heidän välilleen ja todistaa heidän rakkautensa ja ylläpitää sen.

Yksipuolista rakkautta ei voi ylläpitää kauaa. Tarvitaan kaksi jotka tuntevat samankaltaisen rakkauden yhteyden, vaikka se olisikin eri intensiteetin tasolla. Jos toinen heistä on suurempi kuin toinen, hän (suurempi) alenee toisen tasolle, koska kohoaminen on aina vaikempaa kuin laskeutuminen. Näin ollen hän luo itselleen henkisen Partzufim, joka on hänen ilmaisumuotonsa alemmalle tasolle ja näin ollen auttaa pienempää ystäväänsä täyttämään heidän yhteisen rakkautensa. Tämä luo ystävälle joka kerta tien kohota korkeammalle.

Tulevaisuuden Yhteiskunta: Henkinen Ja Aineellinen

Kysymys: Mitkä periaatteet on löydyttävä tulevaisuuden yhteiskunnasta, onko niillä  vastavuoroinen yhteys henkiseen maailmaan?

Vastaus: Tulevaisuuden yhteiskunnassa täsmälleen sama kabbalistinen periaatte sovelletaan kuin henkisessä maailmassa. Tämä on sama kabbalistinen keskinäisen yhteyden korjattujen sielujen korjattujen osien järjestelmä, se on vain kuvailtu ja selitetty tavallisella aineellisella kielellä, eikä sen enempää.

Joko minä sanon, että meidän täytyy tedä johtopäätös kabbalististen periaatteiden mukaan “usko järkeilyn yläpuolella”, “mitätöiminen”, “ensimmäinen rajoitus”, “toinen rajoitus”, “heijastuva Valo” jne. tai sanon saman asian yksinkertaisella kielellä—että ihmisten on alettava yhtenäistymään egostaan riippumatta ja sen jälkeen he alkavat aistia ainutlaatuisen yhteisen voiman löydön keskuudessaan, joka itse asiassa on ylempi Valo.

Kaikki Muiden Tähden

Kysymys: Eräällä luennolla mainitsit, että Luoja paljastetaan meille, kun emme halua sitä. Mitä sillä tarkoitetaan?

Vastaus: Sen suhteen mitä sanottiin, että Luoja löytyy, kun henkilö ei halua sitä, sillä tarkoitetaan, että henkilö kieltäytyy kaikista tuloksista jotka kohdistuvat hänen minäänsä ja niin saavutamme pisteen, joka on “Makhsomin” (henkisen esteen) tuolla puolen.

Jos Näkerrät Omaa Lihaasi….

Jos kärsit, se tarkoittaa, että olet tilassa nimeltään: “hölmö istuu toimettomana ja näkertää omaa lihaansa”. Jos sinulla on vahva ympäristö, joka haluaa auttaa sinua etkä häpeä mitätöidä itseäsi ja olla täysin sisällytetty, olet hyvin onnekas. Silloin et kärsi, mutta löydät heti keinon kääntää koko tämä kärsimyksen tilan hyväksi.

Jos näkerrät oman lihaasi, se tarkoittaa, että et voi varmuudella määrittää, mistä kipu tulee, mistä syystä, keneltä ja mitä tarkoitusta varten. Olet unohtanut, että “Hän on ensimmäinen ja Hän on viimeinen!” Ja se on ikäänkuin katsoisit kivun omaksi ansioksesi, niin kuin olisit aiheuttanut sen itse ja olet vastuussa siitä. Siten sinä kidutat itseäsi ja näkerrät itseäsi.

Jos kuitenkin katsot kaiken Luojan ansioksi, etkä sokean kohtalon, voit lopettaa itsesi näkertämisen ja käännät välittömästi pahan tunteen kohoamisen keinoksi, yhteydeksi Luojaan, joka on lähettänyt tämän tilan niin, että voit muodostaa yhteyden Häneen.

Kabbalan Viisaus On Kaikkien Omaisuutta

Baal HaSulam:,”Rakkaus Luojaa ja rakkaus luotuja varten”: Näin ollen, koska Israeli menestyi aikaisempien ansioiden kautta ja he kehittyivät yli 400 vuotta ja tulivat kelvollisiksi ja tuomitsivat itsensä ansioiden asteikolle.”

Maanpaon aikana kohtaamme erinäisiä vastuksia ja paljastamme voiman joka ei salli meidän yhtenäsityä, vaikka haluaisimmekin sitä. Tämä voima on jaettu neljään Aviut:iin (halun “karkeuden”) tasoihin ja tätä “neljäsataa vuotta” tarkoittaa. Yleisesti ottaen, samankaltainen jakautuminen ja mittaaminen on lähtöisin HaVaYah:in alkuperäisestä rakenteesta.

Jos pahuuden täysi integroituminen on estetty, tarkoittaa tämä sitä että Israelin lapset ovat suorittaneet Egyptin maanpaon. Tämä koskee meitä: Jos haluamme nousta Tooran vastaanottamisen tasolle, korjauksen menetelmän tasolle, meidän täytyy sitä ennen tuntea itsemme maanpaossa. Tuo kasvava tunne tuo vihaa, torjuntaa, eristäytymistä ja kyvyttömyyttä yhtenäistyä kolmella egoistisen halun tasolla, joita kutsutaan “Egyptiksi” ja jonka viimeistä sydäntäpolttavaa tasoa kutsutaan “Faaraoksi.” Hänen merkkejään kutsutaan “kymmeneksi vitsaukseksi” ja jonka lopputuloksena poistumme Egyptistä, tarkoittaen tunnetta yhtenäisyyden välttämättömyydestä siitäkin huolimatta että pahuus ja Faarao on paljastettu.Olemme sitten valmiita vastaanottamaan Tooran.

Itkemme, kutsumme ja silloin voima joka johdattaa meidät vastaanottamisen halun yläpuolelle saapuu. Emme ole Egyptissä, olemme egon yläpuolella ja tästä hetkestä eteen päin olemme valmiita tulemaan yhdeksi. Uudistava Valo vaikuttaa meihin ja Siinain, vihan (Sinah) vuorella tulemme ihmisiksi.

Sen jälkeen jatkamme Egyptin korjausta ja ryhdymme “raapimaan” tätä halua kerros kerrokselta ja kohotamme ne lahjoittamiseen “AHP:n” ominaisuudessa. Lopussa, halun “saavuttamattomat” (“kivinen sydän“) osat jätetään Egyptiin, jotka tullaan korjaamaan viimeiseksi.

Kun Adam HaRishonin yleisen sielun sirpaleet ryhtyvät jälleen yhdistymään, ensimmäiset siihen liittyvät osat ovat “kevyempiä” ja herkempiä osia. Et sinä enkä minä tiedä millaisia sielun osia ne olivat, jotka lähtivät yhdessä Babyloniaan Aabrahamin kanssa ja mihin tiettyyn osaan yleistä sielua ne kuuluvat. Tämä on sydämen piste Adam HaRishonissa. Jokatapauksessa tämä on korjaus, joka perustuu Kabbalan menetelmään.

Kabbalan viisaus on korkeimman järjestyksen tiede joka kuuluu koko ihmiskunnalle, kattaen koko yleisen astian rajoittumatta vain tiettyihin sirpaleisiin. Se sisältää koko todellisuuden maailmasta Ikuisuuteen. Se on käytetty kuitenkin vain sellaisten ihmisten keskuudessa, jotka voivat lisätä pyrkimyksiä oma-aloitteisesti ja kiihdyttää sen sijaan että kehittyisivät “aikataulun mukaisesti”. Odottamatta korjauksen tapahtumista vuorollaan, he kohottavat MAN:ia, tarkoittaen pyyntöä, etukäteen ja auttaen muita tekemään samoin. Näin ollen Kabbalan viisaus on koko maailman omaisuutta.