Category Archives: Henkinen Työ

Tulisiko Meidän Takertua Opettajaan Vai Ryhmään

thumbs_laitman_528_04Kysymys: Mitä eroa on takertumisella opettajaan tai takertumisella ryhmään?

Vastaus: On välttämätöntä takertua ryhmään, jotta voi takertua opettajaan, jotta voi takertua Luojaan.

Se ei tarkoita, että opiskelija ei voisi kysyä opettajalta kysymyksiä, selvittää, ilmaista epäilyksiä ja jopa asettaa vaatimuksia. Tämän tulisi aina olla muodossa, joka ei vahingoita heidän yhteyttään, opiskelijan mitätöitymistä. Tämä on tärkein asia.

Ongelma ei ole se, että hänellä ei ole tarpeeksi kunnioitusta opettajaa kohtaan, vaan se tosiasia, että hän menettää yhteytensä häneen.

Positiivinen Voima

Tuotamme energiaa yhteisillä yhtenäisyyden toimenpiteillämme. Mutta meidän on myös käytettävä sitä oikein kaikkien yhtymiseksi ryhmään.

Energia, jonka  saan ryhmältä on palkkioni siitä, että olen ollut lojaali ryhmälle. Olen muuttunut olennaiseksi osaksi kokonaisuuta siinä määrin kun olen ollut uskollinen; olen valmis siihen, että he tekevät minulle sen mitä he pitävät tarpeellisena.

Tämä tarkoittaa sitä, että käytän ryhmää oikein ja voin edelleen vaatia energiaa päästäkseni yhä lähemmäksi  sitä.

Annan itseni ajattelematta, että he täyttävät minut arvoillaan ja sitten tämä osa muuttuu osaksi keskinäistä taetta ilman epäilystäkään.

Aave, Joka Järjestelee Tuoleja

On olemassa useita tarkistuspisteitä reitin varrella, joista täysin puuttuu materialistiset merkit, joiden avulla on mahdollista arvioida etenetkö vai ei. Ensimmäinen tasti on se pyritkö aistimaan itsesi ryhmän keskellä. Ei keskellä kaikkien huomiota, esitellen itsesi tärkeimpänä, vaan keskellä yhteisiä toiveita, keskellä yhtenäisyyttä, lahjoittamista ja keskinäistä välittämistä, itse kivijalalla, “yhdellä jalalla”, eli pilarilla, jolla yhtenäisyys lepää: “Mikä on vastemielistä itsellesi, älä tee sitä toiselle.”

Ensinnäkin, älä häiritse muita! Eli rajoita itse “Tzimtzum Alephin” tilaan, ikään kuin et ole olemassa tai et käytä haluasi nauttia, jotta siellä voi olla paikka muille vierelläsi ja itse et käytä mitään paikkaa ollenkaan, muutut nollaksi, kuin aave. Sinä vain tarjoat paikkaa muille, kuten esimies, joka järjestelee tuolit ja huolehtii siitä, että jokaisella on paikka. Tämä on nimeltään “Mikä on vastemielistä itsellesi, älä tee sitä toiselle.”

Eli itse et käytä mitään paikkaa ollenkaan, mutta tarjoat sitä kaikille tovereille. Tämä on ensimmäinen edellytys ja siksi sitä kutsutaan “seisoo yhdellä jalalla”. Todellakin, henkilön täytyy pysyä tässä periaatteessa ja eri toimet voivat tapahtua sen yläpuolella, mutta sen seurauksena. Siksi, jos onnistut saavuttamaan sen tunteen, nousemaan aamulla tai ennen jokaista toimintaa, tämä tarkoittaa sitä, että etenet oikeaan suuntaan.

Älä Istu Joutilaana

On selvää, että henkilö ei voi tehdä mitään Luojan tähden. Hän toimii rangaistuksen pelosta tai palkkion toivossa, mutta se on aina omaksi hyväkseen. Sillä hetkellä kun asiat sujuvat hänen kohdallaan, hän unohtaa Luojan. Näemme, että henkilö tavallisesti kääntyy Luojan puoleen, kun hänestä tuntuu pahalta ja kun hän ei voi käsitellä jotakin asiaa. Mutta sillä hetkellä kun hän huomaa, että voi selvitä ilman Luojaa, hän jättää tämän. Me sitävastoin suoritamme toimia, joiden avulla haluamme päästä lähemmäksi Luojaa ja haluamme myös korjata intentiomme, tai ainakin pyrimme tekemään niin.

On ihmisiä, jotka ajattelevat, että heillä on jo lahjoittamisen intentio ja että he yhtyvät Luojaan meditaation kautta. Mutta asian ydin on se, että on mahdoton operoida lahjoittamisen intentiota tai edes haluta päästä lahjoittamisen intentioon, jos et suorita toimia. Intentiota ilman toimintaa kutsutaan “demoniksi”, hengeksi, joka ei ole todellinen.

Jos kuitenkin operoimme halulla muuttaa intentiomme ja perustaa ensimmäinen korjattu osa sieluamme, se tapahtuu. Siitä syystä olemme täällä nyt toiminnan maailmassa. Meidän tarvitsee vain suorittaa oikea toiminta, paikkansapitävyys on ilmeinen ja intentiot korjautuvat itsestään siinä määrin, että jokainen haluaa korjata ne. Tärkeintä on olla istumatta joutilaana.

Väliaikaisen Varjon Alla

Sukkot (lehtimajajuhla) symboloi iloa. Se on mukava, miellyttävä, kevyt ja yksinkertainen juhlapyhä, josta ihmiset todella pitävät. Tosiasiassa se vaatii valmisteluja etukäteen, mutta on silti erittäin riemuisa. Miksi näin?

Ensin, kaikkien selvitysten perään Tooran vastaanottamisen jälkeen Shavuotina (viikkojen juhla), Tisha BeAvin (av-kuukauden yhdeksännen päivän) jälkeen, kun näimme miten pirstaloituneita olemme—sillä se symboloi kymmenen käskyn taulujen särkymistä—se symboloi myös taulujen jakoa. Sitten saavutamme pahuuden tunnustamisen juutalaisena uutena vuotena (Roš hašana, uuden vuoden alussa) ja teemme päätöksen, että meidän on saatava korjaus. Sen jälkeen tulee sovituspäivä (Jom kippur), joka kabbalistisilla termeillä on kuvailtu oikean ja vasemman linjan syleilynä, tuomioistuimen ominaisuuden ilmestymisenä, Dinim (tuomio) ja Hassadim (armo), makeutus.

Lopulta on Sukkotin juhlan aika, joka edustaa erityisiä korjauksia, kun olen jo kykenevä kohottamaan kaikki haluni lahjoittamiseen. Sukka (lehtimaja) symboloi koko tätä prosessia. Se on kaikki hyvin yksinkertaista. Käytän yksinkertaisimpia halujani oksien ja lehtien muodossa rakentaakseni väliaikaisen kodin. Ne ovat arvottomia, mutta  käyttämällä niitä rakennan väliaikaisen kodin, sukkan, joka varustaa minut varjolla pääni päälle. Schach (sukkan kate) on tehty arvottomasta materiaalista, joita on kaikkialla.

Luotuani tämän väliaikaisen tilan, iloitsen siitä. Näin se symboloi henkistä astiaani/instrumenttian/työkaluani, jossa saan Valoa. Schach symboloi Masachia (sermiä), sillä en halua saada Valoa suoraan ja varjon on oltava paljon suurempi kuin valon, ” Sen varjo on suurempi kuin sen Valo. ”

Olen onnellinen, koska olen onnistunut rakentamaan sermin ylleni, joka mahdollistaa minulle ylemmän runsauden salaamisen ja varjossa pysymisen. Minä voin, toisaalta—tietenkin Uudistavan Valon avulla—piiloutua henkisen astian nautinnoilta.

Tämä prosessi jatkuu ja minä korjaan itseäni yhä enemmän astioissani, niiden kehittyessä. Pysyn sukkassa niiden kanssa, joka tarkoittaa, että voin avata ne ja käyttää niitä, kiitos Schachin.

Sitten tulee Simchat Toorahin aika (Tooran riemu). Toora on Uudistava Valo, jonka vastaanotin  Shavuotina. Käytän tätä voimaa korjatakseni omat astiani ja nyt tulen ulos sukkasta. Toisin sanoen, minulla on jo rajoittamaton Masach, eikä minun tarvitse huolehtia Schachista (katteesta) enää .

Ulos tuleminen sukkasta (“majasta”) symboloi sitä, että nyt olen vapaa liikkumaan koko todellisuudessa  kaikkialla maailmassa. Masach on nyt tarpeeton pääni yllä, koska se on sisälläni. Nyt istun astiassani korjattuna.

“Hyvät Merkit” Matkan Varrella

Henkilö ei voi luottaa, eikä uskoa itseensä ennen lopullista korjausta. Hänen on jatkuvasti oltava  korkeampien instrumenttien, halujen vaikutuksen alaisena ja vain tutkia niitä aste asteelta, takertumalla niihin luottamatta omaan “varastoonsa”.

Edistymme vain uskolla järkeilyn yläpuolella, eli vain korkeamman asteen adheesion tasolla. Vain sieltä voi ammentaa ja tuoda oikeat vastaukset ja oikeat merkit nykytilaan. Periaate “anna vain näkemäsi ohjata sinua” viittaa turmeltuneisiin haluihin, mutta pysyäkseni oikealla polulla minun on “takerruttava” suurempaan asteeseen uskolla järkeilyn yläpuolella.

Jokainen voi löytää “merkkejä” todistamaan, että hän on oikeassa. Mutta tämä on kielletty. Mieli ei työskentele täällä, enkä anna sille lupaa. Jopa kabbalistien selitykset on tarkoitettu vain lähentämään meitä ja henkisiä käsitteitä, lisämään tietoa, aitoa tukea, tämä vahvistuksen voin ainoastaan löytää Ylemmässä Ainoassa kun peruutan ymmärrykseni ja varustan itseni Hänen mielellään.

Henkisen Etenemisen Perusta

Kysymys: On käynyt selväksi, että levittäminen on korvaamaton osa meidän henkistä etenemistämme. Miten voimme vahvistaa itseämme siinä?

Vastaus: Levittäminen ei ole vain osa, vaan perusta meidän henkiselle edistymisellemme.
Vahvistaaksemme itsemme siinä, kaiken pitäisi suunnata kohti sitä. On välttämätöntä puhua, keskustella, ottaa esimerkkiä meistä ja saapua konventioon. Yleensä meidän on tehtävä kaikki mahdollinen. Muuten ei etenemistä tapahdu.

Tällä tavalla itsekkyytemme vaikuttaa sinuun. Se haluaa johtaa sinut harhaan: “Siinä ei ole mitään pahaa, että istuu toimistossa tietokoneen ääressä, opiskelee itse tai tovereiden kanssa. Kaikki on mukavaa, että näin sen pitäisi olla.” Tämä on täysin väärin! Mitään ei tapahdu. Tällä tapaa sinut heitetään takaisin.

Et Voi Neuvoa Heitä Ilman Ympäristöä

Kysymys: Kuinka voimme luoda kannustavan ilmapiirin globaalissa ryhmässä,  joka mahdollistaa jokaisen tuntevan olevansa ola yhtäskokonaisutta?

Vastaus: Ensinnäkin ystävien tulee ymmärtää että he eivät voi edistyä ilman ympäristöä. Nämä eivät ole vain kauniita sanoja joita kuulet missä ikinä yhteisiä voimia tarvitaan. Kyse on selvitytymisestä tai kadotuksesta.

Henkisyyden näkökulmasta katsottuna olen nolla. Avaan henkisen tilin vain jos olen liittyneenä ryhmään ja vastaanotan elinvoimaa ystäviltä sitä kautta. Ei ole olemassa muuta keinoa. Ryhmä on se napanuora joka liittää sinut Partzuf AVI:in, Luojan tasoon.

Kysymys: Mitä jos ystävä on torjuttu ryhmästä?

Vastaus: Se on egon luonnollinen työ. Se on paljastettu juuri silloin, kun haluamme päästä lähemmäs toisiamme ja kohtaammekin vieroksuntaa. Vieroksunta pyrkimyksestä lähentymiseen kutsutaan egoksi.

Kuitenkin, jos emme pyri lähemmäs ego ei koskaan paljastu. Vieroksunnan tunnetta kutsutaan egoksi vain tässä maailmassa, mutta itse asiassa ego ei ole se joka meidän tulee korjata sillä se itsessään ei ole Luojan vastakohta. Se ei paljastu minulle oikeassa yhteydessä.

Todellinen ego on se, joka seisoo tielläni pyrkimyksessäni yhtenäistyä ystävien kanssa. Haluan sitä, mutta Luoja “kamppaa” minut sanoet “Ei, en anna sitä sinulle”. Tässää kohtaa vaadin sinulta erityisen teon jota kutustaan uskoksi järkeilyn yläpuolella, Masach:ksi (sermi) ja Palaavaksi Valoksi.  Jos haluat kohota egosi yläpolelle, ole hyvä ja tee niin. Jos haluat nousta egosi yläpuolelle, sinu tulee vaatia Uudistavaa Valoa luoksesi. tehdäksesi sen.”

Sitten, kun minulla ei ole muuta vaihtoehtoa, huudan. Näin ollen Luoja pakottaa minut kääntymään Hänen puoleensa jotta vastaanottaisin Valon ja jotta ajattelisin lahjoittamisen ominaisuutta.

Uudelleensyntyminen: Vastakohtien Risteyksessä

Kuten tiedämme, kaikki riippuu ympäristöstä ja ihmiskunnan ympäristö kokonaisuudessaan on luonto: liikkumaton, vegetatiivinen, animaalinen. Elämme siinä ympäristössä ja emme ehkä huomaa sitä, kuinka selkeä ja tiukka riippuvuutemme siihen on.

Luonto tarjoaa meille kaiken elämään tarvittavan. Hengitämme, juomme, syömme ja elämme siitä. Olemme osa sitä, sanoisin, sen kaikkein tuntuvin ja herkin osa. Riittää kun sen yksi parametri liikkuu pois normaalilta radaltaan ja sen jälkeen me emme enää tiedä mitä tehdä.

Lyhykäisyydessään, olemme erittäin riippuvaisia ja ongelma on siinä, että jos luonnon lait ovat noudatettu aistinvaraisesti liikkumattomalla, vegetatiivisella ja animaalisella tasolla sillä ne identifioituvat siihen, kehittyvä ihminen löytää itsesnä näiden tasojen takaa, muutoksessa animaaliselta tasolta todelliseksi ihmiseksi.

Tämä tilanne on hyvin vaarallinen. Toisaalta samat liikkumatonta, vegetatiivista ja animaalista tasoa koskevat lait pätevät myös ihmiseen, mutta toisaalta ihmisluonnon lait, jotka liittyvät samankaltaisuuteen Luoja kanssa ryhtyvät toimiaan meissä. Lopputuloksena ihmiset kokevat Luojan vaikutuksen tulevan lähemmäs ihmiskuntaa.

Jos henkilö ei tasapainota näitä vaikutuksia joka kerta, ne tullaan kokemaan hyvin epämiellyttävinä, lisättynä kärsimyksen tiehen, reunustettu luonnon lakien toimilla  jotka työntävät meidät tasapainoon jätämättä meille vaihtoehtoa halusimme sitä tai emme.

Vaikkakin liikkumaton, vegetatiivinen ja animaalinen luonto sisältyvät ihmisen tasoon-nousten ja pudoten sen kanssa-Luoja, Ylempi Valo, korkeampi, pyöreä, kiinteä, globaali maailma, yksi ja yhtenäinen lähenee jatkuvasti ihmistä ja sen läsnäolo tunnetaan meissä modernien ongelmien monimutkaisissa muodoissa.

Löydämme loppujen lopuksi oman luontomme ja joka kerta se ei tule toimeen ympäristömme kanssa. Kuten aikaisemminkin, elämme liikkumattomassa, vegetatiivisessa ja animaalisessa luonnossa, mutta emme tule enää toimeen sen kanssa koska emme ole vielä ymmärtäneet ihmisluonnon asemaa, Luojan tasoa, lahjoittamisen ominaisuutta, rakkautta. Emme yhdistä itseämme lahjoittamsen ja rakkauden ominaisuuksiin, globaaliuuteen, yleiseen yhtenäisyyteen. Emme halua sitä ja sen seurauksena kärsimme enemmän ja enemmän.

Näin ollen Baal HaSulam kirjoittaa artikkelissaan, Rauha, varovaisesta asenteesta luonnon lakeja kohtaan. Hän tietysti tarkoittaa alustavasti neljännen, ihmisen tason luonnetta. Voimme kuitenkin opiskella sitä aikaisempien tasojen: liikkumattoman, vegetatiivisen ja animaalisen tasojen pohjalta.

Aito Toveri

Kysymys: Miten henkilöstä voi tulla aito toveri ryhmässä?

Vastaus: Voit olla aito toveri ryhmässä kun ryhdytte yhteiseen iskuun. Vasta silloin olet toveri ja vaadit saman muilta. Silloin oikea kytkös muodostuu niin kuin perheessä, samoin kuin huolehdit lapsesta, joka tarkoittaa, että huolehdimme yhteisestä ongelmasta, joka on sinun ulkopuolellasi ja jonka kautta te kaikki kytkeydytte. Silloin muutut aidoksi toveriksi ryhmässä.