Category Archives: Henkinen Työ

Korjattu Hallinnan Halu

thumbs_Laitman_514_02Kysymys: Mitä minun tulee tehdä, jos haluan hallita tovereita ja näen saman halun toisissa? Miten voin kanavoida tämän halun tavoitteen ja ryhmän eduksi?

Vastaus: Jos haluat olla kuin isä ja äiti tovereillesi, niin ole huolissasi heistä koko ajan kuin lapsista. Ole hyvä ja hallitse heitä niin kuin pienokaisista, mutta vain sillä ehdolla, että toimit yksinomaan pienokaisten eduksi, niin että heidän toiveensa, tarpeensa ja puutteensa ovat ajatuksesi, tekojesi ja toiveesi määrittäjät.

He ovat pääsi ja sinä teet mitä he haluavat. Tätä on olla Aba ve Ima (isä ja äiti). Ole hyvä ja ota ohjakset!

Pitää Kiinni Sisäisestä Kytköksestä

thumbs_laitman_933Kysymys: Mikä on päättymättömän sisäisen seminaarin tila?

Vastaus: Päättymättömän sisäisen seminaarin tila on jatkuva sisäinen kontakti tovereihin, jossa näennäisesti löydyn yhteydessä heihin, ristiriidassa, keskustelussa ja tämä on sisäinen yhteys välillämme. Tämä on se mitä meidän on saavutettava. Voimme tehdä tämän, kaikki riippuu itsestämme.

Periaatteessa meidän täytyy olla miljardikertaisessa yhteydessä verrattuna parhaaseen hetkeen konventiossa ja tulemme saavuttamaan sen. Pitää vain haikailla tavoitetta koko ajan. Tämä ei todellakaan  riipu mistään konventiosta, etäisyydestä, eikä mistään muusta. Yritämme tehdä tämän.

Ryhmä On Puhdistava Voima

thumbs_Laitman_524_01Kysymys: Miten voimme alinomaa keskittyä rakkauteen ja lahjoittamiseen?

Vastaus: Voimme keskittyä rakkauteen ja lahjoittamiseen vain oikeassa ympäristössä, joka on meidän pelastuksemme. Emme voi edes kuvitella, miten tehokas ja ainutlaatuinen tämä apu on, se on kuin pyörivä haarukka, jonka avulla voimme virittää jokaisen ominaisuuden, jokaisen sielun kielen.

Toisaalta, on olemassa lahjoittamisen ominaisuuksia haudattuna syvälle yleisen sielun kaikkiin hiukkasiin, kiitos särkymisen. Ja toisaalta, on niitä, jotka saavat tämän lahjoittamisen ominaisuden herätyksen ja ovat valmiita aloittamaan työskentelyn sen kanssa ja kytkeytymään toisiinsa. Valmius kytkeytyä ja yhtenäistyä muuttaa heidän yhteisönsa henkiseksi mekanismiksi, jossa kuka tahansa, joka haluaa puhdistaa ja vahvistaa itsensä oikeaan suuntaan voi tehdä niin.

Mutta tämän yhteisön on jatkuvasti selvennettävä ja etsittävä mitä muuta voidaan parantaa. Tämä on sitä mitä jatkuva ryhmätyöskentely on; jokainen työskentelee kytköksen eteen muiden kanssa.

Koko itsekäs kollektiivinen korvataan yhdellä yhtenäisellä yhteisöllä ja sitten tämä yksi yhtenäistynyt rakkauden ja lahjoittamisen ominaisuus, johon jokainen liukenee, jättimäinen yksikkö, joka koostuu monesta, muuttu puhdistavaksi voimaksi, koska Ylempi Valo läpäisee sen. Se muistuttaa Luojaa ja on vastaavuuden muodossa Hänen kanssaan, Hänen voimansa kanssa, Hänen epäselvän läsnäolonsa ja myöhemmin Hänen selkeän läsnäolonsa kanssa, joka menee juuri tämän järjestelmän kautta, jota kutsutaan ryhmäksi.

Nyt sen edustajat, jotka ovat koko ryhmän voiman kantajia, voivat mennä ulos yleisön joukkoon ja työskennellä kytköksen eteen kaikkien kanssa.

Kuka Tahansa Voi Muutttua “Valon Herraksi”

thumbs_laitman_277Zoharin kirjassa “Beha’alotecha” osio 88: Ja viisaat tulevat loistamaan, sillä  “taivaankannen” valkeudet ovat kabbalan alkuunpanijat. He ovat niitä, jotka ponnistavat siinä valkeudessa, joka on nimeltään Zoharin kirja.

Tässä puhutaan heistä, jotka pyrkivät astumaan sisään Zoharin kirjaan ja tämä kirja on samanarvoinen kaikille sukupolville, koska se oli kirjoitettu korjauksen täydellistymän tasolta, verrattuna kaikkiin muihin kabbalan kirjoihin. Baal HaSulam saavutti myös korjauksen täydellistymän ja siksi hän pystyi kirjoittamaan täydellisen Zoharin kirjan selitysteoksen.

Siksi Zoharin kirja kuuluu kaikille sukupolville ja jokainen ihminen, joka on mukana ja oppii sen kanssa muuttuu “Valon herraksi”, mikä tarkoittaa, että hän alkaa loistaa kuin taivaankannen valkeus. Toisin sanoen hänen ominaisuutensa muuttuvat siten, että Ylempi Valo alkaa säteillä hänen kauttaan.

Halun Orja

thumbs_laitman_249Baal HaSulam, “Johdatus Zoharin kirjaan” Osio 21: … sillä halu pohjimmiltaan luo tarpeita ja tarpeet luovat ajatuksia ja käsitteitä, saavuttaakseen nämä tarpeet, joita ‘halu vastaanottaa’ vaatii.

Niin kuin ihmisten halut eroavat toisistaan​, niin myös heidän tarpeensa, ajatuksensa ja ideansa.

Mielemme palvelee halua. Reshimot (muistumat), jotka heräävät ja nousevat esiin, täyttävät meidät eri haluilla ja mieli alkaa täyttää nämä halut saavuttaakseen ne.

Saatamme uskoa, että olemme erittäin taitavia ja että mielemme kattaa koko todellisuuden, mutta jos jokin ei  kiinnosta meitä, jos se ei koske meitä, niin mielemme myös ohittaa sen. Se johtuu siitä, että se on orja. Jos haluamme jotain ruumiillisella tasolla, se toimii tyydyttääkseen halut, jotka liittyvät ruokaan, seksiin tai perheeseen. Jos halu kunnioitukseen herää, silloin se keskittyy tähän ongelmaan ja jättää muut tarpeet. Sama pätee kun on kyse ylivallasta tai rahasta ja yleensäkin kaikista erilaisista vaatimuksemme yhdistelmistä. Henkilö saa motivaatiota yhdistelmästä erilaisia ​​haluja ja mieli toimii aina suhteessa eri halujen kirjoon.

Kokonaisuudessaan meillä ei ole aidosti vapaata mieltä. Se ei voi koskaan olla täysin kylmä ja objektiivinen, irrallaan tunteista, vaikka haluamme ajatella, että se on. Se on vain halun palvelija.

Työkalut Luojan Havaitsemiseksi

thumbs_laitman_528_04Kysymys: Miten voimme ottaa käyttöön saman asenteen Zoharin kirjaa kohtaan kuin asenne, jonka yritämme luoda seminaareissamme? Asian ydin on se, että integroidussa koulutuksessa meistä yhtäkkiä tuntuu, että meiltä puuttuu lähde ja jos lisäisimme Zoharin kirjan seminaariin se voisi nostaa meidät uudelle tasolle …

Vastaus: Se tulee tapahtumaan. Meidän pitäisi nähdä Zoharin kirja sovittimena Luojan ja meidän välillämme. Luoja lisää tämän kirjan osaksi meitä, kirja avautuu ja rakentaa meitä ja sen avulla paljastuu.

Zoharin kirja on työkalu. Se ei ole kirja sen tavallisessa merkityksessä, vaan kokoelma keinoja löytää Luoja luodussa.

Mutta kirjan voi paljastaa vain ryhmässä, joka on valmis. Zohar rakentaa meitä, mutta pitäisi olla oikea tapa valmistautua, jotta Zoharin kirja alkaa toimia.

Kysymys: On olemassa harha, kun istuu kirjan edessä yksin, eikä ystäväpiirissä, että Zoharin opiskelu on individualistinen prosessi. Miten me voimme voittaa tämän, jotta tuntisimme, että olemme yhdessä Zoharin ympärillä koko maailman Klin kanssa?

Vastaus: Sinun pitäisi puhua siitä ennen oppituntia. Tätä kutsutaan intentioksi ennen opiskelua ja myös sen aikana. Se on tultava sisältä. Sekä Valot, että astiat ovat selvennettyjä sisäpuolelta. Ulkoiset neuvot eivät auta täällä. Tämä on selvää.

Oikeamielinen Voi Pudota Seitsemän Kertaa Ja Kohota

thumbs_Laitman_514_04Me ruumiillistumme alimmalle tasolle, joka on nimeltään “tämä maailma” ja me löydämme itsemme sieltä. Olemme syntyneet täällä, kehitymme, elämme, sijaitsemme fyysisessä kehossa ja käsitämme todellisuuden viiden aistin avulla.

Kaikki tämä on niin, että tästä tilasta, joka on absoluuttinen nollapiste suhteessa henkisyyteen, epäonnistuen joka kerta, henkilö voi tietää, miten päästä henkimaailmaan vapaan valinnan, vapaan toiminnan avulla.

Me tunkeudumme läpi henkisesti vähän, Uudistavan Valon avulla, parannamme ominaisuuksiamme ja aistejamme ja putoamme jälleen tälle tasolle henkisen maailman ulkopuolella. Taas kohoamme ja uudestaan putoamme. Joka kerta tapahtuu pudotus tähän maailmaan, aivan täydellinen erottuminen henkisyydestä ja taas uusi nousu alkaa, mutta suurempi arvollisesti ja laadullisesti.

Näin me toimimme kunnes selvitämme kaikki särkyneet halut ja liitämme ne yhteen meidän suhteemme kautta niihin, kuin toveri rakkaudessa ja yhtenäisyydessä. Lopulta aikaansaamme yhden Klin, yhden halun, joka tarkoittaa, että saavutamme lopullisen korjauksemme.

Maailmassa, jossa meistä tuntuu, että olemme olemassa, ei ole mitään muuta tekemistä, paitsi houkutella Uudistavaa Valoa, voimaa, joka voi kohottaa meidät tältä alhaiselta tasolta korkeammalle tasolle. Sen jälkeen putoamme taas tänne ja taas kohoamme, mutta korkeammalle tasolle kuin edellinen. Kuten sanotaan, “Sillä oikeamielinen voi pudota seitsemän kertaa ja kohota” ( Sananlaskut 24:16 ) tai “Kukaan ei voi turvautua Mitzvan (käskyn) aiheeseen ellei hän ole epäonnistunut siinä” (Mishnah Halachot).

Tämä on tapa  selkeyttää särkyminen ja sen korjaus, jonka kautta liitämme yhä useampia särkyneitä Kelimejä, kytkemällä ne yhteen. Pohjimmiltaan tämä on kohoaminen tämän maailman pisteestä ylöspäin sopusoinnussa henkisten tikkaiden kanssa. Kaikki tämä riippuu vain siitä, kuinka monta Kelimiä liitämme yhteen toimintaan, yhteen intentioon.

Siksi yksi asia, joka on elintärkeä meille, on houkutella Uudistavaa Valoa. On tärkeää järjesteäytyä vaikuttaaksemme siihen tehokkaimmin, selvittääksemme mikä halumme, intentionmme ja kaikki toimintamme tulee olla. Jos Ohr Makif  (Ympäröivät Valo) vaikuttaa meihin samassa määrin, kuin me houkuttelemme sitä, silloin se on meistä kiinni järjestää ryhmä, opiskelu, levittäminen ja elämämme sen mukaisesti, jotta kaikki ohjataan ja kytketään tuhon päämäärään: Uudistavan Valon maksimaaliseen tarpeeseen.

Ja niin kaikki puhe, opiskelu ja intentio opiskelun aikana tullee koskea vain tätä aihetta, se on henkilöstä kiinni  ymmärtää, että tässä elämässä, nykyisen tason olemassaolossa, siellä, jossa tänään oleskelemme, ei ole muuta päämäärää. Jos henkilö tekee tämän työn ja ​​houkuttelee Uudistavaa Valoa, joka kohottaa hänet ensimmäiselle henkiselle tasolle, niin hän ansaitsee tämän kohotuksen. Sillä selkeät lait toimivat täällä myötäsukaisuudessa Valon ja astioiden kanssa.

Ja jos henkilö ei ansaitse paljastumista, silloin hän säilyy saman Reshimon (henkisen geenin) kanssa. Tietenkin hän parantaa sitä hieman toimintansa kautta, mutta lopulta hän päättää olemassaolonsa aineellisella tasolla ja siirtyy tämän maailman seuraavalle tasolle. Toisin sanoen, hän kuolee ja syntyy uudelleen, hän alkaa kehittyä tämän maailman uudessa tasossa. Nämä ovat kymmenen Sefirot mutta ilman sermiä (Masach), joten siksi näemme sen aivan kuten kehon syntymän tässä maailmassa.

Vaihtoehtoja ei ole, jos haluamme oivaltaa itsemme, meidän on oltava huolissamme vain Uudistavasta Valosta! Siksi on aina tarpeen kritisoida, selventää opinnot, levittäminen, tovereiden kokoonpano, ateriat, kaikki elämässä. Onko kaikki järjestetty siten, että kaikki pyrkimyksemme antavat maksimaalisesti hyötyä valaistumisen jatkumiselle ja sen houkutelemiseksi meille? Vetääkö sen ominaisuudet, sen suunta puoleensa?

Tämän perusteella se on meistä kiinni järjestää kaikki suhteet välillämme. Vain valaistuminen on tärkein tavoite ja se määrittää kaikki toimintamme.

“Minäni”

thumbs_laitman_232_09 “Minäni” viittaa siihen osaan minua, joka pyrkii yhteyteen Luojan kanssa ja kaikki muu on eläimellinen (fysiologinen) ilmentymäni.

Toisin sanoen henkilön heijastus koostuu kahdesta osasta ja ne pitäisi selkeästi erottaa toisistaan. Yksi niistä on eläimen osa, johon sisältyy kaikki ihmisen ongelmat, heikkoudet, toiveet ja kaikki, mikä kuuluu hänelle niin kuin aineelliselle esineelle.

Toinen osa on sydämen piste, joka etsii Luojaa. Ylempi Valo vaikuttaa siihen ja ei pelkästään kehitä myönteistä pyrkimystä Luojan tykö, vaan myös meidän itsekkyytemme päinvastaisena toimintana jatkuvasti antaen ihmiselle tasapainottavan vapaan tahdon. Tätä pyrkimystä Luoja tykö kutsutaan “minäksi”.

Ikuinen Putki

thumbs_laitman_569_01Minun täytyy nousta egoistisen haluni yläpuolelle hyväksyäkseni Luojan ja luotujen tärkeyden. Ne ovat minuksi muuttuvan putken molemmissa päissä ja minun täyty nähdä heidät itseäni tärkeämpinä. Minun täytyy vain muodostaa se putki jka yhdistää ne. Käytän itseäni kumoamalla itseni Luojan sekä ihmisten halun edessä tullen eräänlaiseksi puhemieheksi heidän välilleen.

Luontoni on vihata kaikkia muita paitsi itseäni, joten kun kohoan egoni yläpuolelle rajoittamalla sitä minusta, tulee piste. MIien voin muuttaa tuon pisteen putkeksi?

Muodostan sen Hassadimin Valon määrän mukaan joka määrittää putkeni halkaisijan. Halkaisija määrittyy sillä, kuinka suuressa yhteydessä olen Luojaan ja luotuihin Hassadimin yläpuolella. Muutan tämän putken linkiksi ja yhdistäväksi linjaksi.

Siellä toimii kokonainen järjestelmä. Jos Luoja ja luodut olisivat tasa-arvoisia mitään putkea ei tavittaisi. Toisaalta, heidän täytyy lopulta tulla yhtäläisiksi ja yhdistyä kaikin mahdollisin keinoin.

Tarkoittaako tämä siis sitä, että putki katoaa? Ei, putki ei tule katoamaan mutta siitä tulee ikuinen ja kiitos heidän, se tulee olemaan minä. Otan lahjoittamisen halun Luojalta ja vastaanottamisen halun luoduilta ja tulen yhdistymään molempien kanssa.

Tulen silloin ymmärtämään että molemmat, Luoja ja luodut ovat minussa vaikka teenkin työtä heille.

 

Mistä Löydät Yhtäläisiä Oikeuksia?

thumbs_Laitman_045Kysymys: Onko miehen ja naisen poluilla eroa Kabbalan viisaudessa?

Vastaus: Maailmassamme miehen ja naisen välillä on suuri ero. Kuinka he ajattelevat, lähestyvät elämää, käsittävät todellisuutta ja tekevät päätöksiä. Ero ei ole pelkästää seksuaalisissa ominaispiirteissä. Ne ovat kaksi maailmaa: luonnon miehen- sekä naisen puolet. On totta että liikkumattomalla, vegetatiivisella ja animaalisella tasoilla luonto on jakautunut kahteen eri osaan ja ihmisen tasolla tuo ero on vielä suurempi.

Kun ryhdymme etsimään Luojaa fyysisellä tasolla sukupuolieromme pätevät ryhmässä ja yhteydessä ryhmään; kun taas henkisessä maailmassa näin ei ole. Naisilla jotka lähestyvät Luojaa on  erityisesti tänä päivänä täysin samat mahdollisuudet kuin miehillä.

Uskon että Kabbalan viisaus on ainoa ihmistoiminnan alue jossa nainen on tasa-arvoinen miehen kanssa. Tämä on mielenkiintoinen paradoksi. Siellä vallitsee absoluuttinen tasa-arvo.

Missään muissa fyysisessä osallistumisessa et voi olla tasa-arvoinen miehen kanssa: joissakin asioissa olet parempi, joissakin asioissa taas he ovat parempia. Nimeä kuuluisa taidemaalari, muusikko, säveltäjä tai kokki. Nimeä ainakin yksi nainen. Heitä ei ole!

Meidän maailmassamme miesten ja naisten ominaisuuksilla on selkeä ero koska meidät on erotettu. Henkisessä maailmassa taas kuljemme kaikki yhdessä kohti yhteyttä ja henkinen komponenttimme  rakentuu yhdistymisen kautta. Siellä ei ole eroja vaan vain kokonaisuus. Näin ollen henkisessä maailmassa ei ole miehen ja naisen sieluja tai miesten ryhmiä. Kaikki on sekoittuneena kokonaiseen yksikköön.

Tulemme lopulta saavuttamaan tämän. Se ei ole helppo tie ja meidän odotetaan tekevän vielä paljon töitä. Loppujen lopuksi, Luojan löytäminen yhteydestämme tulemme näkemään että miehen ja naisen voimien välillä ei ole mitään eroa: kaikista pyrkimyksistämme tulee jaettuja.

Olemme tällä hetkellä vielä sielumme kehityksen esiasteella, joka tulee tapahtumaan kaikille. Kenelläkään meistä ei ole omaa sielua. On yksi elin, yksi Kli (astia) jossa Luoja tulee paljastumaan, ikuisuuden maailmassa Malchutissa, joka on yksi ainoa halu!