Category Archives: Henkinen Työ

Mistä “Kymmenen Sefiran Opinnot” Puhuu

thumbs_Laitman_137Kysymys: Opiskelemme parhaillaan Kymmenen Sefiran Opintoja (Talmud Eser Sefirot, TES), Osa 2, “Yhteys kyvyn ja intention välillä”. En voi keskittyä ja kytkeä tätä itseeni ja ymmärtää sitä.

Vastaus: Olemme halu vastaanottaa mielihyvää ja äly on kehitetty vain palvelemaan halua. Niin kauan kuin et ole alkanut aistia itsessäsi sitä mitä kuvaillaan, et voi käyttää näitä halun parametreja. Tuleeko olemaan mahdollista käyttää niitä ja millä intentiolla?

On olemassa ihmisiä, joilla on kyky oppia, ei itsensä sisällä, halunsa sisällä, vaan rakentamalla malli mielessään. He oppivat Talmudia “teoriassa” käyttämättä sitä itse. Valitettavasti näin jokainen oppii tänään!

Tooran erityisenä vaatimuksena on kuitenkin “käytännön” oppiminen (aistillinen, halun sisällä), eli itsessämme, omassa halussamme. Ja niin kauan kuin se ei tapahdu, niin kauan kuin et voi kokea sen tason tunnetta, et voi ymmärtää mitä Talmud haluaa kertoa.
[139423]

Voimistuminen Yhtenäisyytemme Avulla

thumbs_laitman_231_03“Valo ja Aurinko”: Kun Israel yhtenäistyy ja harjoittaa Tooraa se nujertaa kaikki, jotka nousevat sitä vastaan​​.

Tässä ei ole kyse pelastuksesta tai muiden voittamisesta. Loppujen lopuksi muut ovat meidän sisäisiä vihollisia, jotka ovat piilossa sisällä luonteenlaadussamme. Vain kiitos yhtenäisyyden, me, Israelin kansa, voimme nousta ja hallita kaikkia itsekkäitä haluja, kaikkia voimia, jotka erottavat meidät.

Siksi meidän ei pitäisi taistella eroamme vastaan suoranaisesti, vaan pitäisi pyrkiä yhtenäisyyteen. Se on erittäin tärkeää ja se antaa meille oikeaan suunnan työssämme. Emme voi hukkua eroavaisuuksiimme ja yrittää paikata rikkoutuneita yhteyksiä, koska sellaiset pyrkimykset eivät koskaan onnistu. Meillä on vain työstettävä yhtenäisyyttämme, ja sitten me korjaamme eroavaisuudet kun ammennamme voimia yhtenäisyytemme kautta.

Ne, jotka aikovat liimata särkyneet osat yhteen, eivät korjaa mitään. Se on yksinkertaisesti typeryyttä, emmekä saa harjoittaa sitä. Loppujen lopuksi erillisten palasten ei pitäisi vain koskettaa toisiaan, vaan muuttua yhdeksi kokonaiseksi. Siitä syystä toiminta-alueena on vain yhtenäisyys.
[139181]

 

Päivittäinen kabbalaluento, osio 3, Daily Kabbalah Lesson 7/10/14, Baal HaSulamin kirjoituksia

Miten Kytkeytyä Kolikon Molempiin Puoliin

thumbs_laitman_527Kysymys: Kuinka on mahdollista olla poikkeamatta intentiosta edes hetkeksi ja tehdä kaikkensa Luojan tähden?

Vastaus: Tätä varten sinun täytyy olla täysin kuuliainen tovereille siten, että teidän keskuudessanne tunne nimeltään Luoja paljastuu.

Luoja on sisäinen tunne, Bore (Bo Re), eli tule ja näe sisäisellä visiolla. Saavuta sellainen tila, tunne se ja pysy siinä. Tätä kutsutaan kiinnittymiseksi Luojaan.

Tämä on kuitenkin saavutettavissa vain yhteisen, kollektiivisen astian (Klin) avulla, toisin sanoen oikeassa yhteydessä tovereiden kanssa, keskinäisessä kokonaisuudessa, rakentaen mosaiikkia siten, että kaikki sen rajat sulautuvat yhteen vain yhden halun luomukseen.

Tämä tapahtuu Valon vaikutuksen alaisena. Meidän puoleltamme vaaditaan vain ponnisteluja, puolet kolikosta (Shekel), ja toinen puoli, joka on tämän työn toteuttaminen, tulee Ylhäältä.

Puhuminen Luojasta (tovereiden rakkaudesta) ja Luojan kanssa olemisesta (lahjoittamisen ja rakkauden ominaisuuden toteuttamisesta) ovat kaksi eri asiaa.

Monimutkainen Kysymys

thumbs_laitman_557Kysymys: Millä tavalla henkilö voi vastata kysymykseen miksi on tarpeellista rakastaa toveriasi kuin itseäsi?

Vastaus: Se johtuu siitä, että maailma on integroitunut ja keskinäinen integroitu yhteys on ihmiskielellä  nimeltään “rakkaus”, keskinäinen rakkaus toisiamme kohtaan, kuten solut yhdessä kehossa. Tätä kutsutaan “Ja rakasta toveriasi kuin itseäsi”. Tämä tarkoittaa, että täytyy olla sellainen yhteys ihmisten välillä kuin on kaikkien muiden luomisen osien välillä.

Luonnossa kaikki on oikeanlaisessa yhteydessä ja liitossa keskenään, ihmistä lukuun ottamatta. Ihmiset rikkovat tämän yhtenäisyyden ja vääristävät elottoman, elollisen, ja animaalisen luonnon. Heti kun ihmiset alkavat korjata itseään, luonto alkaa automaattisesti muuttua.

Luonto alkaa kohota, koska kaikki luomisen osat sisältyvät toisiinsa, mutta erityisesti tasolla nimeltään Adam (ihminen). Joten “rakasta toveriasi” toteuttaa keskeisen luomisen lain, yhteyden sen kaikkien osien välillä.

Kaikki Aseet Ovat Käsissämme

thumbs_laitman_254_01Menetelmällämme on tarkoitus aikaansaada muutos jokaisessa ihmisessä, eikä hallituksissa tai johtoportaissa valtioissa tai maailmassa. Muutokset ylhäpuolelta eivät johda minnekään; muutos voi tapahtua vain alapuolelta.

Meidän koko kehitys on alhaalta ylöspäin, koska me kuulumme kolmanteen kehitysvaiheeseen. Maailomojen laskeutumisen jälkeen ylhäältä alas ja ihmisen kehittymisen historian jälkeen tässä maailmassa, ihmiskunta alkaa kohota alhaalta ylöspäin.

Joka tapauksessa, joka tilanteessa ja joka vaiheessa, muutokset tapahtuvat aina alhaalta ylöspäin. Siksi saavutamme tavallisen ihmisen ja aikaansaamme muutoksia hänessä ja hän tuo mukanaan muutoksia toisiin olemalla yhteydessä heihin.Ylempi Valo löytää paikan, jonka kautta se voi vaikuttaa. Joten jatkamme ylöspäin.

Toivon näkeväni teidät luottavaisina ja iloisina ja kyvykkäinä lähestymään yleisöä ilolla, koska kaikki aseet ovat käsissänne ja niiden avulla voitte tuhota kaiken pahan maailmassa.

Tuli Ja Vesi

thumbs_laitman_571_06Liekki oli vahva, erillainen kuin tavalliset liekit. Siitä syystä vesi ei pystynyt tukahduttamaan sitä. Vaikka kuparialttari sijaitsi pihalla avoimen taivaan alla, vesi ei koskaan upottanut sitä. (Moshe Weissman, “Midrash Sanoo”, luku “Tzav”).

Vastaanottamisen halun palaminen ​​on vahvin mahdollinen korjauksen toiminta.

On olemassa erilaisia ​​korjauksia: neljä teloitusta (vitsausta), nylkeminen, suolaus, kosherointi, oikea tapa syödä jne. Toisin sanoen eri itsekkyydet vaativat erityisiä ​​korjaustapoja.

Raskain egoismi vaatii vahvimman korjauksen, tulen. Kun teemme töitä itsensä uhraamisen tasolla ja uhraamme egomme tulevaisuuden korjauksen vuoksi, ei ole mitään esteitä matkalla.

On sanottu, että vesi ei voinut tukahduttaa liekkiä. Tämä seikka korostaa, että korjaus tulella on paljon suurempi kuin mikään muu oman itsensä tapa.Vesi itsessään on puhdistus, puhdistava, mutta se on vähemmän tehokas kuin puhdistus tulella.

Vedellä voi korjata vain lahjoittamisen tason, Hafetz Hesed (Galgalta ve Eynaim), kun taas tuli korjaa itse intention, vastaanottamisen toisten hyväksi.

 

 

Kytkös Ennen Kaikkea Muuta

thumbs_laitman_943Ryhmä on järjestäytynyt ryhmä ihmisiä, jotka ovat valmiita kytkökseen ja suostuvat ylläpitämään erityisiä sääntöjä sitä varten. Me emme itse määritä niitä, vaan suuret kabbalistit, jotka kulkivat läpi jokaisen kohoamisen vaiheen ja tietävät että Kli pitää koota, jotta Luoja voidaan havaita.

Kabbalistit selittävät, että tärkeää on: “Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta”, ” kuin yksi ihminen ja yksi sydän”. Jokaisen täytyy kohota egonsa yläpuolelle ryhmän eteen. Kukaan ajattele itseään tai yksittäisiä tovereita, vaan ainoastaan ​​koko ryhmää. Jokainen mitätöi itsensä, saavuttaakseen kytköksen. Kytkös tulee ennen kaikkea muuta, ei ole muuta päämäärää.

Jos yhtäkkiä jotain on tehtävä, niin pyydämme : Kasvattaako tämä kytköstämme vai ei ? Jos kytköksemme muuttuu siitä vahvemmaksi, niin teemme sen ja jos ei, niin emme tee sitä. Tämä on ainoa kriteeri. Ei ole muuta kuin yksi ainoa päämäärä, meidän kytköksemme, sillä Luojan havaitseminen riippuu sen intensiteetistä.

tvingande nödvändighet

Etäisyys Teorian Ja Käytännön Välillä

thumbs_laitman_530Kysymys: Eräät toverit ymmärtävät teoriassa reitin sisällön ja sen vaatimukset, mutta käytännössä he eivät osaa mitätöidä itseään suhteessa muihin. Miten meidän pitäisi aikaansaada kytkös käytännössä niin, että se on enemmän kuin vain kauniita sanoja?

Vastaus: Voi olla 10-15 vuoden etäisyys sen välillä kun henkilö ymmärtää asiat teoriassa ja sen välillä kun hän voi itse toteuttaa ymmärtämänsä. Henkilö jatkaa oppitunneille tulemista ja hänen on tehtävä jotain, mutta hän ei voi tuoda itseään ryhmän keskiöön, osallistua ja sisällyttää itsensä siihen vapaaehtoisesti.

Jos hän tekee sen vapaaehtoisesti, se tarkoittaa, että tarkka halu päästä Luojan tykö on jo vakiintunut hänessä sen todellisessa muodossa, eli tarkoituksella lahjoittaa (vaikuttaa) ja että hän jo aistii oikean kytköksen ihmisten välillä.

Henkilö voi kuunnella ja puhua kauniita sanoja ja hän voi myös ymmärtää kaiken, mutta voi kestää jopa 15 vuotta, ennen kuin hän itse osallistuu työhön vapaaehtoisesti.

Hän ei voi tehdä mitään itse. Hän yrittää, mutta se ei johda mihinkään. Ylemmän Valon on vielä työstettävä häntä ja vaikutettava häneen pikku hiljaa.

Jos henkilö sisältyy ryhmän keskiöön ja tajuaa, että sieltä hän löytää luomisen tarkoituksen, se on suurta edistystä; jokaien pitäisi toivoa tätä.

Viisaus Tulee Kokemuksen Kautta

thumbs_laitman_281_02Kysymys: On olemassa vitsi kahdesta sonnista, vanhasta ja nuoresta, jotka näkivät lauman lehmiä. Nuori sonni huusi, “Juostaan ​​heidän luokseen”! Kuitenkin vanha sonni pysäytti hänet, “Ei, on parempi, että lähestymme heitä vähitellen ja sitten koko lauma on meidän”.

Mielestäni meidän levittämisemme on kuin nuoren sonnin yritys nopeasti valloittaa lehmät. Koska olemme riittävän kypsiä lähestymään  “laumaa” vähitellen, valloittaaksemme sen?

Vastaus: Milloin alat toimia kuin vanha sonni? Kun ikäännyt? Tällä hetkellä olet vielä nuori.

Haku on ääretön. Et koskaan saa valmista reseptiä keneltäkään, koska et voi ymmärtää sitä.

Sinun pitää edelleenkin käydä läpi tietyt vaiheet, kokea ne, voittaa ne ja kartuttaa kokemuksiasi. Sitten, aivan kuten tuo vanha sonni, tulet ymmärtämään mitä pitäisi tehdä.

Meidän On Tehtävä Jotakin Muuttaaksemme Maailmaa

thumbs_laitman_547_06Ihmiset eivät tunne tarvetta yhtenäistyä, mutta he ymmärtävät, että heidän pitäisi yhtenäistyä, silloin kun he kokevat, että heiltä puuttuu tavalliset aineelliset asiat. Tämä on ensimmäinen elottoman luonnon taso.

He haluavat parantaa elämäänsä ja he ymmärtävät, että on mahdollista löytää joitakin asioita, jotka voivat auttaa heitä kun kytkeytyy. Kytkeydyttyään useita kertoja, meidän avullamme, he ymmärtävät, että siinä piilee erityinen voima: miellyttävä, hyvä luottamuksen ja ilon tunne. Mutta se ei riitä.

Jos he alkavat muuttamaan ympäristöään ja elämäänsä tämän yhteyden voiman avulla, he todella onnistuvat näkemään, että heidän toimintansa voi muuttaa maailmaa. Mutta tehdäkseen sen, heidän on tehtävä jotain muuta kuin vain istua ja iloita siitä kuinka hyvä olo heillä on yhdessä.

Nyt heidän on todellakin täytettävä yhteyden voima: muutettava elämäänsä, elämää naapurustossaan, suhteita perheessään, suhtautumistaan lapsiin, vaatia, että hallitus tekee uusia lakeja parantaakseen koulutusta ja kytköstä ihmisten välillä.