Category Archives: Henkinen opettaja

Tulisiko Meidän Takertua Opettajaan Vai Ryhmään

thumbs_laitman_528_04Kysymys: Mitä eroa on takertumisella opettajaan tai takertumisella ryhmään?

Vastaus: On välttämätöntä takertua ryhmään, jotta voi takertua opettajaan, jotta voi takertua Luojaan.

Se ei tarkoita, että opiskelija ei voisi kysyä opettajalta kysymyksiä, selvittää, ilmaista epäilyksiä ja jopa asettaa vaatimuksia. Tämän tulisi aina olla muodossa, joka ei vahingoita heidän yhteyttään, opiskelijan mitätöitymistä. Tämä on tärkein asia.

Ongelma ei ole se, että hänellä ei ole tarpeeksi kunnioitusta opettajaa kohtaan, vaan se tosiasia, että hän menettää yhteytensä häneen.

Menestys Riippuu Sinusta Itsestäsi!

Kysymys: Miksi jätit meidät ennen konventiota ja lähdit kolmeksi päiväksi lomalle?

Vastaus: 1. Koska menetin valintamahdollisuuteni.

2. Koska koin, että se on välttämätöntä ja sinun ei pidä väittää opettajaa vastaan, vaan hyväksyä hänen sanomisensa totuutena.

3. Sillä jokaiselle ennen tenttiä, opiskelijalle annetaan omaa aikaa tehdä kotitehtävät ja valmistautua.

4. Sillä koko menestys on minusta riippumaton, se riippuu vain sinusta itsestäsi, valmistelustasi ja solidaarisuudestasi.

Piste On Ikuisuus Nollan Asteikolla

Kysymys: Onko valmistautumisvaiheessa tasoja (asteita) vai onko se yksi taso kokonaisuudessaan ja vasta astuessamme sisään henkisyyden maailmaan ryhdymme kohoamaan ylöspäin 125:ttä henkisyyden astetta?

Vastaus: Käymme läpi erilaisia tasoja jopa aloittamaltamme nollatasolta. Jokainen aste koostuu -ei enempää eikä vähempää kuin- kymmenestä Sefirasta. Jokaisella Sefiralla on omat kymmenen Sefiraa ja niin edelleen aina ikuisuuteen asti.

Ei ole olemassa sellaista tilaa joka olisi täysin vakaa eikä sisältäisi kaikkia elementtejä, koko todellisuutta. On olemassa vain yksi universumi, mutta se on nähty eri resoluutioin, aivan kuten sitä tarkasteltaisiin eri mittakaavassa olevilta kartoilta.

Olemme esimerkiksi menossa konventioon Pietariin ja jos tarkastelet sitä koko Venäjän kartasta, se kaupunki on vain yksi piste, mutta jos tarkastelet lähemmin, zoomaat lähemmäs pienentäen mittakaavaa tuo piste muuttuu suureksi kaupungiksi. Menet lähemmäksi ja näet kaikki kadut, rakennukset jne.

Näin ollen nykyinen tilamme vaikuttaa vain pisteeltä, mutta todellisuudessa se sisälätää koko universumin. Kaikki kiippuu skaalasta, jolla tarkastelemme sitä ja havainnoimme sen yksityiskohtia. Kaikkien yksityiskohtien paljastaminen on 125 asteen nousu.

ten Sefirot

Opettaja Antaa Tarpeeksi Huomiota Jokaiselle

Oppilaiden tavallisin väite koskien opettajaa on, että hän ei anna heille tarpeeksi huomiota, jota heistä tuntuu, että he ansaitsevat. Mutta kyse on instrumenttien puuteesta  opiskelijoiden osalta, jonka seurauksena he eivät kykene imemään enempää, joten he eivät tunne, että he saavat enemmän kuin edes tarvitsevat, mutta toisaalta he eivät kykene heräämään itse.

Opettajan ei pitäisi tulla herättämään oppilasta. Se ei auta, koska he saavat heräämisen Ylhäältä. Saavuin paikkaan, jossa ihmiset ovat hereillä ja valmiita ja silloin voin auttaa heitä järjestäytymään ja kytkeytymään vahvemmin. Mutta ensin heidän täytyy tehdä omia ponnistuksia.

Oppilas ei ymmärrä, että hänellä ei ole instrumenttiä vastaanottaa mitä opettaja hänelle antaa. Sinun ei tarvitse odottaa, että tulen ja herätän sinut. On mahdotonta herätä sillä tavalla, jos et ole valmistellut tarvetta etukäteen. Sillä hetkellä kun olet valmis siihen tulen tietenkin.

Vapaaehtoinen Sitoutuminen Koko Maailmalle

Piittaamattomuus opettajaa kohtaan meidän maailmassamme on pieni osoitus siitä, miten me sivuutamme Luojan koska Hän on kätkeytynyt meiltä. Tämä piittaamattomuus on todellisen egomme paljastuminen, se ei tunnusta Ylempää, vaan sanoo: “Minä itse hallitsen!”

Tämä asenne näkyy meissä suhteessamme tovereihin, opettajaan ja Luojaan. Mutta kun on kyse Luojasta, se on kätketty niin kauan kuin et valmistele itsesi työskentelemällä sen avulla mitä sinulle on annettu, tarkoittaen, että kunnes alat nähdä toverisi ja opettajan suurina ja isoina ja koet alempana olevat pieninä, hoivasi tarpeessa olevina. Löydät itsesi keskeltä, velvollisena kaikille!

Vanhemman Siipien Alla

Henkinen opettaja on järjestelmä joka rakentaa minut, nostaa minut jaloilleni, opastaa minua ja  ohjaa minua kunnes saavutan määränpään. Se on kuin isä ja äiti jotka huolehtivat lapsestaan, joita ilman lapsi ei olisi selvinnyt. Hän on olemassa vain siksi, koska tarkertuu vanhempiin vaistonvaraisesti saaden kaiken tarvittavan huolenpidon kasvaakseen aikuiseksi.

Maailmassamme tässä roolissa ovat vanhempamme ja henkisyyden maailmassa järjestemä jota kutsutaan Aba ve Ima:ksi (ylempi isä ja äiti), henkilön henkisyyden opettaja, korkein Partzuf.

Opettajan Tehtävä

Kysymys: Miltä edessäsi oleva tavoite sinusta tuntuu?

Vastaus: Tavoitteeni on tehdä sellainen ryhmä joka selkeästi seuraa suoraa linjaa kohti kiinnittymistä, adheesiota Luojan kanssa ja joka johtaa massoja vetäen mukaan enemmä ja enemmän ihmisiä.

Tämä prosessi tapahtuu kun ryhmä käy alussa läpi useita kriittisiä asteita, kuten lapsi jonka täytyy kasvaa, saavuttaa nuoruus joutumatta eksyksiin ja joka kykenee auttamaan itseään: pukeutumaan, laittamaan kengät jalkaansa, löytämään työn ja asettumaan aloilleen elämässä.

Tämä on se tila jossa ryhmän tulisi sijaita henkisessä maailmassa. Sen tulisi edistyä itsenäisesti, tietäen että tämä liike(suunta) on alhaalta ylös päin, jonka se takaa tekemällä levitystyötä ihmisten keskuudessa.

Opettajani Muistolle

Tänään Opettajani kuolemasta on kulunut 20 vuotta. Baruch Shalom Halevi Ashlag oli viimeinen suuri kabbalisti viisaiden ketjussa, Aatamista meidän päiväämme asti: Aatami – Abraham – Mooses – Rashbi – Ari – Baal haSulam – Rabash ja vielä tuhansia muita heidän välillään.

Rabash osoitti suurta rohkeutta välittäessään meille kabbalistisen menetelmän käyttötavan, jotta tässä sukupolvessa voisimme levittää sen koko maailmalle. Ilman hänen panostustaan meillä ei olisi tätä mahdollisuutta. Näin miten vankasti hän säilytti tämän periaatteen: Kabbalan tieteen paljastuminen maailmalle on kaikkien muiden laskelmien yläpuolella.

Aamuhämärän tunteina nousimme ylös Jerusalemiin ja kävimme hänen hautapaikallaan. Tämä paikka ei tietenkään ole meille muuta kuin tapojen symboli, sillä kytköksemme Opettajaamme on elävä ja vankkumaton. Toivomme kaikki tulevamme hänen kelvollisiksi lapsikseen (pojikseen), jonka takia nimesimme liikkeemme nimellä ”Bnei Baruch” — Baruch Ashlagin pojat.

Hyökkäys Sydämen Sisällä

Kysymys: Olen kokenut viime aikoina, että maailman Kli toimii yhtenä haluna. Rabash neuvoi kerran tekemään iskun tästä tilasta. Mihin me tarkallen ottaen iskemme?

Vastaus: Itseemme, sydämiimme, laiskuuteemme, ylpeyteemme, menneisiin tapoihimme. Minun täytyy nousta kaikkien näiden laskelmien yläpuolelle.

Tärkein asia on sulautua ystävien keskuuteen, työntää itsesi tietoisesti ryhmään. Haluan olla siellä koko ajan. Haluan menettää henkilökohtaiset ajatukseni sekä asenteeni ja saavuttaa kaikkien ystävien mielen ja tunteet. Se on aivan kuin hävittäisin itseni heihin omien halujeni kautta.

Tämä tarkoittaa yhteisen takeen astian  saavuttamista.

Takaportaiden Kautta Ei Ole Ylöspääsyä

Oppilaan tehtävä on tavoitella sitä miten opettajaan tarraudutaan. Tässä ehdottomasti ei ole kyse palvomisesta ja kunnianosoituksesta hänelle, vaan ennemminkin hänen näkökantansa omaksumisesta. Tämä on jotain aivan muuta ja liittyy henkisyyteen.

Tämä on silti hieman vaarallista, sillä saatat uskoa että seuraat opettajaa, kun itse asiassa kuuntelet egoasi. Siksi sinun pitää suorittaa sisäinen arviointi: Mikä on oma mielipiteesi sekä opettajasi mielipide ja miten asetat ne vastakkain ja arvioit toinen toistaan vasten?

Tämän jälkeen tutkit tarkkaan mistä olet samaa mieltä ja mistä et. Sillä saralla jolla selkeästi et ole samaa mieltä opettajan näkemyksen kanssa, tartut myötämielisesti siihen erimielisyyteen ja alat soveltaa sitä elämääsi. Tätä tarkoitetaan kun puhutaan opettajan näkökannan omaksumisesta.

Jos et löytänyt mitään josta olit eri mieltä ja jouduit tukahduttamaan sen, se ei ole aito valinta. Sinun tulee olla tietoinen siitä mistä et ole samaa mieltä ja mitä tekisit toisella tavalla!

Jos ei näitä kahta vaihtoehtoa löydy, että haluat tehdä jotain määrätyllä tavalla, mutta olet pakotettu tekemään juuri päinvastoin, silloin ei ole kyse ”uskosta järkeilyn yläpuolella”. Vain kun varmasti tiedät miten opettaja haluaisi sinun toimivan ja silti toivot itse päinvastaista, silloin saat mahdollisuuden toimia oman järkeilysi yläpuolella.

Saavuttaaksesi ”muodon vastaavuuden”, sinun pitää nähdä tämän vastakohdan. Vain silloin voit olla varma siitä mitä tämä vastaavuus on. Itse asiassa vastaavuus on aina vastakohta omalle muodolleni ja havainnoimiselleni. Omasta puolestani, kun pysyn kannassani, olen samalla sen yläpuolella. Vastustan itseäni ja herätän uuden, korkeamman ymmärryksen sisälläni.

Emme voi asialle mitään: Tämä on luonnon laki. Ylempi Ainoa pysyy askelmallaan ja alempana oleva omallaan. Kohotaksesi korkeammalle tasolle, sinun tulee hyväksyä Ylemmän Ainoan ajatuksen uskomalla järkeilyn yläpuolella. Voit tietenkin ajatelle että hänen toimintansa on outoa etkä ollenkaan ymmärrä sitä. Onko sillä kuitenkaan suurta merkitystä henkisessä kehityksessäsi miten hyvin ymmärrät Hänen menettelyään?

Sinulla ei ole toista tilaisuutta kohota seuraavalle tasolle kuin opettajan avulla, jonka Luoja on asettanut sinua vasten. Eikä siinä sopuratkaisuille tai takaportaille löydy sijaa.