Category Archives: Havainnointi

Joka Houkuttelee Maailmat

Kysymys: Edistyessäni, minun tulisi olla yhä kiitollisempi siitä seikasta että on olemassa Ylempi Voima joka auttaa minua edistymään. En kuitenkaan tiedä miten voin tehdä sen, miten voin luottaa Ylemmän Voiman olemassa oloon?

Vastaus: Älä luota siihen! Älä usko Ylempään Voimaan ennen kuin aktivoit voimasi alhaalta. Ei ole olemassa Luojaa ilman luotua. Edistymisemme tapahtuu ainoastaan suhteessa pyyntöömme, MANiin ja vaikuttamalla sen avulla luonnon voimiin.

Kun kabbalistit kuvailevat Partzufimeja, he kertovat meille vain antamisen/lahjoittamisen teoista. Sinänsä Partzufimeja ei ole olemassa. Juuri samalla tavalla he kirjoittavat ponnistuksistamme ja eksistenssistämme: Ei ole olemassa Luojaa eikä maailmoja; mitään ei ole ennen kuin henkilö aktivoi omat antamisen voimansa.

Kun henkilö aktivoi antamisen voiman, maailmat ilmaantuvat välittömästi, ei suhteessa häneen, vaan yleisessä mielessä, koska ne eivät muutoin ole olemassa. Koko todellisuutta, myös henkistä maailmaa ei ole olemassa ihmisen ulkopuolella. Sen kabbalan viisaus haluaa tuoda julki luvussaan ”Todellisuuden käsitys”.

Joten mihin henkilö voi luottaa? Ihmisen ulkopuolella ei ole mitään; kaikki löytyy  ainoastaan hänen sisältään. Jos emme pistä itseämme liikkeeseen, emme rakenna maailmojen järjestelmää.

Kun olen valmis antamaan, aistin välittömästi  Rajattoman Valon. Silloin, sen ja itseni välille syntyvät maailmat, viestintäjärjestelmä minun ja Rajattoman Maailman välillä. Jos en tee antamisen tekoja, silloin mikään ei ole olemassa.

Koko henkinen todellisuus (emmekä puhu aineellisesta maailmasta, koska se on kuvitteellinen) on olemassa ihmisessä vain siinä määrin kun hänellä on antamisen voimaa. Jos hänellä ei ole yhtään antamisen voimaa, silloin mikään ei ole olemassa. Voi sanoa että mitään ei löydy ihmisen ulkopuolelta ellei hän itse sitä rakenna, kehitä ja toteuta.

Tuo Itsesi Takaisin Elämään

laitman_075_02Kysymys: Miksi Luoja ei järjestänyt asioita siten, että voisimme tuntea jokaisen ruumiinosana omassa kehossamme?

Vastaus: Tämä on siksi, koska sinun täytyy paljastaa lahjoittamisen muoto sen vastakohdasta. Vihasta, vastaanottamisesta ja riistämisestä naapuriasi kohtaan, sinun täytyy saavuttaa rakkaus ja yhtenäisyys.

Kuvittele, että saisit yllättäen selville suurimman vihamiehesi, jonka haluaisit murskata ja tuhota käyttäen kaikkia mahdollisia teloitustekniikoita, olevan oikeastaan poikasi josta et tiennyt mitään, aivan kuten elokuvissa.

Et ymmärrä tätä nyt, mutta yritä astua ryhmän sisälle ja kuvittele että olet kääntämässä taajuutesi yhteisen halun suuntaan. Älä katso kasvoja, vaan katso halua jonka jokainen jakaa ja tutkii sen sisällä. Sen halun kautta tunnet että olet ympäröity erityisillä sieluilla ja vain sinä katsot heitä sivusta. Yritä astua heidän sisäänsä ja kumota itsesi täydellisesti.

Tämän itsensä mitätöinnin kautta ryhdyt elämään! Pysy tässä ajatuksessa koko ajan ettei se katoa mielestäsi. Tee päätös, että tästä lähtien haluat katsoa maailmaa näin.

Yritä pysyä tässä tunteessa huomiseen, uusien sitä jatkuvasti ja tuomalla takaisin tätä kuvaa. Sitten, seuraavala luennolla olet valmis herättämään sen eloon! Tulet kuvittelemaan mitä sijaitsee näiden halujen sisällä jotka ovat yhdistetty toisiinsa: Kuinka Partzufim AB ja SAG toimivat ja mitä Rabbi Shimon kertoo ystävilleen. Kaikki tämä puhuu vain tästä halusta ja yhteydestä sen osien välillä.

Halut jotka ovat puhtaita tai epäpuhtaita, korjattuja tai vielä korjaamattomia: kaikki on yhden järjestelmän sisällä, jonka olet nyt paljastamassa. Haluat paljastaa elämän, tämän järjestelmän elinvoiman ja itsesi sen sisällä kuten myös ymmärtää kuinka kaikki toimii. Juuri tästä kaikki Kabbalistiset kirjat puhuvat ja sinä haluat tämän tulevan paljastetuksi.

Kun yhteydet halun kaikkien osien välillä ja harmonia kuinka ne toimivat tulee paljastetuksi, tämän käytännönläheisen oikean, toimivan järjestelmän paljastusta kutsutaan Luojan paljastumiseksi. Tämän jälkeen Luoja tai tämä yhteys tulee paljastumaan enemmän ja enemmän, mikätarkoittaa maailmojen asteilla kohoamista kohti aina suurempaa Luojan paljastumista.

Luojaa kutsutaan Bo-Reh:ksi, tarkoittaen “tule ja katso” kuinka järjestelmä toimii yhteisessä lahjoittamisessa, kuinka Valo operoi halujen tai Kelim:in sisällä.

Viittilöivä Valo

IMG_6060Kysymys: Mistä haluni tulevat?

Vastaus: Kaikki haluni tulevat ylemmästä Partzuf:sta, joka verhoaa ja herättä sinut. Halusi on Valo joka laajentui Ylemmästä, nöyrä valaistus joka laukaisee halun. Loppujen lopuksi olet nöyrä halu, samankaltainen metallinpalan kanssa. Kun Valo laskeutuu luoksesi, se alkaa “lämmittää” sinua, tekemään jotain.

Mistä saat tunteen että haluat jotain? Valo, joka on jo luonasi vetää sinua puoleensa, vaikkakin tähän saakka sen käänteisellä puolella. Kuten halu jota Valo ei täytä, emme yksinkertaisesti koe sitä lainkaan.

Elämme niin kutsutussa ikuisuuden Malchut:ssa. Mitä sitten? Mitä koemme? Vain tämän aineellisen maailman emmekä mitään muuta. Miksi se on näin? Lukuunottamatta tätä pientä paikkaa, kaikki muut halut eivät ole valaistuja ja sen takia emme tunne niitä. En ole vähääkään kiinnostnut niistä.

Haluan Vain Valoa!

Olemme jokainen Valon lopputulosta, siitä syystä meidän tulee saavuttaa Se. Kaikki vahvimmat halumme, rukouksemme ja kaipuumme ovat tähdättyjä Valoa kohti.

Alitajunteisesti kaipaamme vain tätä, itse asiassa, koko elämämme ajan, haemme vain sitä. Kaikki muut täyttymykset ja nautinnon lähteet, niin kuin ruoka, vaatteet, uudet autot ym. tulevat kaikki Valosta. Hahmotamme ne määrätynlaisessa muodossa, jonkinlaisena nautintona, niin kuin autona, lapsena, perheenä, lämpönä, lepona, kauniina näköalana tms. Joka tapauksessa on vain olemassa Valoa, joka heijastaa nämä esineet minulle, ja vain sen minä aistin.

Siitä syystä ihmiset alkavat vähitellen menettää kiinnostuksensa näitä asioita kohtaan ja haluavat sen sijaan löytää niiden lähteen – eivät derivaattaa. En enää halua sada määrättyä autoa, sillä mitä itse asiassa saan siitä irti. Saan siitä nautintoa. Silti todellisuudessa toivon saavani tämän nautinnon ”puhtaimmassa muodossaan”, ilman varsinaista autoa. Miksi tarvitsen moista peltimötikkää? Se miellyttää minua kuitenkin vain ajaessani sitä ja kun en aja, en tunne nautintoa. Eli kun kyllästyn ajamaan, se vain seisoo kotini vieressä. Mutta minä kaipaan edelleen nautintoa.

Kun kävimme läpi historiallista evoluutiotamme, pyrimme jatkuvasti löytämään asioita ja ”aaltoja” jotka ovat aina hienovaraisempia ja vaikeasti kuvailtavampia. Siitä syystä kaikki maailmassamme on muuttunut kooltaan pienemmäksi; määrä on muuttunut laaduksi. Niin myös me: Sen sijaan että tutkisimme aineellista maailmaa, alamme kaivata henkistä saavuttamista.

Ihmiset eivät vielä käsitä sitä, mutta itsemurhien ja terrori-iskujen määrä, huumeiden väärinkäytön ja avioerojen lisääntyminen ovat kaikki indikaattoreita ihmisen valtavasta täyttymyksen puutteesta. Tämä vajaus on itse asiassa niin valtava, että ihminen on kykenemätön paikkaamaan sen elämässään. Se on selkeä merkki ihmisen tarpeesta saada itse Valoa, muiden korvikkeiden sijasta, jotka Valo meille heijastaa.

Asuinpaikka: Ryhmä

Kysymys: Luennon aikana meidän tulee pyrkiä yhteen paikkaan ja yhtenäistyä samaan pisteeseen. Vuosien aikana olen kuitenkin kehittänyt erilaisia mielikuvia henkisestä ilmiöstä. Lukiessani Binasta ja Malkhutista hahmotan ne eri tavalla. Onko mahdollista supistaa ne yhteen pisteeseen?

Vastaus: Niiden pitää todella muuttua yhdeksi ja kokonaiseksi. Itse asiassa bina ja malkhut ovat Luojan ja luomisen ominaisuuksia. Emme tarkalleen tiedä mitä tämä pitää sisällään, mutta siitä huolimatta heidän välinen yhteytensä ja suhteensa viittaa yhtenäistymiseen.

Bina alentaa osan itsestään Malkhutiin, kirjaimet ”ELE” nimestä Elokim. Malkhut kohoaa Binaan, muuttaen nimen MA MIksi. Kuvauksista näistä tapahtumasarjoista Zoharin Pyhässä Kirjassa, havaitsemme sidokset jotka kytkevät nämä toisiinsa.

Vastaavasti meidän tulee kehittää intentiotamme. Yhtenäistymällä ryhmän kanssa. Näen sen paikkana, Binan ominaisuuden polttopisteenä, jossa ”antaminen” (lahjoittaminen) tai Elokim paljastuu. Juuri siellä herätän haluni ja kaipuuni. Juuri siellä haluan yhtenäistyä korjattuna osana Malkhutia.

Toivon että Bina voi auttaa ELEn astioiden (työkalujen) avulla, jotka ovat tarkoituksella alennettuja hoivatakseen minua, ollakseen minulle äidillinen kohtu ja kasvattaakseen minut henkisyyteen. Näin minun tulisi suhtautua Ryhmään.

Ryhmä on järjestelmä jolle on annettu oikeus esitellä Elokim, HaVaYaH minulle. Samassa paikassa saan ravintoa, siellä Valot ja muutos saavuttavat minut.

”Hedelmöitymiseni” ryhmässä riippuu vain siitä miten kykeneväinen olen torjumaan itseni sen edessä. Ylempi Ainoa voi ottaa minkä muodon tahansa, mutta se tapahtuu vain siinä määrin kun ”alempi” kohottaa itsensä torjumisen asteikolla ja muuttuu Hänen kaltaisekseen, käyden läpi hedelmöitymisen vaiheet, ruokinnan ja aikuisuuden.

Tätä haluan kun altistan itseni Ryhmän vaikutukselle, sille paikalle joka ravitsee meitä. Tämän tulisi olla intentioni luennon aikana, että alituisesti haen paikkaani tarinassa Binan ja Malkhutin keskinäisestä suhteesta.

Ne kytkeytyvät toisiinsa Zeir Anpinin välityksellä, HaVaYaHin , armeliaisuuden ominaisuuden, Valon kautta. Tämä on se järjestelmä joka kehittää meitä. Alueemme on Binan alempi osa, Zeir Anpin ja itse Malkhut. Siellä koko elämämme on, sekä aineellinen että henkinen.

Tämä siitä syystä että todellisuus on yksi ja ainoa. Vaikka näemme nyt ainoastaan kuvitteellisen kuvan, se on virhe havainnoimisessamme, kuvitelma joka on heikon ymmärryksen ja aistimuksen aikaansaama. Kun sumu alkaa hälvetä, Korkeampi Maailma käy toteen siellä, Ryhmämme kytköksessä, muiden sielujen kanssa, kytköksessä AHPn kautta, eli Binan (ZATin) alemman osan kautta, Zeir Anpinin ja Malkhutin.

Tästä kabbalan tiede puhuu yhtenään. Ilmaus suhteestamme Luojaan, yhtenäisyydestämme HaVaYaHin ja Elokimin kanssa, joka meidän tulee saavuttaa.

Näin ollen meidän tulee ymmärtää että ZAT de Bina on korjattu Ryhmä jossa löydämme itsemme. Sen enempää emme tule paljastamaan. Havaitsemme ainoastaan minkä asteinen  kykymme yhtenäistyä Binan alemmassa osassa on, tarkoittaen Ryhmää. Se on paikkamme. Antautuessamme sen voimalle, tulemme paljastamaan aidon todellisuutemme, joka vielä on kätketty meiltä utuisen aistimuksen harson taakse.