Category Archives: Evoluutio

Mitä Tulemme Näkemään 2015

thumbs_laitman_280_02Uutisissa(Globes): “Planeettamme on siirtynyt ‘totuuden löytämisen ja ihmiskunnan valaistumisen aikakauteen’. Tämä on on Pluton aikakausi. Se alkoi vuonna 2014 ja päättyy vuonna 2016. Pluto symboloi kuolemaa ja uudestisyntymistä, vallankumousta massatietoisuudessa.

Ehtymättömän energian löytyminen, suprajohtavuus ja globaali viestintä tulee olemaan kytköksessä tähän. Kaikki tämä tulee radikaalisti muuttamaan ihmisten elämän ja maailmanjärjestyksen. Ihmiskunta on aikakauden partaalla, jota voidaan kutsua apocalypseksi, kun vanha maailmanjärjestys on romahtamassa ja uusi syntymässä. Sana apocalypsi’ voidaan kääntää “totuuden löytymiseksi“.

Edessämme on ihmiskunnan valaistumisen aikakausi, kun verho putoaa satojen miljoonien ihmisten silmiltä. Tietenkin, moista tietoisuuden vallankumousta seuraa merkitykselliset poliittiset ja taloudelliset päätökset, loistavien ja häikäisevien ideoiden toteuttaminen ja karismaattisten persoonallisuuksien ilmentyminen.

Kommenttini: Kabbalan viisaus on täysin samaa mieltä siitä, että “planeettamme on siirtynyt totuuden löytämisen ja ihmiskunnan valaistumisen aikakauteen“. Se ei kuitenkaan tule tapahtumaan suurten tieteen ja teknologian löytöjen avulla, vaan ihmisten henkisen muutoksen kautta.


[150952]

Evoluutio Perustuu Yhteistyöhön Mieluummin Kuin Kilpailuun

Mielipide(Martin A. Nowak, biologian ja matematiikan professori Harvardin Yliopistossa sekä Harvardin evoluutio-dynamiikan ohjelman johtaja): “Martin Nowak, yksi maailman johtavista asiantuntioista evoluutiossa ja peliteoriassa…kääntää yhden tärkeän evoluutioteorian näkökulman päälaelleen selittämällä miksi yhteistyö, eikä kilpailu, onkin aina ollut avain kompleksisuuden evoluutioon. Hän tarjoaa uuden selityksen elämän alulle ja uuden teorian kielen alkuperälle, biologian toiseksi suurimmalle tietovallankumoukselle sitten geenien ilmaantumisen.

Kommenttini: Viime aikoina materiaalin aallokko on ilmaantunut eri maista olevien ja eri alojen  tiedemiesten toimesta, joka käsittelee evoluution käyttövoiman uudistettua versiota, sen alkuperäistä suuntaa kohti integroitumista. Juuri tänään, kun tämä integroituminen tavoittaa meidät, ihmiskunnan, sivilisaation, alamme kiinnittämään huomiota siihen, sillä ennen sitä emme kyenneet havainnoimaan maailmaa yhtenäisenä.

Siirtyminen ”Inhimilliselle” Tasolle

Kysymys: Kun puhumme neljästä kehityksen vaiheesta, mitten voimme selittää missä vaiheessa sijaitsemme?

Vastaus: Tänään koko ihmiskunta on siirtymätilassa kolmannesta vaiheesta neljänteen. Jokaisessa vaiheessa on alavaiheita. Jos esimerkiksi otamme ihmisen kehityksen vaiheet ja jätämme huomioimatta liikkumattoman, vegetatiivisen ja elollisen luonteenlaadut ja ”inhimillisen” tason, sillä me olemme olleet olemassa kymmeniä, jopa satoja tuhansia vuosia, silloin voimme tarkastella kehitystä, myötäillen historiallista akselia, ensimmäisenä, toisena, kolmantena ja neljäntenä vaiheena.

Olettakaamme, että kuudestoista vuoisata, keskiajan loppupuoli oli teknoligisen vallankumouksen alku, jolloin kulttuurit, tieteet jne. kehittyivät. Tämä oli kolmas vaihe, tarkoittaen, että ihmiskunta muuttui tarmokkaasti omasta elämästään, itsestään elollisena piittaavaksi. On kyse keskiluokan vallankumouksesta ja lopulta kapitalismista. Ennen sitä ihmiskunta oli vegetatiivisella tasolla. Keskiajalta, antiikin ajalta löydämme merkkejä vegetatiivisesta tyypistä, vegetatiivisesta kehityksen luonteenlaadusta. Ennen sitä olimme ns. liikkumattomalla tasolla, kun ihmiset käyttivät vähää voimaa, pientä työtehokkuutta ja osasivat vain huolehtia omasta ruoastaan.

Suljettu Yhteiskunta Ja Integroitu Kasvatus

Kysymys: On helppo kuvitella integroidun kasvatuksen käyttöönotto Yhdysvalloissa ja muissa Euroopan maissa, joissa maan kulttuuri näyttää kannustavan itsetuntemuksen prosessin läpikäymistä. On kuitenkin olemassa yhteiskuntia, jotka ovat juurtuneita muinaisiin traditioihin, joissa integroidun kasvatuksen käyttöön otto vaikuttaa vaikealta. Mitä mielestäsi pitää tapahtua, jotta nämä ihmiset alkavat ”kerääntyä ympyrään”.

Vastaus: Seuraavan 10-20 vuoden aikana näen vastaavien yhteiskuntien muuttuvan joksikin aivan muuksi.

Katso mitä tapahtuu Intiassa ja Kiinassa ja heidän eristettyä elämäntapaansa kylissä, kaukana sivilisaatiosta. Katso miten ihmiset elävät: nukkuvat hetekalla tehtaan asuntolassa, jossa ainakin 50,000 ihmistä työskentelevät.

Kaikki on muuttunut. Nyt nämä ihmiset menettävät työpaikkansa. Minne he menevät? Henkilö menettää hetekansa asuntolassa ja siinä kaikki, hän on menettänyt nurkkauksensa, eikä hänellä ole muuta paikkaa maailmassa. Se mikä näissä maissa tapahtuu on kauhistuttavaa. Kiina ja Intia ovat suunnattoman suuria maita.

Meidän pitää ymmärtää, että muutoksia voi tapahtua hyvin nopeasti ja yllättäen. Näen miten äkkiä öljyvaltiot muuttuvat, esimerkiksi Arabiemiirikunnat. Tämä on sivistynyt maa, jossa koko väestö nauttii mukavasta elintasosta, mutta heidän elämäntapansa ja heidän klaanijärjestelmänsä muuttuu nopeaa tahtia. Yhtäkkiä he menettävät perustan sille.

Suljettuja yhteiskuntia löytyy vielä siellä täällä; ne alkavat kuitenkin sisällyttämään itsensä yleiseen massaan, joka elää enemmän tai vähemmän modernia elämää.

Luonto Ei Siedä Epätasapainoa

laitman_738Liikumme kohti tasapainoa luonnon kanssa. Se pyrkii tuomaan kaikki sen osat tasapainoon. Lämpötilojen välinen ero tasaantuu, tuulet tasapainottavat ilmanpaine-eroja, pudotettu objekti putoaa alas paikaan, jossa se löytää tasapainon vetovoiman kanssa. Prosessi pyrkii tasapainoseen tilaan kaikkialla ja kaikessa. Joka alueella, olkoon se kemian, fysiikan, biologian jne. kaikki toteuttavat satunnaisuuden lakia. Luonto toivoo tulevansa lepytellyksi. Se ei siedä minkäänlaisia eroja saatika heilahteluja missään parametrissä.

Loppujen lopuksi kaiken täytyy saavuttaa tasapaino. Luonnon laki vaatii nyt ihmisyhteiskunnan tasapainoa. Näemme purkauksia ja epäjärjestystä. Tämä on luonnon keino vaatia tasapainoa. Liikkumattomalla, vegetatiivsella ja elollisella tasolla oli jo vuoronsa, nyt on inhimillisen tason vuoro. Halu tasapainoon ilmenee meissä, mutta balanssin saavuttaminen välillämme tarkoittaa tulemista ”yhdeksi mieheksi ja yhdeksi sydämeksi.” Voimme kaikki olla erilaisia, mutta on olemassa yksi kriteeri: Olemme kaikki velvoitettuja tukemaan yhdessä toinen toisiamme.

Sen suhteen ei ole mitään tehtävissä: Haluamme sitä tai emme, luonto tulee voittamaan, sillä se on valtaisa voima.

Nousee kysymys: Miksi emme katoa kuten mammutit ja dinosaurukset? Miksi emme vain jätä näyttämöä siihen sopimattomana osana? Loppujen lopuksi, epätasapainomme luonnon kanssa on paljon suurempi kuin kadonneilla dinosauruksilla. Kuitenkin, toisin kuin niillä, meillä on tehtävä, ennaltamääräys, päämäärä: Meidän täytyy korjata itsemme ja muokata alkuperäinen luontomme. Ne (dinosaurukset) eivät pystyneet siihen ja ne katosivat evoluution luonnollisessa syklissä, kun taas me olemme velvoitettuja tuomaan itsemme tasapainoon nykyisen kehityksen vaiheen kanssa.

Sen vuoksi meidät on saatettu tilaan, jossa puute harmoniasta luonnon kanssa tulee ilmaistuksi sen vahvimmissa muodoissa, mutta se ei vie totaaliseen katoamiseen. 90% maailmasta saattaa kadota, mutta jotkin ihmiset säilyvät kaikesta huolimatta muuttaakseen ihmisluonnon ja saavuttaakseen välttämättömän tasapainon.

Tämä on se päämäärä, eikä meillä ole muuta keinoa.

Tietoisuuden Evoluutio

Ryhdymme kehittymään ja kasvamaan tästä maailmasta, alimmasta mahdollisesta todellisuudesta joka laskeutui Ikuisuuden maailmasta 125 asteen ja 5 maailman läpi alimpaan mahdolliseen pisteeseen. Saavutettuaan tämän alhaisen tason, valonsäde läpäisi viimeisen henkisen asteen tullen tähän maailmaan ryhtyen muodostamaan siinä materiaa.

Materia alkoi tiivistyä, muotoutua ja yhdistyä partikkeli partikkelilta. Näin alkoi paluu takaisin alkulähteelle-hajoamisen korjaus. Siitä alkoi Universumimme: liikkumaton, vegetatiivinen ja elollinen taso.

Kaikki nämä tasot ovat tulosta ainesosien yhdsitymisestä aina vain monimutkaisempiin rakenteisiin, kaikkiin osiin jotka hyötyvät toinen toisistaan. Valon-, luonnon voima yhdistää irrallaan olevia elementtejä ja näin ollen muodostaa elotonta ainetta kaikessa sen monimuotoisuudessa. Aines on muodostunut suhteessa vastakkaisten partikkeleiden yhdistymiseen tiettyjen lakien mukaisesti.

Silloin jopa vegetatiivinen aines kohoaa, vastakkaiset partikkelit yhdistyvät aina vain monimutkaisemmiksi rakenteiksi. Ne ovat paljon enemmän hajallaan (verrattuna liikkumattomaan tasoon), mutta yhtenäsityvät siitä huolimatta. Sen jälkeen elollinen luonto syntyy, jokainen osa tuntee eroavaisuuden ja pyrkii säilyttämään olemassaolonsa egoistisessa muodossa. Jokainen kuitenkin yhdistyy toisten kanssa luonno lakien mukaiseti ja yhdessä ne muodostavat elollisen-eläimellisen ruumiin joka kykenee olemaan olemassa siitäkin huolimatta, että sen sisällä ilmenee ristiriita ja vastakkaisten elementtien yhtenäistyminen.

Ne ovat yhdistetty erityisen voiman avulla-Valon, Luojan voimalla, keskinäisen takeen voimalla luotujen voimasta huolimatta. Siitä egoisitisesta voimasta huolimatta, joka sijaitsee jokaisen sisälä. Nämä kaksi voimaa alkavat toimia harmoniassa.

Harmoina on mahdotonta ilman kahta vastakkaista voimaa jotka yhdustyvät kaikesta huolimatta yhteisen tavoitteen ja korkeampien tilojen vuoksi. Korkeampi tila tarkoittaa ruumiin (vegetatiivisen ja elollisen) yhteisiä intressejä. Sen jälkeen elollisen ainesosan kehittymisestä riippuen, se saavuttaa ihmisen tason ollen tässä maailmassa, tullen entistä monimuotoisemmaksi olennoksi, agressiivisemmaksi ja egoistisemmaksi. Tällä asteella jokainen olento “tämän maailman ihminen” huomaa olevansa kaikkien toisten ihmisten vastakohta.

Kun hän saavuttaa egoistisen kehityksesnä pään, hänelle paljastuu että hän haluaisi olla olemassa tuonnempana, että hän tarvitsee toisen, vastakkaisen voiman-lahjoittamisen voiman. Egoismin voima kehittyi hänessä, mutta mitä hänen tulisi tehdä sille nyt? Se vain tuhoaa meitä.

Tässä pisteessä ymmärrämme että meidän täytyy vastaanottaa lahjoittamisen, yhtenäisyyden voima. Tunne yhdistymisen voiman puutteesta on jotain jota ilman emme voi jatkaa, se on tunne kriisesitä, hajoamisesta ja entisten arvojen tuhoutumisesta. Se on paljastettu suoraan olemassaolomme sisällä, elämässämme. Huomaamme joka asiassa ja kaikissa teoissamme, ettemme kykene saavuttamaan tasapainoa, harmoniaa ja niin kutsuttua “elämää.”

Elämä perustuu loppujen lopuksi kahteen voimaan: vastaanottamiseen ja lahjoittamiseen. Emme voi olla olemassa toimien vain egoistisen voiman mukaisesti. Sen vuoksi kehityksemme lopputuloksena lopullinen evoluutiomme vie meitä askel askeleelta kohti päätelmää, että tarvitsemme myös toisen voiman: yhdistymisen voiman.

Valinnan Alueella

Menneisyydessä egoismi vauhditti meitä niin sivuilta kuin takaakin päin, jättäen eteen päin vievän tien vapaaksi. Kuitenkin tänään tiellemme kohoavat esteet eivät kohoa sivuille vaan eteemme. Aivan kuin muuri kohoaisi eteemme, jätteän meidät ilman pakoiteitä. Emme voi tehdä mitään.

Tämä tila on tulossa enemmän ja enemmän silminnähtäväksi: En oikeastaan halua mitään. En tunne että kykenisin kasvamaan egoisimissani. Se ei kykene tänä päivänä antamaan vastauksia kysymyksiini. Olen kasvanut ulos edellisistä vaiheista ja astunut sisään uudelle kysymysten tasolle, aikuisuuden ja uusien välttämättömyyksien tasolle.

Ruoka, seksi, perhe-kaikki nämä ovat hajoamassa, ottaen omituisia “mutaatioita”. Rikkaus, kuuluisuus ja tieto eivät nekään näytä lupaavan miulle paljoa.

Tiede (maailma) on kriisissä eikä vastaa kysymyksiini, vaikkakin vielä 50-60 vuotta sitten näytti siltä, että se antaa vastuksen kaikkiin kysymyksiin. Voimasta on tullut mitätöntä silmissämme: Näemme että sen ainoa objektiivi, päämäärä on raha. Ja raha…Onko se todella sen arvoista että hukkaisit elämäsi sen vuoksi? Kysymykseni ovat kasvaneet jo ulos kaikista nollista joita pankkitilini voi näyttää.

Kun henkilö menettää tarpeelisen “polttoaineensa”, tyhjyys ilmenee ja hän kysyy itseltään, “Mikä on elämisen arvoista? Minulle?”. Minulta puuttuu täyttymyksen tunne. “Onko elämäni lapsiani varten? Entä kun he kasvavat aikuisiksi ja lähtevät kotoa?”. “Ja itse asiassa, miksi kasvattaa lapsia ylipäätään? Millainen tulevaisuus heillä on edessään? Hajoavat perheet ja mädäntyvä yhteiskunta?” Henkilö ei tunne olevansa kiinnittyneenä mihinkään. Eikä hän ole toiveikas minkään suhteen. Kysymyksemme ovat johdattaneet meidät tällaiseen umpikujaan.

On kuitenkin olemassa täysin erilainen syy tälle umpikujalle: Kulutamme luonnonvarat loppuun. Tänä päivänä on jo selvää, etttä ihmisen prosessi ei ole ikuinen, sekä vaatimustemme että koko olemassaolomme näkökulmasta katsottuna. Jos jatkamme luonnonvarojen haaskaamista nykyistä tahtia, meillä ei pian ole jäljellä raaka-materiaalia edes välttämättömimpiin tarpeisiin.

90% tuottamistamme tuotteista sisältävät öljyä, olkoon se energiaa, muovituotteita ja niin edelleen. Kun öljylähteet ehtyvät meille ei jää mitään Siitäkin huolimatta jatkamme kuluttamista.

Näin ollen, toisaalta luonto asettaa eteemme esteitä, luonnon, ilmaston ja luonnonvarojen suhteen, toisaalta taas egomme ei enää työnnä meitä eteen päin. Se kysyy kysymyksiä, joihin emme löydä vastauksia täältä, tästä maailmasta, tstä pienestä lasten leikkihuoneesta jossa meillä oli niin hasukaa leikkiä tähän saakka.

Nykytilanne muistuttaa itsemurhaa: Olemme kuluttamassa luonnonvaorja loppuun aivan järjettömästi. Meidän täytyy ymmärtää, että tämän vuoksi löydämme itsemme nyt valinna alueelta. Täällä ilmenee tahdonvapaus, vapaus ymmärtä kehityksemme ohjelmaa: “Minkä vuoksi olemme?” “Miksi olemme täällä” ja “Mitä varten?”. Juuri nyt, yhdessä maailman kanssa, on aika ratkaista tämä haaste. Muutoin ihmiskunt löytää itsensä täysin toivottomasta umpikujasta.

Todellisuudessa ongelman ydin ei ole taloudellinen kriisi tai kriisit perheiden sisällä. Me itse olemme kriisissä. Meidän täytyy ymmärtää, keitä olemme ja minkä vuoksi olemme täällä, sekä meitä velvoittavan luonnon että itsemme näkökulmista. Vain tällöin voimme järjestää asiat oikein sekä sisällämme että maailmassa.

Lahja Ihmiskunnalle

Kabbalan tiede on erikoislaatuinen, sillä se suo meille mahdollisuuden paljastaa kuinka kontrolloida luonnon kahta voimaa: vastaanottamisen ja lahjoittamisen voimia. Koko luonto on muodostunut näistä voimista. Näemme ne kaikkialla: plus ja miinus, lahjoittaminen ja vastaanottaminen. Niiden yhdistelmä muodostaa elämämme perusominaisuuden.

Liikkumattomalla tasolla ne muodostavat atomeja ja molekyylejä, dipoleita, kiteisiä kuviota jne. Vegetatiivisella tasolla positiivisen ja negatiivisen yhdistelmä tuottaa elämää: plus tuottaa hyödyllisiä asiota kun taas miinus tuottaa jätettä, nämä mahdollistavat kehon elämän ja kehittymisen. Elollisella tasolla plus ja miinus kasvavat vielä suuremmiksi ja niiden yhteys ei pelkästään tarjoa hyödyllisiä asioita ja tuota huonoja, vaan se tuo myös liikeen, lisääntymisen ja yksittäisen eläimen individuaalin elämän. Jo tämä on kahden vaikutuksen erityinen summa.

Kuinka ristiriitaista se voikaan olla, inhimillisellä tasiolla vain toinen näistä voimista on toiminut tähän päivään saakka. Tuloksena on se, että mitä tahansa mielihyvää saamme, se hiipuu välittömästi. Tämä on siksi, koska halumme on egoistinen eikä meillä ollut mitään mahdollisuutta vastustaa sitä, lisätä toista voimaa sitä vastaan jotta voisimme poistaa haitalliset asiat haluistamme ja ajatuksistamme, sydämistämme ja mielistämme jotka kuuluvat inhimilliselle tasolle.

Nyt kuitenkin toinen voima on paljastettu meissä- sydämen piste, joka on egoisimin vastakohta. Sen avulla voimme muovata itsemme, päättää mitkä halut ja ajatukset tuoda itseemme ja mitkä jättää ulkopuolelle. Lopputuloksena voimme kerätä tuhansista ajatuksista ja haluista uuden rakenteen ja rakentaa itseemme erityisen tason, jota kutsutaan “ihmiseksi” (Adam) tai “sieluksi”. Se koostuu kymmenestä Sefirasta ja sitä on myös kutsuttu “Partzufiksi“-henkisyyden rakenteeksi.

Muodostamme tämän sisällämme sen ansiosta, että nämä kaksi voimaa ovat vihdoin alkaneet kehittymään meissä. Satojen tuhansien vuosien ajan vain yksi voima operoi meissä inhimillisellä asteella. Olimme jatkuvasti aktivoituina näistä meissä heräävistä haluista. Elimme näin.

Mutta nyt olemme yhdessä useiden miljoonien maailman ihmisten kanssa vastaanottaneet todellisen lahjan ylhäältä-vastaanottamisen halun lisäksi lahjoittamisen halun. Olemme nyt muodostamassa uutta olentoa sisällämme. Meidän täytyy rakentaa sisällämme oleva ihminen itse. Tämä on ihmisen olemassaolon koko tarkoitus tässä maailmassa. Miksi hän muuten olisi olemassa täällä? Mitä hän mahdollisesti voi tehdä täällä?

Kehitymme tänään yhdessä koko ihmiskunnan kanssa. Olemme ensimmäisiä, mutta muut tulevat perässämme. Päivästä toiseen ihmiset heräävät ja liittyvät tähän prosessiin rakentaa ihminen jokaisen meidän sisälle. Sinä ja minä opettelemme kuinka tulla ihmiseksi maailman todellisessa tarkoituksessa.

Ylitettäessä Henkisyyteen

laitman_527_09Puhuttaessa Kabbalan viisauden toteuttamisesta meidä tulisi ottaa huomioon, että meidän nykyinen Gilgul (elämän sykli) on kaukana ensimmäsestä. Olemme käyneet läpi useita syklejä, eikä kukaan tiedä tarkalleen kuinka monta sykliä meillä on. Se tulee paljastumaan meille myöhemmin matkan varrella, mutta suoraan sanoen, aikaisempien inkarnaatioiden tarkastelu ei hyödytä meitä, sillä ne kaikki olivat evoluution liikkumattoman-, kasvi-, tai eläintason tahdolla nauttia.

Tähän perustuen kehityksemme meni eteenpäin. Ensiksi olimme olemassa kehityksen liikkumattomalla tasolla, sitä seuraten vegetatiivinen taso jolloin havaitsimme todellisuuden kuten kasvit. Myöhemmin jokainen meistä kehittyi eläintasolle, havaiten todellisuuden samalla tavalla eläimiin verrattuna.

Täten olemme läpikäyneet useita elämiä kunnes, kuten on kirjoitettu ARI:n Elämän Puussa ja Baal HaSulamin Kymmenen Sefirran Opinnoissa, osassa 3, eläintasolta apinoiden kautta (ihmisen ja pedon välissä oleva aste), olemme lopulta tulleet tämän maailman inhimilliselle “ihmisen” tasolle. Ihmiset ovat myös eläinlaji, mutta paljon kehittyneempi kuin pedot.

Tämän maailman “puhuvalla” tasolla, myös me olemme läpikäyneet useita elämiä kunnes olemme saavuttaneet nykyisen tilamme. Nyt tässä ruumiillistumassa, “inkarnaatiossa” teemme erityistä työtä kohotaksemme täysin uudelle asteelle ja kokeaksemme uuden henkisen todellisuuden; Luoja todellisuuden.

Minkä tahansa muutoksen aikana, tasolta tasolle ja tilasta tilaan, on olemassa keskellä “välimaastossa” olevia tiloja. Kuten ARI kuvailee, sekä liikkumattoman että vegetatiivisen tason välissä on koralleja, joissa yhdistyvät sekä liikkumattoman että kasvitason piirteitä. Vegetatiivisen- ja eläintason välissä on pieni “Kedon koiraksi” kutsuttu eläin, joka elää maassa ja ruokailee kuten kasvit, mutta jonka keho toimii pedon lailla. Eläin- ja ihmistasojen välissä on apina, nisäkäs jolla on alkeellisia ihmismäisiä piirteitä.

Tällä hetkellä olemme muutoksessa tämän maailman ihmisestä, joka elää täällä kuten kaikki muutkin seitsemän biljoonaa ihmistä, johonkin henkiseen. Emme tiedä vielä tarkalleen mitä tämä “henkisyys” tarkoittaa, mutta olemme siinä välissä.

Ensimmäsitä kertaa, läpikäymiemme muutosten aikana liikkumattomalta vegetatiiviselle tasolle, vegetatiiviselta eläintasolle ja eläintasolta ihmisen tasolle, tietämättömänä mitä meille on tapahtunut ja eläen kuten kaikki ihmiset tässä maailmassa. Nyt meidän täytyy tehdä muutos tietoisesti, osallistuen siihen täysin. Me päätämme toteutuuko se vai ei ja millä tavalla. Vain tahtomme voi tehdä sen tapahtuvaksi.

Tämä kehitys on kiinni meistä. Tämä muutos on erittäin uniikki ja toisenlainen kuin kaikki muut, koska me kehitämme ihmisen sisällämme, Luoja kaltaisen ihmisen.

Sen takia ensimmäistä kertaa historiassamme, koko evoluutiossamme, Kabbalan viisaus on paljastettu meille. Sen on tarkoitettu olevan mukanamme käyttöohjeena, tärkein toimintaohje, lakien koodi, tiede, jonka avulla saatamme tämän muutoksen loppuun. Loppujen lopuksi, jos emme tee sitä selväksi itsellemme, tovo ja opiskele, emme kykene saavuttamaan sitä.

Sen takia meidät on nimetty “juutalaisiksi” (“Ivrim” Heprean sanasta “Laavor“, ylittää) sillä olemme ylittämässä tilan tämän maailman ihmisestä henkisen ihmisen tasolle, Adam HaRishonin kaltaiseksi tai Ensimmäisen Miehen kuvaksi. Aikoja sitten, hän näytti hajonneen osiin, nyt meidän täytyy koota hänet uudelleen, hänen maskuliini- ja feminiiniosat.

Kaikki tämä täytyy toteuttaa yhteisessä työssämme. Meillä on kaikki tarvittavat työkalut, mutta meidän täytyy selventää se kaikki, oppia mitä meiltä puuttuu ja toteuttaa se, jotta tulisimme täksi Ihmiseksi.

Henkinen Kehittyminen: Sikiöstä Ihmiseksi

Talmud Eser Sefirot, Volyymi 3, Luku 8: Aika ja paikka henkisyydessä tarkoittaa muodon uudistumista. Koska Partzuf kasvaa vain yhtenäistymisen paljoudessa (Zivugim) ja toisistaan eroavien Valojen siirtymisissä, rakentaen sen yhteen, sitä kutsutaan ”raskauden kuukausiksi” tai sikiön kehityksen kuukausiksi, joka voi kestää 7, 9 tai 12 kuukautta, riippuen Valon määrästä joka vaaditaan sen muodostamiseksi.

Me tutkimme muutoksia jotka tapahtuvat ”halulle nauttia” ja laskemme näiden muutosten tai uudistumisten määrän, joita kutsutaan ”kuukausiksi” (Hodesh, eli kuukausi perustuu heprean sanaan Hadash, eli uusi/uudistuminen). Henkisyydessä ei ole aikaa. Aika määräytyy määrästä muutoksia joita olemme käyneet läpi, eikä kellon viisareiden liikkeestä tai jonkin muun ulkoisen tekijän muutoksista. Niin paljon kuin itse muutun, niin paljon aikaa on myös kulunut. Näin aika määritellään henkisyydessä.

Näin ollen sikiön kehityksen jakso tarkoittaa sitä että minä käyn läpi vaiheen (olotilan) toisensa jälkeen (”käydä läpi” on hepreaksi over ja perustuu sanaan ibur / ubar, eli sikiö). Minun tulee käydä läpi määrätty määrä muutoksia siirtyäkseni sikiön kehityksestä Ylemmässä Ainoassa kehitykseen Hänen ulkopuolellaan.

Nyt olen myös Ylemmässä Ainoassa ja Hän kehittää minua. Tämän kehitysprosessin aikana minulla ei ole kerta kaikkiaan mitään vaikutusvaltaa muutoksiin joita käyn läpi. Minut pakotetaan muuttamaan viettini ja voimat jotka koen kärsimyksenä ja siten käymään läpi muutokset vastoin tahtoani.

Toinen vaihe saapuu: Alan aistia että kaiken takana on jokin peruste, että se on ehdottoman tarpeellinen ja että on olemassa Ylempi Ainoa joka aiheuttaa minussa kaikki nämä muutokset ja toivoo että alkaisin päästä jyvälle hallitsemisen järjestelmästä, syyn ja seurauksen kehitysvaiheista, koko polun alkupisteestä ja päämäärästä. Samalla tavalla kuin koko maailman herääminen alkaa aikakaudellamme.

Tämän jälkeen saavutamme oivalluksen että meidän tulee itse herättää nämä muutokset itsessämme. Määrätystä vaiheesta eteenpäin Ylempi Ainoa ei missään kohtaa muuta meitä pakottamalla meitä muuttumaan. Nyt Ylempi Ainoa vain lisää meille Valon määrää, jonka hahmotamme pahuutena. Tämä ei kuitenkaan mahdollista kehittymistämme, vaan antaa meidän oivaltaa että meidän täytyy vaatia kehitystä Ylemmältä Ainoalta. Joten meidän tulee nyt itse osallistua kehitykseen ja vaatia sitä.

Ylempi Ainoa ei pakota minua tekemään itse toimenpidettä, vaan pyytämään että Ylempi Ainoa hoitaa sen puolestani. Pyyntöni tulee olla keskikohdassa. Sillä nyt tämä pyyntö voidaan ilmaista rukouksena joka perustuu pahaan oloon.

Sen jälkeen kehityn taas ja minulta edellytetään että tämä rukous perustuu hyvyyden oivallukseen, ymmärtäessäni että tämä kaikki on omaksi parhaakseni. Vaikka aistimuksissani koen pahaa oloa, ymmärrän jo että tämä edistää kehitystäni, koska minun tulee kohottautua seuraavalle tasolle. Silloin Ylempi Ainoa ei enää vaadi minulta rukousta, vaan yhteistyötä kehittymisessä. Tätä kutsutaan kumppanuudeksi.

Sen jälkeen saavutan vaiheen jossa Ylempi Ainoa ei havahduta minua enää ollenkaan, vaan minun tulee itse etsiä tilaisuutta havahtua sisässäni, käyttäen ympäristöä. Minun pitää havahduttaa Ylempi Ainoa jotta Hän havahduttaisi minut, ja hyväksyä Hänen toimenpiteensä ja kertoa Hänelle tarkalleen miten toimia. Aivan kuin ymmärtäisin ja valitsisin parhaimman toimenpiteen muodon itse ja sitten Ylempi Ainoa toteuttaa sen.

Lopussa saavutan vaiheen jossa itse annan käskyt Ylemmälle Ainoalle. Polun alkupisteessä Hän loi minulle tietämättäni kaikki toimenpiteet alusta loppuun. En tiennyt kuka minua ohjaa, mitä Hän tekee ja missä itse olen. Polun loppupisteessä  määrään kaiken itse alusta loppuun käyttäen Ylemmän Ainoan voimaa.

Koko polkumme perustuu siihen että saavutamme aina suuremman itsenäisyyden ja omavaraisuuden ja muutumme aina enemmän Ylemmän Ainoan kaltaiseksi.