Category Archives: Egoismi

Instrumentti Ihmisen Olemukseen Tunkeutumiseen

Kysymys: Onko ihmisten karttamiseni erinomainen keino luoda sisäistä täydellisttyyä?

Vastaus: Kyllä, totta kai. Pyritään katsomaan toisiamme yksinkertaisesti siten, kuten katsomme hyviä ystäviämme ja lapsiamme ja tuntekaamme toisemme sellaisen tuloksena. Jos pyrin kuuntelemaan jotakuta siitäkin huolimatta että koen sen epämiellyttävänä ja pyrin ylittämään vihamielisyyteni, tulen tuntemaan toisen paremmin. Tämä tarkoittaa että olen hankkinut käsityskyvyn uuden instrumentin. Henkilö työntää minua pois, mutta siitä huolimatta ylitän välttämisen pyrkimykseni luomalla sisälläni olevista positiivisista ja negatiivisista tunteista erilaisen instrumentin jolla astua sisään ja ryhdyn tuntemaan sen.

Jos minulla ei ollut välttämisen pyrkimystä sitä (henkilöä) kohtaan, minun olisi hyvin vaikeaa ottaa siihen yhteyttä. Olisin yksinkertaisesti hyväksynyt kaiken vastaan tulevan positiivisessa muodossa ja liittänyt sen itseeni oman käsityskykyni mukaisesti. Kun teen sen vastakkaisela tavalla, aivan kuten työntyisin tähän sakeuteen, ylittämisen voimaan, silloin yhteys toiseen henkilöön on luotu sisälläni.

Sen vuoksi kasvaessani, ihmiset jotka aikaisemmin koin miellyttävinä paljastuvat minulle yllättäen epämiellyttäviksi, työntäen minua pois heidän luotaan ja heitä pois minun luotani. Minut on torjuttu. Ymmärrän kuitenkin, että kiitos tämän vastakkainasettelun, saan mahdollisuuden tunkeutua syvemmälle heihin.

Hitunen Mielihyvää

Kysymys: Onko henkilö todellakin kykeneväinen tappamaan hitusesta mielihyvää?

Vastaus: Tämä voi vaikuttaa liioittelulta, mutta tämä todellakin on totuus. Jos henkilö olisi sijoitettu tilanteeseen, jossa häntä ei rangaistaisi siitä ja hän olisi varma että saa hitusen mielihyvää ilman mitään epämiellyttäviä seurauksia, hän tekisi sen ehdottomasti.

Ihminen savuttaa sellaisen egoismin tason, ettei hän kykene huomioimaan ketään muita – näin ihminen on tehty. Tämä ei kerro mitään siitä, onko henkilö hyvä vai paha ihminen; tämä on vain luontainen jatkumo egoistiselle kehityksellemme.

Tämä pitää paikkansa jokaisen ihmisen kohdalla, mutta meidän ei tule odottaa tähän hetkeen saakka. Jos jo näemme evoluution kehityssuunnan ja “viisaan henkilön” tai “tietäjän, joka näkee mistä uusi tila on peräisin”, tarkoittaako tämä sitä että voimme otaksua miten tämä prosessi päättyy?

Miksi meidän pitäisi saattaa ihmiskunta tilaan, jossa kulutamme ja tuhoamme toisemme sydämettömästi? Jopa nyt, pienten iskujen jälkeen, voimme ymmärtää ettei meidän tulisi toimia näin ja muuttaa käytöstämme pienen viisaan lapsen tavoin.

Mitä On Egoismi?

Egoismi ei viittaa tavallisen henkilön pyrkimyksiin täyttää hänen fyysisiä (seksi, ruoka, perhe) ja sosiaalisia (raha, valta ja tieto) haluja. Se viittaa henkilön yhtenäistymisen, lahjoittamisen ja lähimmäisen rakastamisen vastustamiseen. Tämä vastustus ilmenee vain henkilön osallistuessa ryhmän integroituun kasvatukseen, se ilmenee vain siinä laajuudessa kuinka voimakkaasti henkilö pyrkii yhtenäistymään ryhmän jäsenten kanssa.

Tulet Näkemään Maailmasi Elinaikansi

Luotu (olento) on yhteinen halumme nauttia, joka on vastakkainen lahjoittamisen halua vastaan. On olemassa kaksi vastakkaista voimaa, kuten “plus” ja “miinus”, magneettiset pohjois- ja etelänavat. Koko universumi on näiden kahden voimien vuorovaikutuksen tulosta.

Jos nämä kaksi voimaa kohtaavat ja toteuttaakseen vaaditun työn, vastaanottavat energiaa, se näkyy, elottoman, vegetatiivisen ja animaalisen käsityksen tasollamme, sillä ne muodostavat “todellisuuden” jota kutsumme maailmaksemme.

Jos kuitenkin ryhdymme tuntemaan kehityksemme muutoksena lahjoittamisen voiman vastaanottamisen voima ylitse, koska tässä tapauksessa mahdollisuudet ovat rajattomat. Silloin kehityksemme tulee nostamaan meidät uudelle, vastaanottamisen tasolle ja me ryhdymme havaitsemaan ylempää järjestelmää, ylempää maailmaa.

Kuitenkin tämän sijaan näemme silti kuvan tästä maailmasta, tuntien egoistisen voiman vallan ja voimien kuvittelun sijaan kuvittelemme tämän materialistisen maailman. Egoismin halu luo meille kuvan liikkumattomasta, vegetatiivisesta ja animaalisesta luonnosta, jota kutsumme “täksi maailmaski”. Kaiken tämän jälkeen meidän on vaikeaa kuvitella henkisyyden todellisuutta.

Joka on kokenut tämän maailman, (kykenee) selittämään että meidän ei tarvitse odottaa luontaisen kehityksen loppuun henkisen maailman ilmestymistä, maailman jonka jokainen tulee lopulta saavuttamaan: kaikki nauttimisen halun osat. Voimme kuitenkin kiihdyttää tätä kehitystä siten, että saavutamme toivotun tilan päivien, kuukausien tai vuosien kuluessa. Kuten on sanottu: “Tulet näkemääni maailmasi elinaikanasi.”

Kaikki riippuu siitä kuinka voimakkaasti haluamme yhtenäistyä, yhtenäistyä siten että emme vain yritä luoda suurta voimaa keskuuteemme vaan saavuttaa voiman joka on yläpuolellamme. Tämä tarkoittaa sitä että yhtenäistymme liittääksemme yhteen kaikkien osallistujien voiman, haluamme paljastaa uuden ominaisuuden jota meillä kenelläkään ei vielä ole ja jota kutsutaan lahjoittamisen ominaisuudeksi.

Jos paljastamme tämän ominaisuuden emme itsessämme, vaan välillämme, kaipauksessa jota kutsutaan Heijastuneeksi Valoksi, Hassadimiksi. Tulemme havaitsemaan siinä meitä ohjaavan voiman jota kutsutaan Luojaksi. Hassadimin Valon sisällä on paljastettu Hochman Valo; meistä tulevassa lahjoittamisen voimassa havaitsemme korkeamman lahjoittamisen voiman.

Näin ollen kaikki riippuus siitä kuinka henkilö pyrkii astumaan ulos itsestään ja kohoamaan toisten lahjoittamisen tasolle. Sinun ei tule johtaa itseäsi harhaan uskottelemalla että voit poistua (egoismista) itse, yhtenäistymällä toisten kanssa ja paljastamalla Ylemmän voiman pyrkimyksessäsi poistua itsestäsi. Tämä on mahdotonta, sillä meillä ei ole näitä ominaisuuksia ja mitkään tekoni eivät voi erottaa minua siitä mitä minulla ei ole. Minulla ei ole lahjoittamisen halua!

Mitä sitten on sisälläni? Sisälläni on täysin vastakkaine ominaisuus, (sielun) rikkoutumisen seuraus, joka luotiin perimässä ennen minun tehtäväni luomista. Kaikki tämä on sitä varten, että paljastaisin tämän kontrastin itsessäni, jotta vaatisin  todellisen tarkoituksen paljastumista. Minun täytyy vaatia sitä ylemmältä voimalta, sillä vain se on kykenevä muuttamaan egoistisen haluni-egoni -rakkaudeksi ja lahjoittamiseki siten että vihani muuttuu rakkaudeksi. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin tämän työn luonne, että perustan yhteyden tämän korjaavan voiman-Luojan kanssa.

Johtojärjestelmän Uskomaton Taituruus

Niin paljon valmisteluja rikkoutumisemme aiheutti ja niin monta mahdollisuutta avautuivat meille sen avulla, että sitä ei voi kutsua vähemmäksi kuin jumalalliseksi teoksi. Tämä on niin oivallinen keksintö, että emme edes voi arvioida sitä asianmukaisesti.

Tämä ilmaistaan erityisesti aineellisessa pukineessa, jossa olemme kykeneväisiä oleskelemaan itsekkäästi, samalla edistyen kohti lahjoittamista. On mahdotonta edes kuvitella miten sellainen ihme on mahdollinen! Olen miinuksella, pahuudessa, vihassa naapuriani ja Luojaa kohtaan, täydellisessä vastakohtaisuudessa Häneen ja samalla käytän heitä hyötyäkseni heistä (ainakin se näyttää minusta siltä). Ja kun käytän heitä omaksi eduksenia, niin kuin se minusta näyttää, edistyn itse asiassa vastakkaiseen suuntaan, tarkoittaen kohti heille lahjoittamista.

Käy ilmi, että rikkoutumisen nojalla, kaksi luomisen lakia ilmestyy, jotka ovat kytköksessä sellaisella tavalla, että se mahdollistaa niiden käytön, jopa vielä olessamme itsekkyydessämme.

Rikkoutumisen jälkeen kaikki toiminnot meitä kohtaan tapahtuvat Atzilutin maailman avulla. Siitä syystä vaikea, monimutkainen ja täydellinen mekanismi löytyy siinä. Loppujen lopuksi sen täytyy työstää meitä ylemmästä ulottuvuudesta, lahjoittamisen maailmasta. Sen täytyy kytkeytyä meidän kanssamme, egoistien.

Silti, vaikka mielimme vastakohtaisia asioita, siitä huolimatta Atzilutin maailman järjestelmä on luonnostaan rakennettu sellaisella tavalla, että se kohtelee meitä oikein. Vaikka pyydämme itsellemme, itsekkäästi, silti sen tosiasian nojalla, että ulkoiset tekomme näyttävät lahjoittamiselta, sillä yritämme yhtenäistyä ryhmään ja työskentelemme levittämisen hyväksi, tämä riittää, jotta ympäröivä Valo voi paistaa meille.

Valo ei voi koskaan muuttua sisäiseksi ja astua sisään näihin itsekkäisiin astioihin, vaan se hohtaa meille kaukaa, jopa niissä haluissa, jotka ovat vastakohtaisia ja sopimattomia sille. Meillä on täysin vastakohtaisia intentioita, silti se paistaa meille.

Tämä on hyvin monimutkainen mekanismi.

Miten Me Olemme Erilaisia?

Kysymys: Mainitsematta kabbalan tiedettä levittämisessämme, kerromme ihmisille, että keskinäinen tae tarjoaa meille hyvän elämän. Siinä tapauksessa, miten eroamme muista organisaatioista, jotka antavat samantapaisia lupauksia?

Vastaus: Paha asia, jos et tunne eroa.

Moderni ihminen kokee globaalin, yhtenäisen kriisin. Sillä tavalla Luoja näyttää hänelle, että hän on kytkeytynyt muihin väärällä tavalla ja että hänen pitää saavuttaa keskinäinen tae. On olemassa metodi, joka auttaa häntä yhtenäistymään muiden kanssa oikealla tavalla ja aloittamaan hyvän elämän elämisen. Tämä metodi toimii luoden sopivan ilmapiirin; tehden”kuoren” ympäristöstä, joka antaa ihmisille selityksen siitä miten eletään  yhdessä hyvää, terveellistä ja turvallista elämää.

Ihminen kuulee tämän ja ymmärtää, että muuta ratkaisua ei ole. Ja muut kuulevat saman asian, joten on helpompi tehdä tämä yhteen kasvaneena, yhdessä heidän kanssaan. Henkilö oppii yhtenäistymään muiden kanssa oikealla tavalla ja saman prosessin aikana hän houkuttelee luokseen Valon joka uudistaa. Lapset tekevät samaa leikkiessään, varttuen ja viisastuen prosessin myötä.

Näin ollen, kun henkilö löytää itsensä pahasta tilanteesta, hän käyttää muita houkutellakseen valoa ja vähitellen hän alkaa arvostaa lahjoittamisen voimaa. Hän arvostaa sitä suuresti ja se muuttuu hänelle tärkeimmäksi asiaksi. Yllättäen hän arvostaa sitä siinä määrin, että vaikka kaikki hänen elämässään on kunnossa, hän ei hylkää lahjoittamista, toivoen voivansa soveltaa sitä riippumatta tuntemuksistaan. Tämä siitä syystä, että hän yhdistää siihen ensisijaisen tärkeyden.

Näin ihminen muuttuu henkiseksi, siirtyen itsekkäästä intentiosta, Lo Lishmasta altruistiseen Lismahan. Eikä ole pienintäkään mahdollisuutta, että 99% väestöstä saavuttaisi korjauksen millään muulla tavalla. Voitko sinä suositella jotain muuta, paitsi Tooraa?

Uskon, että ongelma piilee perusteellisessa väärinkäsityksessä siitä miten AHPia edistetään. Olemme osanneet korjata Galgalta Eynaim Babylonian ajoista asti, mutta AHPin korjaaminen, tässä on kaikki keinomme.

Ottakaa Varas Kiinni!

Kysymys: Maailmassamme on yleistä “kumartaa” tärkeämmäksi kokemiemme henkilöiden edessä. Miksi kumartaminen henkisessä maailmassa on niin vaikeaa?

Vastaus: Kumarramme ja “alennamme” itsemme tärkeiden ihmisten edessä tässä maailmassa hyötyäksemme siitä. Egoismimme toimii aina sitä hyödyttävällä tavalla. Jos henkilö on vaikutusvaltainen, vahva ja varakas, silloin minua hyödyttää kumartaa hänen edessään ja olla hänen rinnallaan palvellen häntä, sillä tiedän että usein pieni ihminen vastaanottaa suuremmalta ja myös minä oletan saavani jotain tällaisessa tilanteessa.

Toimimme näin yleisesti maailmassamme. Ellemme toimi näin, kohtaamme vastoinkäymisiä, jotka opettavat meille tämän periaatteen. Oletetaan etten halua kuunnella mitä poliisi sanoo minulle. Saan sakot tai joudun oikeuteen jossa minulle langetetaan rangaistus. Joten seuraavalla kerralla kuuntelen. Näin ollen, maailmassamme on hyödyllistä kuunnella vaikutusvaltaisia ihmisiä. Jos en ymmärrä tätä, elämä opettaa sen minulle vastoinkäymisten kautta.

Tämä ei kuitenkaan toimi suhteessa Luojaan, sillä Hän on salattu! Loppujen lopuksi, jos Hänen lahjoittamisen ominaisuudet tulisivat paljastetuiksi sinulle, juoksisit Hänen perässään kuten varas, joka juoksee ihmisjoukon edellä huutaen “Ottakaa varas kiinni!” Sinusta vaikuttaisi siltä, että rakastat Häntä  sydämesi pohjasta, koska voit vstaanottaa Häneltä niin paljon. Kukapa ei haluaisi kääntyä maailmaa kontrolloivan voiman puoleen? On selvää että jokainen henkilö tekisi näin.

Sen vuoksi Luoja ei voi tulla paljastetuksi suurena, mahtavana ja anteliaana. Hän voi tulla paljastetuksi vain esimerkkinä lahjoittamisen ominaisuudesta, ominaisuudesta joka meidän kaikkien täytyy saavuttaa itse. Silloin et kuitenkaan halua Häntä ja juokset Hänestä pois päin. Tämän vuoksi Hän ei voi paljastua sinulle-ei hyvältä saatika huonolta, ei täyttymyksen saatika intention puolelta.

Ainoa asia joka säilyy meillä on työ ympäristön kanssa. Luoja antaa meille pienen lahjoittamisen halun, mutta kaikki muu täytyy tulla paljastetuksi meidän kauttamme, ympäristössä joka inspiroi meitä lahjoittamaan, rakentamaan halumme ylempää voimaa varten. Otamme vastaan apua ja herätyksiä ylhäältä vain opiskelujemme ponnistusten, ympäristön ja Kabbalan levityksen laajuudessa.

Muutoin on mahdotonta kehittyä. Jahtaisimme Häntä, toivoisimme nielaisevamme Hänet tai juoksisimme pois päin Hänen lahjoittamisen ominasuutta peläten mahdollisuutta tulla itse sen kaltaiseksi.

Ei Rakkautta Ilman Vihaa

Henkisistä käsitteistä puhuttaessa, jos alussa ei ole vihaa, ei myöhemmin tule olemaan myöskään rakkautta. On kirjoitettu “Loin pahuuden ilmentymän ja loin Tooran mausteeksi, sillä siinä oleva Valo palauttaa henkilön takaisin lähteelle, alkuperään.”

Hyvä alkuperä on rakkaus, mutta sitä ei voida paljastaa ennen kuin viha ja torjunta ovat ensin tuotu esiin. Meidän tulisi tottua siihen tosiasiaan, että viha ja rakkaus ovat aina sekä paljastettu että työstetty yhdessä.

Sen vuoksi löydämme yhteiskunnastamme sekä vihaa että rakkautta. Meidän tulisi ymmärtää. että toinen on mahdotonta ilman toista. Emme ole täydellisiä enkeleitä, ollen pelkästään elottomalla tasolla, vaan olemme ihmisiä julman egoismimme kanssa.

Siinä päärin missä kaipaat rakkauden tuntemista, tulet löytämään vain suurempaa vihaa. Tämä on ainoa keino tulla”Egyptistä poistumisen” arvoiseksi ja saapua “Siinain Vuorelle.” Vihan vuori, “Siinai” on edellisen työmme tulos.

Baabelin torni on vain alku; siellä ei oltu paljastettu mitään. Sen vuoksi 20 sukupolvea Adam HaRishonista Aabrahamiin saakka olivat ensimmäisiä Kabbalistien sukupolvia, sillä voimakas halu ei ollut vielä paljastunut siellä.

Ensimmäinen kerta kun halu paljastettiin tapahtui Babyloniassa, josta Kabbalan tiede on lähtöisin. Siellä oli jo pieni vihan vuori: “Baabelin Torni”, jonka yli oli mahdollista nousta. Kabbalan, yhteyden tiede syntyi siellä ja ihmiset jotka kykenivät yhdistymään ilmestyivät myöskin siellä. Näin ollen se ilmenee aina vihan yläpuolella.

Sen vuoksi ei ole mitään tarvetta pelätä sitä, että tänä päivänä maailma on paljastamassa vihaa. Meidän täytyy vain antaa sen paljastua luonnollisesti ja edeltää iskua parannuskeinolla, jotta viha tulee paljastetuksi tietoisesti. Meidän tulee olla luottavaisia, että meillä on olemassa tarkat ohjeet kuinka käyttää sitä (parannuskeinoa) oikein.

Valinnan Alueella

Menneisyydessä egoismi vauhditti meitä niin sivuilta kuin takaakin päin, jättäen eteen päin vievän tien vapaaksi. Kuitenkin tänään tiellemme kohoavat esteet eivät kohoa sivuille vaan eteemme. Aivan kuin muuri kohoaisi eteemme, jätteän meidät ilman pakoiteitä. Emme voi tehdä mitään.

Tämä tila on tulossa enemmän ja enemmän silminnähtäväksi: En oikeastaan halua mitään. En tunne että kykenisin kasvamaan egoisimissani. Se ei kykene tänä päivänä antamaan vastauksia kysymyksiini. Olen kasvanut ulos edellisistä vaiheista ja astunut sisään uudelle kysymysten tasolle, aikuisuuden ja uusien välttämättömyyksien tasolle.

Ruoka, seksi, perhe-kaikki nämä ovat hajoamassa, ottaen omituisia “mutaatioita”. Rikkaus, kuuluisuus ja tieto eivät nekään näytä lupaavan miulle paljoa.

Tiede (maailma) on kriisissä eikä vastaa kysymyksiini, vaikkakin vielä 50-60 vuotta sitten näytti siltä, että se antaa vastuksen kaikkiin kysymyksiin. Voimasta on tullut mitätöntä silmissämme: Näemme että sen ainoa objektiivi, päämäärä on raha. Ja raha…Onko se todella sen arvoista että hukkaisit elämäsi sen vuoksi? Kysymykseni ovat kasvaneet jo ulos kaikista nollista joita pankkitilini voi näyttää.

Kun henkilö menettää tarpeelisen “polttoaineensa”, tyhjyys ilmenee ja hän kysyy itseltään, “Mikä on elämisen arvoista? Minulle?”. Minulta puuttuu täyttymyksen tunne. “Onko elämäni lapsiani varten? Entä kun he kasvavat aikuisiksi ja lähtevät kotoa?”. “Ja itse asiassa, miksi kasvattaa lapsia ylipäätään? Millainen tulevaisuus heillä on edessään? Hajoavat perheet ja mädäntyvä yhteiskunta?” Henkilö ei tunne olevansa kiinnittyneenä mihinkään. Eikä hän ole toiveikas minkään suhteen. Kysymyksemme ovat johdattaneet meidät tällaiseen umpikujaan.

On kuitenkin olemassa täysin erilainen syy tälle umpikujalle: Kulutamme luonnonvarat loppuun. Tänä päivänä on jo selvää, etttä ihmisen prosessi ei ole ikuinen, sekä vaatimustemme että koko olemassaolomme näkökulmasta katsottuna. Jos jatkamme luonnonvarojen haaskaamista nykyistä tahtia, meillä ei pian ole jäljellä raaka-materiaalia edes välttämättömimpiin tarpeisiin.

90% tuottamistamme tuotteista sisältävät öljyä, olkoon se energiaa, muovituotteita ja niin edelleen. Kun öljylähteet ehtyvät meille ei jää mitään Siitäkin huolimatta jatkamme kuluttamista.

Näin ollen, toisaalta luonto asettaa eteemme esteitä, luonnon, ilmaston ja luonnonvarojen suhteen, toisaalta taas egomme ei enää työnnä meitä eteen päin. Se kysyy kysymyksiä, joihin emme löydä vastauksia täältä, tästä maailmasta, tstä pienestä lasten leikkihuoneesta jossa meillä oli niin hasukaa leikkiä tähän saakka.

Nykytilanne muistuttaa itsemurhaa: Olemme kuluttamassa luonnonvaorja loppuun aivan järjettömästi. Meidän täytyy ymmärtää, että tämän vuoksi löydämme itsemme nyt valinna alueelta. Täällä ilmenee tahdonvapaus, vapaus ymmärtä kehityksemme ohjelmaa: “Minkä vuoksi olemme?” “Miksi olemme täällä” ja “Mitä varten?”. Juuri nyt, yhdessä maailman kanssa, on aika ratkaista tämä haaste. Muutoin ihmiskunt löytää itsensä täysin toivottomasta umpikujasta.

Todellisuudessa ongelman ydin ei ole taloudellinen kriisi tai kriisit perheiden sisällä. Me itse olemme kriisissä. Meidän täytyy ymmärtää, keitä olemme ja minkä vuoksi olemme täällä, sekä meitä velvoittavan luonnon että itsemme näkökulmista. Vain tällöin voimme järjestää asiat oikein sekä sisällämme että maailmassa.

Lakkaa Katsomasta Maailmaa Repeytyneen Verhon Läpi!

Kysymys: Minkä lauseen voisin asettaa eteeni suurilla kirjaimilla, jotta aina kun kiinnitän huomion johonkin muuhun ja ajatukseni alkavat harhailla, voisin taas palata takaisin ja keskittää huomioni uudestaan?

Vastaus: Kuvittele tila, jota alituisesti kannattaisi tavoitella ja kuvaile se niin, että tämä lause oitis muistuttaa sinua siitä, että havainnoit todellisuutesi jakautuneena ja pilkkoutuneena eri osiin siitä syystä, että sijaitset itsekkyydessä.

Heti kun hylkäät tämän näkemyken itsekkyytesi kautta, kaikki muuttuu yhdeksi kokonaiseksi. Aivan kuin katsoisit todellisuutta repeytyneen verhon läpi, jossa on pieniä reikiä ja sen minkä näet, näyttää koostuvan erillisitä osista. Sitten siirrät verhon sivuun ja todellisuutesi muuttuukin yhtenäiseksi.