Category Archives: Egoismi

Yhteys On Kaiken Alku

Mikään ei tule ratkaistuksi jos emme aloita yhteyden pisteestä. Se on perusta ja kaiken pitäisi alkaa siitä. Se on jotta lisäisimme joka sanan, attribuutin kaiken haluamamme. Tämä on yhteyden piste.

Sen vuoksi meidän ei tulisi ajatella ajatustakaan ennen kuin olemme määritelleet sen pisteen. Sinun täytyy vakauttaa se ensin itsessäsi ja ryhtyä miettimään kuinka vahvistaa sitä, kuinka laajentaa kontrolliasi muihin ominaisuuksiin, kuinka muuttaa se ympyräksi.

Tämä on täytetty ympäristön kautta. Jos luot tämän pisteen ja työskentelet liittääksesi ystävät siihen, se laajenee oikealla tavalla etkä tule unohtamaan mikä todella on tärkeää.

Vaadin Todisteita!

Kysymys: Integroitu menetelmä on epäluonnollinen ihmisen egoismiin nähden ja sen vuoksi ihmiset yrittävät vältellä sitä. Ihmiset tarvitsevat todisteita.

Vastaus: Todiste voi olla kaksiosainen. Joko näytämme henkilölle hyvän tulevaisuuden joka loistaa hänelle kaukaa jos hän tulee integroiduksi osaksi yhteiskuntaa ja saavuttaa siinä harmonian ja tasapainon tai hän kokee kärsimyksen joka ei ole kaukana edessä.

Samaan aikaan meidän täytyy osoittaa ihmisille että kärsimys on välttämätöntä vain siksi jotta henkilö ymmärtää sosiaalisen kehityksen tarpeen. Vain nämä kaksi ovat kehityksen voimia: kärsimys joka työntää meitä takaa päin ja hyväntahtoinen pyrkimys edessä päin. Siinä kaikki!

Milloin Integraatio Alkoi?

Kysymys: Mikä on integroidun järjestelmän ilmaantumisen historia? Mistä kiinnostus siihen sai alkunsa? Ja miten se kehittyi?

Vastaus: Kun selität ihmisille integoidun järjestelmän ilmaantumisesta, sinun pitää nojata tieteelliseen tutkimukseen.

Esimerkiksi psykologia, se luotiin käyttäytymismailleista uudessa maailmassa, uudessa yhteiskunnassa, joita ei ollut olemassa aikaisemmalla egon tasolla ja vasta jälkeenpäin ne muuttuivat ilmeisiksi uusien näkökulmiensa kasvussa. Nämä herättivät tiedemiesten huomion, jotka välittömäsi alkoivat tutkia niitä. Siitä psykologia syntyi.

Samalla tavalla, viime vuosisadan keskivaiheilla integraatio ja yhteistyö alkoi ilmaantua. Periaatteessa se oli jo alkanut Columbuksen päivinä uuden mantereen löytymisestä ja keskinäisen yhteistyön, joka kieli siitä, että keskiajan vaihe oli päättymässä ja edistyminen meidän aikojamme kohti alkoi.

Niinmuodoin meidän selitystemme pitää perustua tiedemiesten asiatietoon, heidän tutkimuksiinsa, heidän tärkeyteensä ja painoarvoonsa yhteiskunnan silmissä, eikä mihinkään muuhun.

Tänään kaikenlaiset tiedemiehet alkavat selittää integraation faktoista. Siksi ei kannata kaivaa esiin integroidun järjestelmän juuret menneisyydestä. Oikeasti ne havaittiin jo muinaisina aikoina, mutta ne jäivät odottamaan meidän aikojamme, tämän vuosisadan alkua, 2000-lukua, kun ihmisen ego on saavuttanut kasvunsa lopun ja muuttunut integroiduksi.

Ajatuksen Yksinkertaisuus

Kysymys: Mikä on integroidun menetelmän pääajatus jonka voimme tarjota yleisölle?

Vastaus: Idea on hyvin yksinkertainen: Kaikki voidaan ratkaista vain yhtenäisyyden kautta, sillä se on kaikkein tärkein luonnon laki.

Tällä hetkellä tämä laki ilmenee kaikissa olemassa olevissa järjestelmissä, mukaanlukien meidän keinotekoisesti luodut järjestelmät. Tämä puhuu sen tosiasian puolesta, että olemme yhtenäistymässä sisäisesti eikä muuta vaihtoehtoa ole: Se on luonnon järjestelmä, se sulkeutuu ympärillämme enemmän ja enemmän, puristaen meitä yhteen ympäristön ja muiden tekijöiden kanssa. Osoitautuu ettei meillä ole mitään muuta vaihtoehtoa-meidän täytyy tulla samankaltaisiksi  näiden järjestelmien kanssa.

Ajatus on hyvin yksinkertainen. Se ei tullut päästä, jonkin älykkään ajatuksen johopäätöksenä vaan tutkimalla luontoa. Haluatko varmistaa tämän? Tee toki se! Tuhannet tutkijat tieteiden, teknologian psygologian ja poliittisten tieteiden saroilta voivat vahvistaa tämän.

Kysymys: Mikä on tämä oikeanlainen yhteys?

Vastaus: Oikeanlainen yhteys on vastavuoroisen, keskinäisen osallistumisen ymmärtäminen jaetussa maallisessa elämässämme. Tulemme lopulta suljetuksi kokonaisuudeksi. Ryhdytään muuttumaan siihen suuntaan. Silloin voimme järjestää elämämme oikealla tavalla.

Yleisesti ottaen ihmiset ymmärtävät tämän koska loppujen lopuksi se tihkuu mediasta, se on ilmassa, eikä ole keinoa kiertää sitä. Näemme kuinka yhteenliittyneitä Euroopan maat ovat ja kuinka valtava ongelma on, etteivät he kykene kommunikoimaan ja tekemään oikeanlaista yhteistyötä keskenään siitäkin huolimatta että ovat ilmeisen kiinnittyneitä toisiinsa. Vain yksi tekijä, ihminen, on siellä epätasapainon ja vääristymän lähde. Kaikki järjestelmät ovat jo liittyneet toisiinsa.

Individualistisen Esteen Ylitsepääseminen

Kysymys: Vaikka keräämme kaiken informaation kriisin kehityksestä ja nopeasti muuttuvasta maailmasta, useimmat ihmiset eivät pysty näkemään sitä. He eivät halua kuulla sitä tai muuttaa mitään ja he jatkavat elämäänsä kuten ennenkin.

Vastaus: Tämä on luonnollista, he sijaitsevat omassa itsekkyydessään. Kaikki tämä tieto on vierasta heille, minkä vuoksi he sulkevat itsensä pois siltä. Heillä on, ei kuitenkaan agressiivisuutta, mutta ainakin puolustusmekanismi jotakin vastaan, joka ei ole pelkästään uutta, vaan myös täysin päinvastaista heidän sisäisille ominaisuuksilleen.

Siksi meidän on valittava hyvin pehmeä, yksinkertainen ja ehkä jopa jollakin tavalla leikkisä lähestymistapa houkutella ja vangita heidät, ja vaatettaa olennainen tieto houkuttelevaan muotoon.

Nämä voivat olla videoita, elokuvia ja erilaisia ​​toimintaskenaarioita, jotka kuvaavat ihmiskunnan historian ja kertovat nykyisestä tilastamme, ei suoranaisesti tieteellisesti, taulukoiden ja kaavioiden avulla, vaan välittää tiedoa emotionaalisella tavalla, joka on lähellä henkilöä, käyttäen esimerkkejä eri elämäntilanteista. Sitä kautta he oppivat.

Ihmiset kokevat tiedon aivan eri tavalla muiden esimerkkejen kautta kuin omien esimerkkejensä kautta. Tämä lähestymistapa mahdollistaa  henkilökohtaisen esteen ylitsepääsemisen, henkilö oppii tästä äkkiä ja alkaa vähitellen ymmärtää, että kun puhutaan yleisesti puhutaankin hänestä itsestään.

Kaikenlaisista ​​selityksistä elokuvien muodossa, videoista ja teatterin sketseistä keskustellaan. Tässä henkilö vähitellen omaksuu kaiken itselleen ja tajuaa, että tämä puhuu hänestä, meidän maailmastamme, elämästämme, havaintojen vastaavuuden puutteestamme ulkoisen universaalin ihmis- ja sivistysjärjestelmän kanssa. Niin, tässä meidän on löydettävä uusi tapa lähestyä ihmisiä.

Ensimmäistä kertaa elämässämme, olemme kohtaamassa opetuksen, joka menee henkilöä “vastaan”. Aiemmin meille aina opetettiin: “Sinun täytyy tietää tämä, jotta voit onnistua, ole vahva, asiantunteva, järkevä, voittava, kohoa ylös ja voitta muut.” Ja nyt, meille opetetaan, että ihmisen pitää olla samanlainen kuin toiset: “Sinun on kytkeydyttävä heidän kanssaan samalla tasolla, tärkeintä on, ettet ole heidän yläpuolellaan, vaan olet yhdessä heidän kanssaan.” Toisin sanoen, tässä pohjimmiltaan pelaamme itsekkyyttä vastaan, mikä tarkoittaa, että meidän on oltava paljon viisaampia ja ovelampia kuin egoismimme voittaaksemme sen.

Periaatteessa yhtenäinen, integroitu menetelmä on “apu sinua vastaan”, eli vasten itsekkyyttäsi, eikä mitään voi tehdä. Meidän on ymmärrettävä, että samaa lähestymistapaa on käytettävä kuin pienen lapsen kanssa, jolle pitää opettaa asioita, joita hänellä ei ole mitään halua hyväksyä, eli on lähestyttävä häntä vaihtoehtoisin menetelmin. Vähitellen hän itse ymmärtää, “Tämä on täsmälleen, miten minun pitäisi käyttäytyä, näin minä voin muuttua osaksi jotakin.”

Uudenlainen Stressi: Tylsistyminen Töissä

Mieleipide (Tohtori Sandi Mann, vanhempi psykologian lehtori Central Lancashiren Yliopisto): “Tuoreiden tutkimusten mukaan tylsistyminen työpaikolla on kasvussa vaikuttaen kaikkiin työntekijöistä johtajiin.

“…tylsistyminen–vihan jälkeen–on toiseksi yleisin tukahdutettu tunne työpaikoilla…”

“Tämän lisäksi lisäksi Mann uskoo, että harvemmat meistä sietävät tylsistymistä, sillä odotamme elämämme joka osa-alueen olevan tyydyttävää ja nautinnoillista–asenne joka oli huomattavatsi harvinaisempi vanhemipen sukupolvien ja heidän käytännöllisempien näkökulmien keskuudessa….. ”

“Montclairin  ja Etelä-Floridan Yliopistojen tutkimus kielteisesti vaikuttavan työkäyttäytymisen ja tylsistymisen yhteydestä tunnistivat kuusi tapaa joilla tylsistynyt työntekijä voi vahingittaa organisaatiota: hyväksikäyttämällä muita, “tuotannon poikkeavuudella” (ts. tarkoituksellisesti epäonnistumalla tehtävissään), sabotoimalla, vetäytymällä, varastamalla ja aiheuttamalla melua. Kaikkein yleisin tapa on vetäytyminen…”

“[Mark] de Rond, [Cambridgen Yliopiston Judge Business School] sanoo, että on myös olemassa tylsistymistä jossa ammattilaiset tylsistyvät, ei sen vuoksi ettei heillä olisi töitä vaan sen vuoksi että he kokevat työnsä hyödyttömäksi.”

Vastaus: Egoismin kasvun suhteessa ja sen muuttuessa globaalisti kiinteäksi kierteeksi, kaikki negatiiviset vaikutukset ja tunteet ilmenevät enenevissä määrin. Minkäänlainen psykologinen temppu ei auta, ainoa keino on itse egoismin korjaus.

Kun Moottori Käy Huonosti

Huomaamme tänä päivänä, että kaikki ongelmamme ovat egossamme. Jos muunnamme ja parannamme sitä, nousemme silloin seuraavalle asteelle.

Tämä on ihmisen kehityksen sisin olemus, jonka se ottaa aina: Aluksi jokainen uusi vaihe näyttää tuovan jotain upeaa, kirkasta, mukavaa ja edistyksellistä. Jokainen sosiaalisen muutoksen muodostuminen lupaa uuden kauniin elämän. Kun olemme tutustuneet yhteen muodostumaan ja eläneet sitä hetken verran, huomaamme että se ei olekaan niin upeaa. Myöhempi kehitys paljastaa negatiivisia aistimuksia, totuuksia ja tiloja. Vaikka jatkamme kehitystä, kaikki negatiiviset asiat alkavat kerääntyä ja jossain vaiheessa emme enää kestä sitä.

Koska sen jälkeen ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, vallankumoukset purkautuvat, sodat alkavat tai vaihtoehtoisesti kykenemme ymmärtämään ja saavuttamaan suuria kaksijakoisuuden muutoksia, tarkoittaen läpimurron pistettä. Näin ollen olemme muuttuneet, saavuttaneet uusia arvoja ja uuden elmänfilosofian ja ryhdymme kehittymään seuraavala asteella.

Olemme tänään selvästikin tällaisen muutoksen edessä. Edellisestä tilasta on tullut negatiivinen, näemme sen ongelmat, egomme, joka tuhoaa kaikki perustuksemme. Mikään aikasempi elämämme elementti ei toimi. Tämä tarkoittaa selvästi sitä, että tämänhetkinen luontomme vaatii muutosta.

Tässä on uuden tilamme ainutlaatuisuus. Loppujen lopuksi emme ole koskaan aikaisemmin muuttaneet omaa tilaamme. Joka kerta olemme yksinkertaisesti siirtyneet korkeammalle kehityksen asteelle. Nyt olemme kuitenkin saavuttaneet niin sanoutsti viidennen vaihteen ja olemme täydessä vauhdissa, mutta moottori alkaa käymään huonosti emmekä pysty ajamaan pidemmälle.

Meidän täytyy muuttaa kaava tämän mukaisesti, arvot, päämäärä, polttoaine ja itse moottori. Tämä tekee nykyisestä tilastamme ja tulevasta jaksosta erityisen.

Meidän täytyy muuttaa ihmisen luonto, tämä egoistinen moottori joka työntää meitä kehittymään, kuluttamaan, tuntemaan, ymmärtämään ja löytämään jotain uutta. Se ei toimi enää tänään. Se moottori ei voi työntää meitä enää eteenpäin. Tämän vuoksi meidän täytyy muuttaa kehityksemme luonnollinen voima.

Elää Toisten Huolia

Kysymys: Mitä tarkoittaa käsite “rakkautta”?

Vastaus: Tarkoitan, että jokainen meistä jatkuvasti elää toisten huolia.

Se toimii samalla tavalla ryhmässä, jossa alamme työskennellä käytännössä, niin että jokainen meistä haluaa luoda mukavimman tilan muille. Siis täytyy ymmärtää toisia ja tuntea heidät. Minun on jatkuvasti lähetettävä heille vastaavat signaalit – sanalliset, fyyset, ajatuksia jne.

Minun on oltava keskinäisessä takeessa heidän kanssaan, jossa jokainen meistä tarjoaa muille tällaista asennetta tai tunnetta keskuudessamme, että voin olla varma, että vaikuttamalla heihin, vastaanotan saman vaikutuksen heiltä itselleni. Siksi meidän on jatkuvasti kohottava yhdessä itsekkyyden yläpuolelle sen vastakkaisiksi ominaisuuksiksi. Tällainen keskinäinen työ on tärkein työ ryhmässä.

Tämän menetelmän hyväksymisen jälkeen, tunnemme toistuvia laskuja itsekkyyteen, “painovoiman” ja eri esteiden syntymisiä. Tämä jatkuu täydelliseen korjaukseen asti, meidän täydellisen nousuun asti itsekkyyden yläpuolelle.

Kuitenkin kaikkissa tiloissa ryhmän sisällä ja jopa sen ulkopuolella – kotona ja muiden kanssa, tulen heti keskittymään samaan ajatukseen, samaan käytäntöön. Ja sen seurauksena, kykenen vuorovaikuttamaan koko maailman kanssa oikein.

Johtaja On Suurin Egoisti

Kysymys: Onko olemassa ihmisiä, jotka ovat jo saavuttaneet neljännen kehityksen tason, Adamin (ihmisen) tason? Onko heidän joukossaan kenties tiettyjä maailman johtajia?

Vastaus: Valitettavasti johtajat ovat hyvin kaukana tästä, sillä vain suurin egoisti voi olla johtaja meidän maailmassamme. Tämä siitä syystä, että maailmamme on itsekäs ja voidaksesi kiivetä huipulle, sinun pitää olla suurin egoisti, jolla on mahtava halu.

Ympäri maailmaa on noin kaksi miljoonaa ihmistä, jotka opiskelevat itegroidun kasvatuksen menetelmää Ari Instituutin ohjauksella. Eri järjestöt ja seurat osallistuvat tähän myöskin.

Toivon, että vuodesta 2012 tulee erityinen vuosi, sillä monet muutokset tulevat nyt tapahtumaan ja näemme, että näiden muutosten tahti kiihtyy, käytännössä suhteessa integroidun järjestelmän ymmärrykseen ja soveltamiseen ihmiskunnassa. Joten tulemme näkemään isoja muutoksia, joiden toivon olevan hyviä.

Naisten Erikoislaatuinen Itsekkyys

Luontomme mukaan, luodun olennon luenteen mukaan, kytkös on olemassa vain miesten keskuudessa. Naiset eivät osaa kytkeytyä keskenään, koska heidän itsekkyytensä on erikoislaatuinen. Se ei ole hyvä eikä paha.

On tärkeää työskennellä meidän alkuperäisen luonteemme mukaan, pyrkimättä vahingoittamaan sitä. On tärkeää työskennellä materiaalin kanssa, jonka mukaan meidät on luotu ja ymmärtää, että saavutamme päämäärämme vain käyttämällä luontoa oikein.

Laittamalla miehet ja naiset ​​samaan ryhmään, yhtenäisessä työn prosessissa tunnemme erilaisen kytköksen miesten keskuudessa kuin naisten.

Se ei tunnu niin paljon tosielämässä kuin meidän integroidun menetelmän oppitunneilla. Kirjaimellisesti jo puolessa tunnissa yhteisten opintojen aikana, miespuolinen osa alkaa tuntea, että heidän luontonsa on valmis menemään eteenpäin ja kytkeytymään kaikkien kanssa, kun taas naispuolinen osa tuntee kyvyttömyyttä työskennellä kohti toisiaan lähestymistä.

Paras tulos saavutetaan kun naiset tukevat miehiä intentiollaan ​​ja pyrkimyksillään, samalla kun miehet lähestyvät toisiaan.