Category Archives: Egoismi

Enkeleistä, Paholaisesta Ja Muista…

Kysymys: Mistä enkelit, Paholainen ja muut puhtaat ja epäpuhtaat voimat ilmaantuivat ja mikä on heidän statuksensa? Milloin he ilmaantuivat, minä luomisen päivänä?

Vastaus: Luonnossa mikään outo voimia ei ilmaannu, vain yksi ja ainoa voima nimeltään “Luoja.” Voit kutsua tätä voimaa millä nimellä haluat. Se paljastaa itsensä aina tavalla, joka on identtinen egollesi, joka muuttuu jatkuvasti. Joten pidä kiinni sen identtisestä käyttäytymisestä suhteessa itseesi, jonakin joka on ehdottoman hyvä, kaikenlaisten sekä myönteisten ja kielteisten vaikutteiden löytönä, jotka huomaat niin sisässäsi kuin ulkopuolellasi.

Aineellinen Todellisuus on Luojan Suurin Suopeudenosoitus

Kysymys: Kymmenen ryhmiin jakautumisen jälkeen näyttää siltä, että aloitamme uuden prosessin. Useiden ystävien kanssa vietettyjen vuosien jälkeen olen rakentanut useampiakin sisempiä “latureita”, sekä positiivisia että negatiivisia…

Vastaus: Kaikella sillä ei ole mitään merkitystä ryhmän todellisen konseptin kanssa. Todellisessa ryhmässä on yhteinen sitoutuminen, sillä se on yksi(kokonaisuus). Olemme kaikki samassa veneessä ja sinun täytyy työstää teidän välisiä suhteita. Se ei ole pelkästään velvolisuus, ilman sitä on mahdotonta selvitä.

Tänään olette vain ystäviä. Valitset ne, joiden kanssa tunnet olosi mukavammaksi, mutta sinulla on velvollisuuksia todellisen ryhmän puitteissa. Jos ei, silloin se ei ole vielä kymmenen ryhmä.

Tunnemme ryhmän sitoutumisemme kautta; se on kuin lapsi joka tarvtsee jatkuvaa huolenpitoa. Kyse ei ole siitä kuinka miellyttävältä sitoutuminen tuntuu koska olen sitoutunut ystäviini. Meidän täytyy kehittää näitä aspekteja, muuten kaikki on menetetty: ei ole muuta keinoa.

On todellinen ihme: me kaikki olimme pirstoutuneina ja jokaiselle meistä oli annettu kipinä jonka kautta voimme yhdistyä toisten ihmisten kanssa, yhdistyä keinotekoisesti, pyrkiä yhdistymään aineellisella tasolla. Ilman aineellista todellisuutta kipinämme olisivat hajonneet äärettömyyteen emmekä olisi pystyneet koskaan yhdistymään toistemme kanssa. Elämme aineellisissa ruumissaa, jotka mahdollistavat meidän olevan yhteisessä lahjoittamisen ja vastaanottamisen tilassa. Aineelliset ruumiimmme auttavat meitä luomaan siteitä välillemme ja yhdistymään vaikkakin kipinät ovatkin edelleen äärettömän kaukana toisistaan.

Egomme kuuluu aineelliselle ruumiillemme, ei kipinällemme, sillä se ei ole vielä todellinen ja oikea pahuuden ilmentymä. Jos ryhdymme lähestymään toisiamme edes vähän, huolimatta kehojemme vastustuksesta, ryhdymme herättämään Valoa joka tuo kipinämme, pisteemme yhteen.

Sinun tulisi ymmärtää mikä helpotus ja suuri apu se on henkisyyden polullamme. Voimme ryhtyä yhdistämään pisteitämme sellaisen vaatimattoman ja karkean järjestelämn avulla. Uudistava Valo vaikuttaa niihin ja sillä välin käymme läpi nykyistä, kaikkein pisintä ja vaikeinta vaihetta. Pääsemme toisten tasojen läpi paljon nopeammin, mutta tämä taso on kaikkein karkein sillä täällä kaikki tapahtuu aineellisten kehojemme avulla. Tämä on valmistautumista suoraan työhön Valon ja halujen kanssa, se on upea tila, Luojan suurin suopeudenosoitus. Vaikka vihaankin ystäviäni, yhdistyn silti heidän kanssaan; se on mahdollisuus joka on vastakohtainen luonnnon kanssa. Luonto toimii rehellisyyden- ja totuudenmukaisesti, kun taas täällä on mekanismi joka perustuu valheelle.

Sinun tuleekin siis kaivata ja odottaa hetkeä kunnes ystävien tapaaminen on sinulle yhtä miellyttävää ja miellyttävämpää kuin oman lapsesi tapaaminen. Kyllä, kyllä, tulet tuntemaan että ystävä on kallisarvoisempi kuin oma lapsesi.

Kollektiivinen Viisaus: Ilmestyksen Tasoja

Kysymys: Elollisella tasolla “väkijoukon viisaus” tai kollektiivinen intelligenssi paljastuu hyvin kauniisti: kalaparvena, lintuparvina ja niin edelleen. Miksi se ei paljastu samalla tavalla ihmisen tasolla?

Vastaus: Elollisella tasolla kollektiivinen älykkyys toimii vaistomaisesti yleisen koko luonnon integroidun käyttäytymisen lain mukaan. Näemme, miten hyvin tämä laki toteutuu vaistomaisesti ja itsekkäästi, koska pohjimmiltaan sen tarkoituksena on  lintuparvien, kalaparvien ym. säilyminen. Se on johdettu suuresta integroidusta älykkyydestä, mutta toimii vaistonvaraisesti, primitiivisesti, ja itsekkäällä tasolla.

Ihmiseltä vaaditaan erilaista käyttäytymistä, joka ei ole itsekästä. Jokaisen on voitettava  henkilökohtainen egonsa yhteiskunnan edun tähden, samalla ollessaan huolissaan intgroidun olemassaolon edellytysten säilyttämisestä ympäristössä, mukaan lukien elottoman, vegetatiivisen ja elollisen luonnon sekä ihmisyhteiskunnan. Tässä tapauksessa ego luo ongelman, eikä vastaavaa löydy eläinten maailmasta.

Kiinteä Voima Ja Sen Ilmaisu

Kysymys: Fysiikassa on neljä perustavanlaatuista vuorovaikutusta: vahva, heikko, elektromagneettinen ja painovoima. Voidaanko sanoa, että nämä neljä vuorovaikutusta ovat integroidun voiman (yhteyden) itsenäisiä ilmaisuja?

Vastaus: Kyllä, elottoman aineen tasolla nämä ovat intergoidun voiman ilmaisumuotoja. Se on Keter (Malchut) suhteessa loppuihin Sefiroihin.

Kysymys: Puhut neljästä tasosta: aine, energia, informaatio ja kanssakäyminen (henkisessä muodosa tarkoittaen keskinäistä taetta, rakkautta). Millä tasolla integroitu voima toimii?

Vastaus: Integroitu voima, Luoja, on verhottuna omaan (yhtenäiseen) kiinteään haluun. Rakennat sen omasta egoistisesta halustasi kumoamalla sen keskinäisen takeen kautta, saavuttaaksesi siinä Luojan.

Itsekkyyden Vankilasta Karkaaminen

Jokainen henkilö omistaa kaikki ominaisuudet: “maailman kansat”, eli hänen itsekkyytensä ja “Israel”, eli korruptoitunut altruismi, joka toistaiseksi myös työskentelee itsekkyyden hyväksi. Niin se sanoo, että jokainen ihminen on itsekkyytensä hallinnassa ja jopa hyvät motiivit ja aikomukset ovat itsekäitä ominaisuuksia. Tätä kutsutaan  “Egyptin vankeudeksi”, “maanpaossa” olemiseksi.

Henkilön on kuviteltava, että kaikki nämä ominaisuudet ovat olemassa hänessä. Hän tunnistaa ne kaikki itsessään, järjestää ne ja alkaa tuntea niiden kautta. Sama pätee maailman suhteensilloin hän näkee, että kaikki on olemassa hänen ympärillään maailmassa.

Tämä teoreettinen kuva selkiytyy vähitellen. Kun sovellat sitä koko maailmaan näet yllättäen miten se toimii. Se toimii todella vilkkaasti ja saa jatkuvasti täyttymystä.

Jos ihminen yrittää järjestää itsensä niin sisäisesti, silloin sisäisen järjestäytymisen kautta hän alkaa nähdä, että maailma on järjestetty niin. Silloin kuva maailmasta tulee selväksi ja hän alkaa ymmärtää kaiken, mitä maailmassa tapahtuu: miten se virtaa, mitä ja miksi.

Astua Ulos Ihostani

Olla Tzagik (oikeamielinen) tarkoittaa Luojan oikeuttamista kaikissa olosuhteissa. Jokainen tila annetaan henkilölle auttamaan häntä astumaan ulos ihostaan siinä määrin, että pimeys tihenee hänen ympärillään ja tämä on erittäin suuri apu, että Luoja lähettää jonkun valmiina olemaan Tzadik.

Henkilö asetetaan tilanteisiin, joita hänen egonsa ei voi hyväksyä, niin että hän on valmis astumaan ulos itsestään. On selvää, että henkinen maailma on tämän fyysisen maailman yläpuolella. Siksi kaiken fyysisen on kuoltava, mutta ei ole kyse tavallisesta kaikkien ihmisten kuolemasta, vaan pikemminkin siitä, että henkilö itse suostuu siihen, että kaikki hänen maalliset arvonsa kuolevat. Ja näin hän saavuttaa seuraavan tason: henkisen elämän.

Hän poistuu kehostaan, vapautuen kaikesta itsekeskeydestä sen suhteen mitä hänelle tulee tapahtumaan, ennen kaikkea tilanteissa, joihin Luoja asettaa hänet. Hän yhtyy näihin olosuhteisiin hyväksyen ne onnellisesti uuden, henkisen tason rakentajina, sillä ne kohottavat hänet fyysisten olosuhteittensa yläpuolelle, ottavat hänet ihonsa rajojen ulkopuolelle ja ennen kaikkea mahdollistavat hänen pyyntönsä tarrautua Luojaan pimeydestä. Ainoa  taipumus, joka tällä henkilöllä tulee olemaan on suoda Luojalle tyytyväisyyttä, samalla kun hän itse sijaitsee pimeässä.

Tässä hän näkee pelastuksensa, pääsynsä maanpakoon. Ihonsa ulkopuolella hän tuntee todellisen elämän, koska hän voi täyttää Luojan saamatta siitä vastinetta itselleen. Niinpä hän voittaa pimeyden, kärsimyksen, pelon, ahdistuksen ja tuntemansa häpeän, jotka paljastuivat tarkoituksellisesti osoittamaan hänelle aineelliset rajoituksensa ja auttoivat häntä kohoamaan itsensä yläpuolelle.

Positiivisen Ja Negatiivisen Välissä

Kysymys: Luodussa on kaksi voimaa: plus ja miinus, vastaanottamisen ja lahjoittamisen voimat, mies- ja naispuoliset voimat. Ehkä yhteys mies -ja naispuolisten voimien välillä puuttuu jotta “Yhdeksi” kutsuttu voima löytyisi? Jos tämä pitää paikkansa, kuinka voimme yhdistyä?

Vastaus: Voimme tehdä sen vain sisältämällä Luojan siihen, ei ole muuta vaihtoehtoa! Hän voi luoda harmonian positiivisen ja negatiivisen välille. On sanottu, “mies ja nainen, Schehina (jumalallisuus) on heidän välissään”. Mies ja nainen, plus ja miinus, nämä kaksi voimaa eivät koskaan tule yhdistymään ilman Luojan paljastumista.

Luonnossa plussan ja miinuksen välillä täytyy aina olla resistanssi, vastus, jonka kautta heidän välinen yhteinen energia tulee merkittäväksi, Luoja esittää tuon roolin. Ensin Hän paljastaa itsesnä egon muodossa, positiivisen ja negatiivisen välisenä resistanssina, sitten Hän yhdistää kaikki yhdeksi yhteen järjestelmään. Hänen paljastumisensa tulee esiin ja ryhdymme tuntemaan Hänet.

Emme voi suoranaisesti tuntea Häntä, vaan tunnemme Hänet haluissamme, astioissamme, vastuksessamme, jonka luomme positiivisen ja negatiivisen välille.

Oletetaan että tämä on vastuksemme, plus ja miinus, egomme. Jos sen läpi kulkee virta, tarkoittaen sitä että yhdistymme egostamme huolimatta, ryhdymme silloin tuntemaan Luojan resistanssimme (R) yläpuolella.

Luoja on egomme vastakohta, sillä hän loi pimeyden Valosta. Näin ollen löydämme Luojan tämän “instrumentin” yläpuolella. Tämä “instrumenttimme” on Masach (sermi).

Kaikkien Maanpakojen Alkulähde

Kysymys: Kun puhumme pääsiäisestä, miksi sanomme: “Muista Maanpako Egypistä”? Oli kuitenkin muitakin – Babylonian, Kreikan ja Rooman – mutta meitä muistutetaan vain Egyptin maanpaosta. Mikä on sen tarkoitus?

Vastaus: Egyptin maanpako on kaikkien maanpakojen juuri. Kaikki muut maanpaot ovat ikään kuin liimattuja sen päälle. Se maanpako on kaikkein vaiken ja keskeisin. Henkilö nousee egonsa yläpuolelle ja ymmärtää ensimmäsitä kertaa, mikä on henkisyyden maailma ja tuntee ensimmäsitä kertaa miltä lahjoittamisen ominaisuus tuntuu vastaanottamisen sijaan. Vastaanottamisen, jonka kanssa olemme syntyneet ja jossa olemme.

Aistimme maailman sellaisten aistien läpi, jotka haluavat jatkuvasti nautintoa ja hyötyä kaikesta. Aistielinten vallankumousta, sitä kun ryhdyn “poistumaan itsestäni”, tunnistamaan itseni maailman kanssa, kun ryhdyn tuntemaan itseni ruumiini ulkopuolella siten että sydämeni pysyy siellä, kutsutaan Egyptin maanpaoksi. Kaikki muut maanpaot tapahtuvat ulkopuolellani.

Huuto Kaivon Pohjalta

Henkilö ei voi itse poistua hänen egostaan. Vain ryhmä voi auttaa häntä heittämällä elinehdon sille, joka haluaa liittyä. Ryhmä on ulkopuolinen henkilölle, joten kun hän haluaa poistua itse, hän huutaa heille: “Pelastakaa minut, olen joutunut kaivon pohjaan! Heittäkää minulle köysi, jotta voin sitoa sen ympärilleni ja sitten vedätte minut pois täältä!”

Vain ryhmä voi tarjota sellaista apua henkilölle, joka on avun tarpeessa, haluamalla olla kaikkien kanssa. Köysi on kutsu yhteyteen tovereiden kanssa, heidän rakkautensa kanssa. Jos henkilö yrittää pitää kiinni tästä kutsusta ja yrittää olla vastaavuuden muodossa heidän kanssaan, silloin toverit alkavat vetää häntä ylös. Hänen on voitettava egonsa yhä enemmän, omalta osaltaan, mikä tarkoittaa, että hän nousee kaivosta kohti tovereita.

Joka kerta enemmän ongelmia ja uusia keskeytyksiä, jotka pitdättelevät häntä, kertyy köyden varrella, mutta hän voittaa ne ja pitää yhä tiukemmin kiinni köydestä, jatkaen kiipeilyä, kunnes pääsee pois kaivosta.

Vapauden Otteessa

Kohotessaan Binaan, henkilö (Malkhut) mitätöi itsensä kaiken itsekkyyden yläpuolella, joka paljastuu hänessä. Ibur (raskaus, kantoaika) on kamala tila halulle vastaanottaa. Kuvittele, että palaat takaisin kohtuun: kamalampaa tilaa et voi kokea; sinulla ei ole happea, ei valoa, eikä tilaa liikkua. Olet puristettu ahtaaseen vankeuteen, kuin ruuvipuristimessa, joka pitää kaikki aistisi otteessaan niin, ettet voi liikkua sisäisesti tietoisuudessasi, tai ulkoisesti.

Henkiseen kohtuun sisään astuminen on kamala tunne, henkinen klaustrofobia…mutta suosit tätä tilaa, sillä, jos olet siinä, Binassa, lahjoittamisen ominaisuudessa, silloin et tarvitse mitään! Hyväksyt pimeän eristysvankeuden hyvänä luvattuna maana, taivaana. Saapumisen ehto henkiseen Iburiin on muuttaa arvonantosi Malkhutia kohtaan Binaan ja alkaa pitää arvossa lahjoittamisen määritettä.