Globaalin Kasvatusperiaatteen Selvittäminen Jokaiselle

Kabbalan viisaus ei ole kokonaisuudessaan muuta kuin kasvatusmenetelmä. Ihmisen pitää joka tapauksessa muuttua, kasvaa maailmassamme oleilevasta pienestä ”raakalaisesta” ihmiseksi joka on Luojan kaltainen. Emme edes voi aistia tätä – päämäärä on niin ylevä, niin vastakohtainen meihin että se liukeaa havinnoinnistamme.

Käymme läpi muutoksia polullamme tullaksemme enenvissä määrin Luojan kaltaiseksi. Muuntamalla itsemme paljastamme uudet tasomme henkisessä maailmassa, henkisellä asteikolla. Kaikki nämä tilat ovat oleelliseti kasvatuksen askelmia. Meidät kasvatetaan ympäröivän ylemmän Valon avulla; muutumme ja siten käymme läpi kasvatusprosessia.

Näin kabbala on menetelmä joka mahdollistaa itsensä kasvattamisen Luojan kaltaiseksi. Teemme sen opettajan, lähteiden ja ryhmän, eli ympäristön avulla. Kasvatus vaati että näemme eron lasten ja aikuisten välillä, miesten ja naisten sekä erilaisten ihmisttyyppien  välillä. Meidän tulee löytää keino auttaa jokaista oikean kasvatuksen saamissessa.

Tämä siitä syystä että jokainen joka on herännyt henkisesti on korjattava itsensä ja helpotettava muidenkin yleistä korjausta. Perimmiltään ”muut” on hän itse. Jos hän suhtautuu muihin tähän tapaan, hänen tulee korjata myös heidät. Jos hän kuitenkin erottaa itsensä muista, hänestä tulee ”maailmanparantaja” joka vain turmelee itsensä ja muut.

Meidän tulee selvittää nämä asiat ja esittää ne kevyessä ja ymmärretysä muodossa. Tässä vaiheessa koko ihmiskunta lähestyy kabbalan viisauden oivaltamista; ihmiskunta alkaa tuntea tarpeen kasvattaa itseään tasolle joka on vuorovaikutuksessa Luojaan. Muutoin alamme tuntea kuinka monta vastoinkäymistä vastakohtaisuutemme tuo mukanaan meille.

Tämä päämäärä mielessä valmistamme listan globaaleista kasvatusperiaatteista. Avain on siinä että niiden tulee olla ymmärrettäviä jokaiselle. Meillä itsellämme on suhteellisen selkeä kuva siitä mistä ne kumpuavat. Meille ei ole ongelma puhua näistä asioista kabbalan kielellä ja kielellä jolla Baal HaSulam esittää periaatteet, pääasiallisesti artikkeleissaan. Mutta miten voimme muuntaa ne soveltuviksi jokaiselle tässä maailmasa? Tämä on ongelmamme tänään. Yritämme ratkoa sitä.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed