Miten Voimme Ehkäistä Luonnon Iskut

Kysymys: Hyvä tri Laitman, sinun oppilaasi Japanissa haluaisivat tietää mielipiteesi siitä mikä aikaansai vastoinkäymisen joka koettelee meitä; maanjäristyksen ja hyökyaallon. Ennusteiden mukaan odotettavissa on lisää vastoinkäymisiä lähitulevaisuudessa. Voimmekome kaikki yhdessä ehkäistä samankaltaiset tapahtumat Japanissa ja yleensäkin koko maailmassa?

Vastaus: Luonto ohjaa meitä evoluution polulla kunnes saavutamme samankaltaisuuden sen kanssa. Iskut ja kärsimys jonka tunnemme on luonnon reaktio puutteeliseen yhteyteemme siihen. Kaikkien kriisien ratkaisu on saavuttaa tasapaino luonnon kanssa.

Tämä saavutetaan yleisesti ottaen korjaamalla itsekkyytemme. Itsekkyytemme määritellään suhteessa asenteeseemme ihmiskuntaan kytkeytymistämme kohtaan, aivan kuin yhteen kokonaiseen. Tämä siksi että luonto suhtautuu meihin juuri näin, kuin yhteen kokonaiseen. Siihen asti kun muutumme yhdeksi kokonaiseksi, tulemme kärsimään.

Zoharin kirjassa sanotaan (Johdanto Zoharin kirjaan, aiheet 66-81) että vastoinkäymiset tapahtuvat ensin parhaimmille, tässä tapauksessa Japanille. Mutta vastoinkäymisten lisääntyessä ne vaikuttavat myös huonoimpiin… On olemassa vain yksi ratkaisu: yhtenäistyminen rakkaudessa kanssaihmisiin ja muuttuminen globaaliksi, yhtenäiseksi järjestelmäksi, niin kuin luonto kokonaisuudessaan. Silloin alamme tuntea sisällämme  Luojan toteutumisen.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed

Previous Post: