Vaatimus Saada Valoa

Jos ihmisessä herää kaiho muuttua Ihmiseksi ja hän käyttää tätä oikein, häntä kutsutaan nimellä ”Israel”, joka tarkoittaa ”suoraan Luojan tykö” (Jashar-El). Hän haluaa ohjata kaiken toimintansa ja olosuhteet jotka kohtaa, suuntaan joka kytkee hänet Luojaan. Sitten, jokaisessa tilanteessa ja jokaisena hetkenä elämässä hän haluaa olla Uudistavan Valon vaikutuksen alaisena.

Rakentamalla nämä asiat itselleen oikealla tavalla, henkilö oivaltaa että seisoo Valon, Luojan edessä ja että hänen ainoa työnsä on tavoitella vaatimusta jonka suuntana on tämä korjaava voima. Joka tapauksessa, kun katsomme laajempaa kuvaa, vain nämä kaksi ovat olemassa koko maailmassa.

Siinä tilanteessa henkilö rakentaa myös ympäristönsä oikein. Toverit ovat hänen sielunsa osia, kuuluen samaan haluun. Siinä määrin kun hän houkuttelee ne luokseen, valo tulee ja korjaa yhtenäisyyden, muuntaen vastaanottamisen muodon, keskinäisen lahjoittamisen muotoon. Silloin kaikki luodut henkilön ympärillä muuttuvat osiksi häntä ja kaikki sulautuu yhdeksi kokonaiseksi, Valon avulla.

Näin saavumme opiskeluun, kabbalistisen menetelmän käyttöön ja saavutamme luomisen tarkoituksen. Yrittäessään ottaa oikean suunnan opiskelun edessä ja muulloinkin, henkliö määrittää oman edistymisensä tahdin.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed

Previous Post:

Next Post: