Sietokyky Henkisyydessä

Kaikki riippuu kyvystämme sietää niitä haluja jotka paljastuvat meissä. Henkisellä polulla henkilö paljastaa kelvottomia, erheellisiä haluja sisässään, jotka näyttävät kuinka kaukana hän on päämäärästä ja kuinka vastakohtainen hän sille on. Mutta jos hänen ympäristönsä menettelee oikein, silloin hän oitis huomaa että juuri tämä on hänen etunsa mukaista.

Täten halukkuuteni sietää tarkoittaa että valmistan itseni hyväksymään jokaisen pahan paljastuksen ja muuntamaan sen hyvyydeksi. Jos en kuitenkaan ole tähän valmis, silloin jokainen uusi pahan paljastus kamppaa minut, enkä halua enää nousta ylös, vaan vaivun epätoivoon tai hämmennykseen. Näin mahdollisuus joka minulle annettiin poistetaan.

Ympäristön vaikutus, joka ylläpitää yhteyttä päämäärään, suuntaa alituisesti henkilöä päämäärään. Tämä on oikeanlaista valmistelua, halukkuus sietää. Jos olen valmistellut tämän voiman, silloin pahuus paljastuu sopusoinnussa siihen ja minä näen sen kohoamisen asteena hyvyyteen.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed

Previous Post: