Kääntää Monet Yhdeksi

laitman_103On olemassa laki: “Henkinen elämä, ’on yksilön takana’ ja materiaalinen elämä, ’on kollektiivisuuden takana.’” Kuitenkin, se ei tarkoita, että minun täytyisi juosta kaupungin aukiolle, missä tuhannet ihmiset ovat kokoontuneena ja kysyä heiltä, mitä he elämältään haluavat ja alkaa sen jälkeen jakamaan heidän toiveitaan. “Olla kollektiivisuuden takana” tarkoittaa monien ihmisten yhdistäytymisen välittämistä, koska vain tämän yhdistäytymisen kautta, voin muuttaa minun Kli (astia), omat toiveeni.

Juoksen heidän peräänsä jotta voisin lisätä heidät itseeni ja liittyä heidän sisäisiin haluihin. En katso heidän aineellisuuttaan, elollisia tarpeitaan, vaan pyrin paljastamaan heidän sisäiset halunsa, jotka sitovat heidät yhteen verkkoon.

Jos tahdon tulla mukaan tähän ylempään henkiseen verkostoon, joka yhdistää kaikki yhdeksi, sitä kutsutaan “olla kollektiivisuuden takana” jossa haluni on tuoda kollektiivisuus ykseydeksi ja osallistuminen siihen. Tämän seurauksena, monet tulevat kuin yhdeksi minulle.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed