Kaikki korjaukset tapahtuvat oikeamielisten naisten ansiosta

Kysymys: Pidimme eilen maailmanlaajuisen naisten konferenssin, jonka aiheena oli naisten henkinen kehitys sekä kasvatukseen ja nuoremman sukupolven koulutukseen liittyvät kysymykset. Mitä sanoisitte naiselle, joka opiskelee Kabbalaa ja miten auttaisitte häntä toteuttamaan Kabbalaa tässä maailmassa?

Vastaukseni: Olen erittäin iloinen siitä, että tämä kokous pidettiin. Olin myös tyytyväinen saadessani mahdollisuuden puhua naisten kanssa siellä. Olen aina sanonut ja toistan edelleen, että henkinen kehitys on mahdotonta ilman naisia. Aina kun Toora kertoo tarinan miehestä, mainitaan myös aina sana ”Et”, viitaten miehen naiselliseen toiveeseen, Nukva:an. Tämä johtuu siitä, että ilman naista, Nukva tai Shechina, halua, ei ole mitään tehtävissä.

Puhumme aina Valosta, mutta sille on oltava paikka johon tulla ja pukeutua. Tästä syystä naisten toivomukset, niiden yhteys Kabbalan tieteeseen ja heidän osallistumisensa on niin tärkeä. Toivon todellakin, että vielä useammat naiset tulevat Kabbalaan ja osallistuvat maailman korjauksen prosessiin. Sitten voimme olla varmoja, että korjaantuminen todella tapahtuu ja nopeasti.

On kirjoitettu, että Israelin kansa poistui Egyptistä hurskaiden naisten tuella. Sama pätee kaikkiin korjauksiin ja sama asia kirjoitettiin Tooran vastaanottamisesta Mount Sinain juurella. Kun miehet tekevät suuria asioita maailmassa, he tekevät niin, koska naiset pakottavat heitä tekemään niin.

Joten toivon, että tämä tapahtuu meille kaikille yhdessä ja me tulemme pitämään monia tällaisia kokouksia, joihin naiset yhä runsaimmin osallistuvat, auttaen meitä kaikkia ja tehden tätä pyhää työtä yhdessä, paljastaen Luojamme kaikille ihmisille maailmassa.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed