Valon Hyöty Tulee Pimeydestä

Henkinen polkumme alkaa tämän maailman tilasta. Täältä vähitellen saavutamme sen luonteen, luomisen luonteen – halun nauttia itsensä vuoksi. Hankimme osan tätä halua aineellisen egoismin luonnollisen kehityksen kautta yhdeltä sukupolvelta toiselle.

Sitten kohtaamme pakon hankkia oman mielihyvän saamisen halun inhimillisellä tasolla. Käymme läpi liikkumattoman, vegetatiivisen ja elollisen tason rajojensa puitteissa, mutta vain vastustamalla Luojaa voimme hankkia inhimillisen tason.

Juuri siinä kohtaa henkinen työ alkaa: Sopusoinnussa Valon ja sen ominaisuuksien kanssa, meidän tulee muuntaa luonnollinen ominaisuutemme, halumme vastaanottaa nautintoa, mukaillen periaatetta ”Valon hyöty saavutetaan pimeydestä”. Nämä molemmat  ominaisuudet kehittyy meissä tasavertaisesti – ensin yksi ja sitten toinen, nousujen ja laskujen avulla.

Se tapahtuu seuraavalla tavalla: Ensin henkilö saa tuntemattoman halun tai impulssin. Sitten hänet johdatetaan ryhmään ja opiskeluun, jossa hän alkaa tehdä tekoja joiden merkitystä hän ei edes vielä itse ymmärrä. Ne herättävät hänessä pienen valaistuksen. Ja sen jälkeen hän edistyy.

Tässä vaiheessa henkinen rakenne HaVaYah on myös läsnä ja henkilö kehittyy sen sisällä inhimillisen tason liikkumattoman, vegetatiivisen ja elollisen tasoilla. Ajan mukana hän alkaa pohdiskella ja myöhemmin jopa huomioimaan sanoja jotka kertovat sen että on välttämätöntä saavuttaa lahjoittamisen ominaisuus. Hän alkaa tietoisesti leikkimään aivan kuin lapsi. Ja vaikka se on vain leikki, sitä kutsutaan ”uskoksi järkeilyn yläpuolella”. Aivan kuin henkilö kohoaisi järkeilynsä yläpuolelle ja näyttäisi haluavan lahjoittamista. Hän vähintään sanoo tavoittelevansa lähimmäisensä rakastamista.

Vaikka se tapahtuu kuin teeskentelemällä, hän silti toimii yhdessä ryhmän kanssa ja innostuu ystävistään kateuden, ison halun ja itserakkauden avulla. Hän puhuu lahjoittamisen ominaisuudesta ja täyttyy tästä ideasta. Näin hän herättää Uudistavan Valon joka kohdistuu häneen itseensä. Henkilö ei tiedä koko totuutta henkisestä kehityksestä, mutta Valo vaikuttaa häneen ja vähitellen hän muuttuu.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed