Vaikeus Ilmaista Sanojen Välityksellä

Kysymys: Miksi koemme niin vaikeaksi sanojen löytämisen ilmaistaksemme viestejämme toisillemme?

Vastaus: Jos kykenisimme aistimaan henkiset määritelmät, löytäisimme yksinkertaiset sanat jotka saavuttaisivat kenen tahansa sydämen.

Meidän tulee kehittää korjauksen menetelmä, saattaaksemme koko maailman adheesioon Luojan kanssa. Tehdäksemme tämän meidän täytyy aistia henkisyys. Vain kun aistit jotakin alat ymmärtää ja se antaa sinulle kyvyn ilmaista itseäsi sanoin. Aistimus tulee halun syvyydestä, sen voimasta, pyrkimyksestä ja pakosta täyttää se.

Viisaita tai tyhmiä ei ole. Kikki riippuu vain halusta. Maailmassamme on ihmisiä jotka osaavat ilmaista ajatuksiaan kauniissa ja runollisessa muodossa. Tämä on mahdotonta henkisyydessä, jossa aistimuksen syvyys ja sisäinen kipu määrittävät kaiken.

Ongelmamme on se että olemme mielemme tukkimia, emmekä välitä oikeasta aistimuksesta. Nämä aistimukset riippuvat kytköksestämme maailmaan, yhteiskuntaan. Sinun tulee kuitenkin löytää sanat ilmaistaksesi yhtenäiyytesi muiden kanssa. Kabbala on tiede joka ilmaisee sielujen kytköksen.

Emme tavoittele yhdistymistä toistemme kanssa, emme osaa ilmaista yhtään mitään sanoillamme. Otamme sen mikä on kirjoitettu kirjoihin ja muunnamme sen iskulauseiksi ja käyttövalmiiksi stereotyypeiksi, jotka eivät ole selkeitä edes meille itsellemme.

Siitä syystä kaikki riippuu siitä missä määrin olemme kytköksessä ympäristöömme, ryhmäämme. Jos tämä yhteys on olemassa, jos uusi aistiva Kli (halu) ilmenee, vaikkakin vielä kykenemätön havainnoimaan paljon, jo tämä itsessään antaa kyvyn puhua helppoa kieltä, joka on lähellä ihmisiä ja selkeää heille.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed