Astuminen Tuntemattomalle Planeetalle

laitman_503_02Kysymys: Miten Kabbala eroaa psykologiasta, joka myös opettaa ihmisille miten olla yhteydessä toisiinsa?

Vastaus: Sen käytännön tutkimuksen puolesta,  psykologia on oikea, ja se on sisältyy Kabbalaan.  Kabbalan viisaus sisältää kaiken tiedon tämän maailman luonnosta. Se puhuu kaikesta, mitä tapahtuu luomisen alusta – loppuun ja tästä syystä se sisältää itsessään kaikki tämän maailman tieteet. On vain niin, että Kabbala ei kuvaa niitä tarkemmin, koska se ei aseta tällaista tavoitetta sinänsä.

Psykologia, tietynlaisen käytännön tarkkailuna maailmassamme, on ollut oikeaa tähän asti. Mutta nykyään sen kyky pitää linjansa on kyseenalainen, sillä olemme siirtymässä kokonaan uuteen globaaliseen maailmaan.  Maailmanlaajuinen järjestelmä alkaa toimia yllämme, mikä ei koske ketään yksittäistä henkilöä tai hänen henkilökohtaista suhdettaan toiseen, vaan mahdollistaa jokaisen olemaan yhteydessä kaikkiin muihin ja kaikki muut yhteydessä jokaiseen ja kaikkiin.

Emme tiedä miten lähestyä maailmaa tällä tavalla. Meillä ei ole tiedettä, joka voisi selittää tällaisen lähestymistavan meille.

Emme kyenneet kehittämään tiedettä analogisesta käyttäytymisestä, globaalista järjestelmistä ja olemassaolon laeista, ja kaikkien niihin sisältyvien osista, koska me,- itse, olemme erilaisia sisältä. Henkilö voi kehittyä vain muodossa, jotka ovat läsnä hänen sisällään, hänen luonteensa sisällä.

Mutta jos en tunne yhteyttäni muihin, en myöskään voi kehittää siitä mitään tiedettä.  Tässä onkin koko ongelmamme! Ja nyt olemme siirtymässä maailmaan, mistä emme tiedä mitään. Emme yhtään mitään! Ja emme tule löytämään sieltä mitään, kunnes orgaanisesti tunnemme, että olemme kytkettyinä toinen toisiimme.

On käynyt ilmi, että nyt vain kabbalistit – eikä ketkään muut, pystyvät kehittämään tieteen, tästä tavallisesta, maallisesta todellisuudesta, joka on nyt paljastunut meille. Kaikki muut tuntuvat olevan täysin avuttomia, he eivät tiedä, mitä tehdä kaikille ongelmille ja katastrofeille joita on tulossa.  Asiantuntijoilla ei ole tarjota mitään: ei psykologeilla, eikä fyysikoilla, ei matemaatikoilla, eikä biologeilla.

Yhtäkkiä alamme ymmärtää, että nykyinen tiede kokonaisuudessaan lakkaa hitaasti työskentelemästä tässä uudessa tilassa. Tämä johtuu siitä, että uusi, integraalinen voimien verkosto toimii yllämme, jossa otetaan yleisesti huomioon kaikkien yhteys kaikkiin.

Ymmärrätkö miten vaikeassa tilanteessa nyt olemme? Siksi meidän täytyy levittää Kabbalan tiedettä niin nopeasti kuin mahdollista, jotta ihmiset ymmärtävät, mitä on edessämme. Jos vain on pienikin halu etenemiseen, minimaalinen määrä yksimielisyyttä ja ymmärrystä, ja jonkin verran tietoa ja halua ymmärtää, tämä muuttaa koko tulevaisuuden- kuvan ja helpottaa maailman elämää.

Ja nyt, taifuuni on lähestymässä Australiaa, ja mitä ihmiset voivat tehdä? Vain itkeä. He yrittävät lujittaa talojansa, vasaroimalla hieman nauloja seiniin, mutta auttaako se todella raivoavia elementtejä vastaan?

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed