Ympäristön Lukutaito

laitman_738Kun kuuntelemme televisiosta ja radiosta uutisia ympäristöstä meidän tulee ymmärtää, että ihmiset sekoittavat syyn ja seurauksen eivätkä näe tarkoitusta. Heidän (ihmisten) tavoitteena on tasapainottaa kaikki palatakseen miellyttävään tilaan mutta Kabbalan perspektiivi tähän on täysin erilainen.

Kun puhumme maailman palauttamisesta hyvään tilaan, emme pyri samaan tavoitteeseen kuin muu maailma. Ymmärrämme, että Luonnon ulkoinen voima loi nykyisen tilanteen tarkalleen tietyn ohjelman mukaan. Kabbalistit ennustivat tämän ja antoivat meille hyvin tarkat aikataulut, jopa ennustaen tapahtumien tietyn vuoden. Zohar mainitsee tapahtumia 1800 vuotta ennen kuin ne itse asiassa tapahtuivat.

Ongelmana ei ole ympäristön saastuminen, kuinka Kabbalisteilla voisi olla niin tarkkaa tietoa asiasta? Itse Luonnon ohjelman tarkoitus ei ole että saastuttaisimme tai puhdistaisimme jotain ja tämän vuoksi ei hyödytä investoida rahaa saastuttamista estäviin toimenpiteisiin. Se on sama asia kuin säätää uusia lakeja varkauksia ja huumeiden käyttöä vastaan. Tiedämme ettei tämä auta. Eristämällä ihmisiä heidät erotetaan yhteiskunnasta mutta tämän kautta heitä ei voi opettaa.

Tämän takia emme miellä luonnon tapahtumia moraalisiksi varoituksiksi, vaan vain syyksi muutta itseämme suhteessa toisiin. Lopettamalla saastuttamisen emme kykene koskaan tekemään mitään hyvää meille tai luonnolle. Kaikki on tehty näin, alusta alkaen, jotta nousisimme seuraavalle tasolle sen sijaan että muuntaisimme itsemme “hyviksi” egoisteiksi tässä maailmassa.Tässä on vakavasti otettava ero meidän asenteemme ja muun maailman asenteen välillä tapahtumia kohtaan.

Jopa silloin kun (muu) maailma ymmärtää tulevat katasrofit, ihmiset haluavat vain mennä taakse päin ja “poistaa tahran” luonnosta. Me havaitsemme tämän kaiken syynä, viestinä korjata itsemme, kohota ylös päin, ja luoda tasapaino inhimillisellä tasolla sen sijaan että yrittäisimme luoda tasapainon meidän ja luonnon välillä.

Tämän takia sen ymmärtämiseen, mistä Kabbala puhuu (mistä siinä on kysymys) tarvitaan hieman aikaa. Emme kykene selittämään sitä ihmisille nopealla ja helpolla tavalla.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed

Next Post: