Arvioi Uskosi

Kysymys: On kaksi periaatetta: “usko järkeilyn yläpuolella.” ja “arvioi vain sen mukaan mitä näet.” Eivätkö ne ole ristiriidassa keskenään?

Vastaus: Henkilön tarvitsee vain arvioida sen mukaan mitä hän näkee. Tämä tarkoittaa, että minun tulee tarkastaa kaikki suhteessa vahvistuksen ja tutkimuksen perusteisiin.

‘Usko järkeilyn yläpuolella’ on lahjoittamisen aste, jonka mittaan tarkalleen vastaanottamieni halujen kautta. Uskominen ‘järkeilyyn yläpuolella’ ei tarkoita, että kävelisin pää pilvissä. Mittaamme ja järjestämme uskon ominaisuuden suhteessa paljastettuun vastaanottamisen ominaisuuteen. Teen tarkkoja mittauksia yrityksessäni kohota sen yläpuolelle; onko tämä minun ainoa tarkka testi. Sitten saavutan ‘uskon järkeilyn yläpuolella’ siihen pisteeseen saakka, johon olen onnistunut kääntämään vastaanottamisen lahjoittamiseksi.

Oletetaan, että olen tarkastanut ja arvioinut että pystyn muuntamaan 20% vastaanottamisesta Kli (astia, halu) lahjoittamiseksi. Suoritan rajoituksen koko 100%:lle Klistäni ja pystyn käyttämään (kääntämään) vain 20% vastaanottamisesta lahjoittamiseksi. Täten tarkistan ja arvioin tarkalleen tämän teon.

Tieto helpottaa rakentamaan ‘uskoa järkeilyn yläpuolella’ Tämän takia ei voi olla mitään jota ei ole mitattu (arvioitu), mitään minulta näkemätöntä joka voisi estää minua tekemästä tarkaa arviota.

Emme yksinkertaisesti ymmärrä että lahjoittamisen ominaisuus voi ilmetä vain vastakohdista. Vastaanottavat astiat muuntuvat lahjoittamisen astioiksi hyvin ahkeran työn ja huolellisesti säännösteltyjen, erityisten ponnistusten kautta. Lisäksi nämä mittaukset ovat vielä tarkempia kuin itse astioissa olevat. Tämä on siksi, koska mittaan ja testaan niiden vastustuskykyä, resistanssia, joka maksaa minulle paljon vaivannäköä.

Tätä tehtäessä yritykseni ovat 620 kertaa tarkempia kuin vastaanottamisessa. Kun otan vastaan, “avaan” yksinkertaisesti suuni, mutta pyrkiessäni lahjoittamaan minun täytyy tarkistaa haluni ja muiden halut, verrata kaikkea tietoa, “dataa” ja suorittaa useita erilaisia toimenpiteitä.

Juuri tämän takia lahjoittamisen ominaisuus edustaa tarkkuuden rajaa, missä taas vastaanottamisen ominaisuus on olemassa ilman meidän minkäänlaista kontrollia ja se on jätetty sen omiin suunnitelmiin.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed