Online-Peli Luojan Kanssa

laitman_425Tutkiessamme universumia, huomaamme että luonto yhdessä  maailmamme kanssa on piilotettu meiltä. Paljastamme maailman tuhansien vuosien kuluessa, sukupolvilta sukupolville ja tulemme tuntemaan sitä koko ajan enemmän.

Luoja on luonnon yleinen voima ja sen takia tarvitsemme hieman enemmän aikaa Hänen saavuttamiseensa. Joka tapauksessa, miksi todellisuus on meiltä piilossa? Miksi Luoja on piilossa meiltä?

Loppujen lopuksi Hän ei ole kuten luonnon lait, jotka noudattavat Häntä: elottoman, vegetatiivisen ja elollisen kehityksen tasot tai inhimillinen taso. Hän on se yleinen laki, joka sisältää sekä ajatuksen että universumin alku- ja päätepisteet. Kaikki on sisällytettynä Häneen. Miksi hän kuitenkin loi kaiken ollakseen piilotettuna meiltä?

Mitä niin erikoista on Hänen paljastamisen saavuttamisessa itseksemme ja pyytämisessä siihen Hänen apuaan? Mikä peli tämä on? Hän piiloutuu meiltä ja meidän täytyy kärsiä tuhansia vuosia kehityksemme kuluessa, kunnes saavutamme kysymyksen “Miksi Luoja on salattu?” Vain silloin Kabbalan viisaus, Hänen paljastamisensa metodi tulee valaistumaan. Mitä me saamme tästä? Paljastamme Hänet ja mitä sitten tapahtuu?

Ihmiset sanovat että sitten he ovat onnellisia, koska Luoja on Hyvä joka tekee hyvää ja me tulemme olemaan rakkaudessa kaiken kärsimyksen yläpuolella kunnes saavutamme Hänen paljastumisensa.  Jos Luoja kuitenkin on ikuisen rakkauden ja lahjoittamisen voima, miksi hän loi meidät niin onnettomiksi ja surkeiksi. Miksi meidän täytyy työskennellä niin paljon tullaksemme Hänen luokseen-Hänen joka rakastaa meitä?

Näemme, että kaikki myös tässä maailmassa on samanlaista. Ihmiset jotka ovat läpikäyneet erinäisiä esteitä tiellään saavuttaa rakkaus, yhtenäisyys ja (Luojan) paljastuminen, arvostavat sitä; he tuntevat kuinka he ovat hyötyneet ja löytäneet jotain suurta, rakasta ja tärkeää.

Näemme myös, että maailmassamme pohjimmiltaan jokainen henkilö toivoo olevansa rakastettu omana itsenään. Tällaista yhteyttä ei välillämme kuitenkaan voi olla. Vain äiti kokee tällaisia tunteita lastaan kohtaan ja tämä rakkaus on maallista ja elollista. Nämä (tunteet) ovat tulleet äidille luonnosta ja se velvoittaa hänen rakkautaan lasta kohtaan, antaa hänelle elämä, ravita häntä ja helpottaa hänen tulevaa kehitystään.

Tämä on ainoa poikkeus. Koska emme rakasta toisia sellaisina kuin he ovat, haluamme todisteen- mitä hyötyä siitä on minulle. Kaikki tämä auttaa meitä ymmärtämään ainakin hieman, miksi Luoja tarvitsi tämän (salaamisen) pelin.

Hän haluaa meidän tulevan tähän rakkauteen ilman, että odottaisimme siitä jotain hyötyä. Aivan kuten me haluamme tulla rakastetuiksi omana itsenämme Hän haluaa myös olla rakastettu sinä jona Hän on, ilman meidän odotuksia henkilökohtaisesta hyödystä. Tämän takia emme kykene ymmärtämään kuinka avata yhteys Hänen kanssaan. Emme kykene tähän ennen  kuin vapautamme itsemme egoistamme.

Ensimmäinen asia, joka meidän täytyy tehdä kehittääksemme havainnon Luojasta meissä, on kohoaminen oman luontomme yläpuolelle. Toisin sanoen meidän täytyy kohota henkilökohtaisten intressiemme yläpuolelle; “Kuinka tämä hyödyttää minua?” yläpuolelle.

Tämä on mahdollista silloin, kun henkilö onnistuu vapautumaan siitä (egosta) täysin. Aiva kuten sitä ei olisi olemassa, aivan kuten olisin täysin itsenäinen, objektiivinen ja kykeneväinen näkemään ja arvioimaan tällä tavoin. Sitten pystyisin siitä hetkestä lähtien havaitsemaan Luojan, lahjoittamisen voiman, hyvyyden voiman.

Muutoin jos Hän paljastaisi, toisi itsensä ilmi, tulisin Hänen luokseen koska se hyödyttäisi minua. Tämä on siksi, koska jos tuntisin että Hän herättää rakkauden, turvallisuuden, terveyden ja onnellisuuden, olisin pakotettu rakastamaan Häntä koska Hän on kaiken hyvyyden lähde. Tämä olisi pakollista ja riippuvuussuhteessa olevaa rakkautta.

Tämän takia minun täytyy varustaa itseni suodattimella (masach), rajoituksella ja anti-egolla ja vapautua omasta egostani. Sitten molemmista tulisi ikuisen ja puhtaan rakkauden kantajia ilman henkilökohtaista hyötyä. Alkaisimme ymmärtää ettei Luoja ole se, joka salaa itsensä ihmiseltä vaan, Hän salaa itsensä ihmisen egolta.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed

Previous Post: