Kumpi on tärkeämpi?

laitman_177_09Zohar, Johdanto, Artikkeli “Aasinkuljettaja”: He sanoivat “Se on Rav Hamnuna Saba,” ja nyt he ovat havainneet hänen tasonsa, että hän oli itse Rav Hamnuna Saba eikä hänen poikansa, jonka he ensin luulivat hänen olevan.

Kysymys: Yleensä opimme, että “poika” on “isän” seuraava taso. Joten miksi tämä kappaleessa sanotaan, että Rav Hamnuna Saban poika on alemmalla tasolla kuin hän?

Vastaus: Ylhäältä alas laskeutumisen aikana jokainen suurempi aste on on korkeampi. Täten isoisä (Saba Hepreaksi) on korkeammalla tasolla ja isä (Aba) sen alapuolella ja sitä alemmalla on poika (Ben).

Kohoamme tasoja alhaalta ylöspäin, mennen niiden läpi päinvastaisessa järjestyksessä: isoisästä isään, isästä poikaan. “Poika” on kaikkei edistynein taso, kaikkien niiden yläpuolella. Mutta tasoilta laskeutumisen (alenemisen) aikana poika on kaikkien alapuolella.

Tasot, joita “aasinkuljettaja” käy läpi ovat maailmojen tasot. Nämä voimat laskeutuvat viisaille kaikkien 125 tason korkeudesta, isoisän ja isän muodoissa ollen korkeampia kuin poika.

Mutta, kun nämä viisaat kohoavat, heidän saavutustensa taso isoisä, isä ja poika ovat ilmaistuna ylhäältä alas päin, jolloin poika on kaikkein edistynein taso.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed