Tieteen ollessa voimaton – kabbala antaa vastauksen!

thumbs_laitman_220

MielipideMiksi maailmankaikkeus on olemassa? Ilmestymisemme maailmankaikkeuteen on ihmeellinen tapahtuma. Jokapäiväisten huolien takia pidämme olemassaoloamme itsestäänselvyytenä. Mikä ylipäänsä on olemassaolon tarkoitus? Miksi meitä sitovat nimenomaan tämänkaltaiset luonnon lait?

Filosofit päätyivät antrooppiseen periaatteeseen, jonka mukaan maailmankaikkeutemme ilmenee meidän hahmottamanamme konkreettisena kuvana nimenomaan meidän läsnäolon takia tarkkailijoina.

Vastaus: Syy olemassaoloomme on ajatus, se toimii alkulähteenä ja aineellisen synnyttäjänä, ajatukset toteuttavat itsensä. Ne välittävät toiveille, aineille, omat luonteenpiirteensä, joiden pohjalta aineet, toiveet pyrkivät tulemaan ajatustensa ja Luojansa kaltaisiksi.

Onko maailmankaikkeutemme todellinen? Mistä voimme tietää, että onko se mitä näemme ympärillämme todellista, vai yhtä suurta illuusiota, jonka jokin meille näkymätön voima on luonut? On mahdollista, että me olemme tahallisen simulaation tuotos ja että meidän sivilisaatiomme on illuusiota ja että me emme ole niitä, joina pidämme itseämme? Mitä voimme pitää “todellisena”?

Vastaus: Tuntemukset ilmenevät meissä tuntemuksina emmekä voi mitenkään havaita mitä meidän ulkopuolella tapahtuu.   Kabbala kehittää ihmisen mahdollisuutta tuntea itseään. Voisimme vastata kaikkiin kysymyksiin sanoen, että uskominen on enemmän kuin tietäminen…

Onko meillä vapaa tahto? Ohjataanko tekojamme vai päätämmekö niistä itse? Neurokirurgit ovat esittäneet, että aivot tekevät päätöksen ennen sen mieltämistä. Kvanttimekaniikka väittää, että me elämme maailmankaikkeudessa sattumalta ja että minkäänlainen lainalaisuusoppi on periaatteessa mahdoton.

Vastaus: Tahdon voimalla voidaan seurata meille tarkoitettua kehityspolkua joko pakon alaisena tai tietoisesti. Kts. Baal Sulamin artikkeli “Vapaa tahto“.

Onko Jumala olemassa? Emme voi tietää onko Jumala olemassa. Emme tiedä maailmankaikkeuden sisäisestä toiminnasta, voidaksemme antaa suuria ilmoituksia todellisuuden luonteesta tai kulissien takana piileskelevästä suuremmasta voimasta.

Vastaus: Luoja on selvitettävä. Vain tällä tavoin voimme selvittää ongelman! Keino Luojan selvittämiseksi on nimeltään kabbala.

Onko kuoleman jälkeen elämää? Emme voi kysyä asiaa kuolleilta – voimme vain arvailla. Materialistit ovat sitä mieltä, ettei kuolemajälkeistä elämää ole olemassa, mutta tiede ei kuitenkaan kykene todistamaan asiaa.

Vastaus: Biologinen elämä syntyy, elää ja kuolee. Toiveet, jotka liittyvät “biologiseen ruumiiseemme” ovat ikuisia ja ne kulkevat useampien kasvuvaiheiden lävitse. Halu kehittyä syntyy lähentymisestä Luojan voimaan. Siinä oleva elämä on lähtöisin korkeammasta, Luojan tasolla olevasta tilasta.

Kykenemmekö käsittämään asioita objektiivisesti? Kykenemme käsittämään ympäröivän maailmamme vain jonkinlaisten tunteittemme suodattimen sekä omien ajatustemme välityksellä. Kaikki tuntemamme on kulkenut tämän monikerroksisen suodattimen ja lukuisten kognitiivisten prosessien lävitse. Maailman käsittäminen on subjektiivista.

Ainoa keino tulla vakuuttuneeksi tästä väittämästä on tarkastella maailmaa toisen ihmisen silmin. Maailmankaikkeutta voi tarkkailla vain ajatusten voimin ja tulkita sitä subjektiivisesti.

Vastaus: Kabbala kehittää fyysisiä aistielimiämme, joiden ansiosta todellisuus – henkinen maailma ja sen alkulähde, Luoja, avautuvat meille.  Pyrkimyksemme kuulua johonkin ryhmään aiheuttavat maailman tilassa parannuksia (OM) ja kehittävät meissä aistin, jonka avulla pystymme hyväksymään asioita oman itsekkään subjektiivisen suodatuksen ulkopuolelta. Tämä auttaa ihmistä ymmärtämään Luojaa ja henkisen maailmaa.

Mikä arvot ovat parhaita? Emme koskaan kykene tekemään selkeää rajaa “hyvien” ja “huonojen” tekojen välillä. Elämä on yleisenä pidettyä moraalijärjestelmää tai absoluuttisia arvoja monimutkaisempi. Mielipiteemme huonosta ja hyvästä muuttuvat.

Vastaus: Meillä ei ole todellisia normeja, vaan yksinomaan meidän ulkopuolella olevia todellisuuksia – saadun palautteen ja rakkauden ominaisuuksia – joiden avulla pystymme arvioimaan asioita ja arvostamaan itseämme, omaa itsekkyyttämme rakastaa olentoja.

Mitä numerot ovat? Numerot auttavat meitä ymmärtämään maailmankaikkeutta. Ovatko ne todellisia kohteita, vai kuvailevatko ne vain jotakin vuorovaikutussuhteita, jotka ovat läsnä kaikissa rakenteissa?

Vastaus: Numerot ovat kahden ominaisuuden, kuten Luojan ja olion, annetun ja tehdyn välisten vuorovaikutussuhteiden kuvaamiseen käytettävä kieli.  Ne syntyvät niiden välisistä suhteista ja mittaavat niitä.  Kieli kuvailee Luojan ja olioiden välistä suhdetta.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed

Previous Post: