Ajatuksen voima k. 2

thumbs_Laitman_006      Lineaarinen ja integraalinen ympäristö
Ihminen on omasta mielestään kaikkein kehittynein muuhun
ympäristöön verrattuna. Tämän takia hän kykenee tutkimaan sen muita
osa-alueita: elotonta ja elollista ympäristöä sekä eläinmaailmaa.
Kykenemme tutkimaan eläin- ja kasvisoluja sekä kivennäisiä koska ne
ovat ihmisälyn kannalta alempitasoisia. Kivet, kasvit tai eläimet eivät
kykene peittämään mitään ihmiseltä. Ymmärrämme heidän
käyttäytymistään ja olemme niitä ovelampia ja kehittyneempiä – nehän
eivät käsitä ajatuksiani tai aikeitani. Toisen ihmisen ajatusten tutkiminen
on jo sitten huomattavasti vaikeampaa. Se edellyttää jo erityistä,
psykologiaksi kutsuttavaa tutkimusta. Psykologia ei kuitenkaan ole
”tiedettä”, koska meidän on erittäin vaikeaa tutkia toisten ajatuksia
tutkijan ajatusten avulla – kumpikin ovat ihmisiä. Tästä syystä
psykologia ei ole eksakti tieteenala, vaan joukko aiempaan kokemukseen
pohjautuvia olettamuksia.
On kuitenkin olemassa ihmismieltä vahvempi ajatuksen voima, jonka
saavuttaessamme pystymme tutkimaan ihmismieltä. Periaatteena on,
ettemme pysty tutkimaan minkäänlaista ilmiötä sen omalta tasolta.
Eloton ei kykene analysoimaan elotonta, mutta elollinen kuitenkin
kykenee hankkimaan tietoja toisesta elollisesta.
Jotta pikkulapsi voisi ymmärtää toista pikkulasta, tulisi tämän varttua
vähintään noin kymmenen vuoden ikäiseksi. Tässä vaiheessa lapset ovat
eläinten ja kasvien tavoin saavuttaneet erilaisen kehitysasteen;
vanhemmat lapset voivat pitää pienempiä lapsia silmällä.
Ongelma ihmisen kanssa on siinä, että hän on ikään kuin saavuttanut
korkeimman kehitysasteen, joka on elottoman ja elollisen luonnon sekä
eläinkunnan yläpuolella, ja jonka yläpuolella ei enää ole mitään. En
omalta tasoltani enää kykene tarkkailemaan tai tutkimaan itseäni
ymmärtääkseni kuka minä oikein olen. Tästä syystä pyrin saavuttamaan
korkeamman tason, joka ei ole saavutettavissa psykologian avulla.
Mikäli pääsen kabbalan oppien avulla korkeamman voiman, eli yleisen
integraalisen ympäristön tasolle, joka on tavallista ”lineaarista”
ympäristöämme ylemmällä tasolla, niin kykenen ymmärtämään minkä
tahansa ihmisen ajatuksen taustalla olevan motiivin. Tiedän etukäteen,
onko toimintani yhtä hyödyllistä kuin oletan sen olevan.
Kysymys: Mitä tarkoittaa pääseminen korkeamman integraalisen
luonnon tasolle? Mikä on tämän ajatus?
Vastaus: Meitä hallitsevat ajatukset, ohjausjärjestelmämme, sijaitsee
tällä tasolla. Ymmärtäessämme tämän järjestelmän, pystymme
oivaltamaan sen sisältämät ajatukset ja ymmärtämään mitä ihminen
haluaa, hänen luonteensa sekä mikä häntä vie eteenpäin.
Alamme tutkia “Luojaksi” kutsumaamme, meitä hallitsevaa ympäristöä
ja miten ihminen voi toimia sen toimien ja käskyjen mukaisesti. Voimme
tarkistaa, täytämmekö sen edellyttämät vaatimukset oikein.
Ongelmana on, ettei älymme ole integraalinen, koko ympäristöä
käsittävä, vaan hyvin lineaarinen, rajallinen, pienten lasten kaltainen.
Kerta toisensa jälkeen se toimii vain hyvin rajallisissa puitteissa, joka ei
kata koko hallinta- ja ohjausjärjestelmää. Tämä edellyttäisi kabbalan
opiskelua ja korkeamman psykologian ymmärtämistä.
Tieteenä kabbala on materialistista psykologiaa, jota tulee opiskella
oikein ja välittömästi ymmärtääksemme, että kyse on ihmisen tavallista
korkeammasta kehityksen asteesta. Suhteutettuna tähän voimme
kutsua tämänhetkistä kehityksen tasoa eläimen tasoksi.
Luojan voima ylittää ihmisälyn. Luoja on ympäristön eri osat yhteen
tuova äly. Kyse on yhtenäisyyden, yhteenkuuluvuuden ja täydellisyyden
älystä. Maailma on osa tätä integroitua järjestelmää, ja kytkeytyessäni
tähän älyyn ja hallitsemalla tämän järjestelmän, voin tietää
menneisyyden, nykyhetken ja tulevaisuuden. Kyseisen järjestelmän
kaikki osat ovat yhtä tärkeitä.
Järjestelmässä vaikuttavaa tahtoa, jonka kaikki osat liittyvät toisiinsa,
kutsutaan korkeammaksi voimaksi tai Luojaksi. Riippuen siitä kuinka
samankaltaiseksi tulen tämän yleisen ympäristön kanssa, kuinka
yhdennyn kaikkeen sekä antamalla kaikkeni opin tuntemaan tämän
korkeammalla tasolla sijaitsevan ympäristön ja kykenen jopa
hallitsemaan sitä.
Nousen ihmisen tasolta korkeammalle, Luojaksi kutsumallemme tasolle
ja kykenen tutkimaan sitä. Minusta kuitenkin tuntuu, että minun tulisi
pyrkiä vielä tätä korkeammalle, koska se on saavutettavissani rakkauden
yhtenäistävän voiman avulla. Tämänlainen ihmeellinen mahdollisuus
tarjoutuu ihmisille.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed

Previous Post: