Kabbalaan liittyvien uskomusten ja myyttien oikaiseminen, Osa 1

thumbs_laitman_222
Kysymys: ​Ihmiset väittävät, että vain juutalaisten on sallittua opiskella Kabbalaa. Pitääkö
tämä paikkansa ?
Vastaus​: Minulla on vastakysymys: Keitä ovat nämä “juutalaiset”. Alkuperäisesti
juutalaisiksi kutsuttiin ihmisiä, jotka opiskelivat Kabbalan viisautta.
Ihmiset, jotka keräytyivät kantaisä Aabrahamin luokse (tai ympärille), kutsuivat itseään
juutalaisiksi. Aabraham johdatti juutalaiset muinaisesta Babyloniasta Kaanaan maahan.
Israelin kansa on saanut alkunsa tästä ihmisryhmästä. “Juutalaiset (Yehudim)” sana tulee
sanasta “ykseys (Yehud)” ­ yhteys. Siitä seuraa, että alkuperäinen merkitys käsitteelle
“juutalainen” on täsmällisesti: henkilö, jolla on yhteys Kabbalaan.
Kysymys:​ Entä jos kyseessä on turkkilainen muslimi, joka opiskelee Kabbalaa?
Vastaus: ​Sillä kuka hän on, ei ole merkitystä asiassa. Muinaisessa Babyloniassa oli monia
heimoja ja muita yhteisöjä. Niistä, jotka liittyivät Aabrahamiin, tuli “Juutalaisia”.
Oleellista on, ettei Juutalainen tarkoita kansallisuutta, kuten kaikissa muissa kansoissa
tarkoitetaan. Ihminen voi olla ranskalainen, mutta voi silti tulla juutalaiseksi. Juutalaisena
oleminen ei liity henkilön isään ja äitiin, vaan paremminkin ajatukseen, tavoitteeseen löytää
elämän tarkoitus, päämääränä kehittyminen.
Juutalaisuus on hengellinen käsite. Tämän vuoksi kuka tahansa voi olla juutalainen.
Ranskalainen tai saksalainen, joka omistautuu tälle tielle, ylemmälle voimalle (hyvälle, joka
saa aikaan hyvää), missä ei ole muuta kuin tämä voima ja rakkauden laki rakastaa toista
kuin itseään, tulee juutalaiseksi. Tämä ratkaisee hänen “Juutalaisuutensa” (Yehudiut).
Kysymys:​ Voiko nainen tutkia Kabbalaa? Tunnetaanko historiasta naispuolista
Kabbalistia?
Vastaus: ​Totta kai ! Kaikki juutalaiset esiäidit ja naisprofeetat olivat Kabbalisteja. Aina
Temppelin tuhoutumiseen asti Israelissa sekä miehet että naiset olivat oikeutettuja
hengellisten päämäärien tavoitteluun. He elivät yhtäaikaisesti tuntien kahden maailman
kuin yhtenä kokonaisuutena.
Kysymys:​ On ilmennyt, ettei Kabbalassa ole mitään eroavuutta miehen ja naisen välillä ?
Vastaus:​ Eroavuutta on. Aivan kuten meidän maailmassamme naisella on erilainen
todellisuuden havaintokyky ja käyttäytyminen. Kuitenkin suhteessa ylempään voimaan ja
tavoitteiden luomiseen molemmilla sukupuolilla on sama suunta. Tämän vuoksi kuka
tahansa voi tutkia Kabbalaa kansallisuudesta ja sukupuolesta riippumatta.
Aiempina vuosisatoina oli naisprofeettoja, kuten Huldah, Deborah, Miriam, ja juutalaisen
kansan esiäidit. Heidän hengelliset tasonsa eivät olleet vähempiä, vaan jopa suurempia kuin
miesten. Luojamme ei perusteetta sano Aabrahamille “Kuuntele, mitä Saara kertoo sinulle.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed