Jokaisella On Oma Äärettömyytensä

Baal HaSulam, Shamati # 4: ”Mikä on syy siihen raskaaseen oloon jonka ihminen kokee mitätöityessään Luojan edessä työssään”: On hyvä tietää että hän ei tule koskaan tietämään todellisen tärkeyden kokoa kytköksessä ihmisen ja Luojan välillä, koska ei kykene arvioimaan sen todellista arvoa.

Ihmisen tulee ymmärtää ettei hän koskaan tule tuntemaan Luojan todellista suuruutta eikä pysty arvostamaan todellista kytköksen tasoa Hänen kanssaan. Yleisesti ottaen hän ei pysty mittaamaan mitään itsensä ulkopuolella koska se on aina rajatonta ja hän pystyy vain havainnoimaan jotakin rajoitetuissa haluissaan (Kelim). Tietenkin ne kasvavat alati, mutta ovat rajoitettuja kapasiteetiltaan.

Jos jokin vaikuttaa minusta äärettömältä tai rajattomalta, se on vain suhteessa minuun itseeni. Jos esimerkiksi täytät 2 dl:n lasin piripintaan, tämä on rajattomuutta suhteessa annettuun astiaan (Kli). Se on rajoittamaton ja ääretön koska se on saanut kaiken!

Toisin sanoen kaikki mitataan suhteessa haluun, eli henkilöön. Jos minä olen olemassa Äärettömyyden tilassa nykyisellä tasollani, tulen myöhemmin paljastamaan vielä isomman itsekkään halun ja tulen yllättäen huomaamaan että minulta puuttuu kaikki. Mutta minne edellinen Äärettömyyden tilani katosi? Sinä aistit sen halussa jolla oli 2 dl:n kapasiteetti, mutta nyt kun halusi on kasvanut 13 dl :aan että tunne minkäänlaista tyydytystä.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed

Previous Post: