Nouse Ylöspäin Ryhmäsi Kautta

laitman_100_02Aluksi minulla on pelkästään aineellisia, “oman mielihyvääni” liittyviä haluja, sekä piste sydämessäni, lahjoittautumisen ominaisuuden siemen,  joka kaipaa ylempää maailmaa. Nousen tämän pisteen yläpuolelle lisäämällä sen merkitystä suhteessa aineellisiin haluihini ja käännyn niiden kanssa kohti ympäristöäni:  – ryhmää, kabbalistisia kirjoituksia ja opettajaa.

Vastavuoroisesti saan vastaanottaa suurempaa ja hienostuneempaa halua heiltä. Se on kasvanut suhteessa tähän voimaan ja muuttunut siinä mielessä, että voin hankkia tärkeän tavoitteeni (saavuttaa lahjoittautumisen ominaisuuden) ja ymmärtää, etten kykene saavuttamaan sitä yksin.

Tämän toivomukseni myötä, käännyn “ylöspäin”, nousen tasolle; MAN (korjauksen perusta). Tämän seurauksena ympäröivä valo (Ohr MakifOM ) laskeutuu “Ylempää” ja uudistaa minua –  ja palaan näin takaisin lahjoittautumisen ominaisuuteen.

Seuraavat vaiheet ovat pakollisia:

  1. Kääntyminen ryhmään;
  2. Vastaanottaa sen henkinen pyrkimys;
  3. Kääntyminen Luojan puoleen;
  4. Vastaanota korjaus.

Näin ollen, syntyy KLI, lahjoittautumisen astia, joka on kaikkien tekijöiden summa.


1.ympäristö, ryhmä, kirjat, opettaja
2, 3. MAN
4. OM (Ohr Makif)

Kysymys: Mistä tiedän, että toiveeni ja pyrkimykseni tulee ryhmästä?

Vastaus: Voit tarkastella millä tasolla haluat yhdistäytyä ystäviesi kanssa, – mutta olet kykenemätön tekemään niin. Jos olet nähnyt paljon vaivaa ja olet ponnistellut yhdistäytymisen toteuttamiseksi, nostatte MAN (korjauksen perustan) samalla. Toisin sanoen toivomuksenne summa pyrkimyksestä yhdistäytymiseen, luo perustan auttamiselle.

Kysymys: Mitkä ovat merkkejä siitä, että lähestyn ryhmää oikealla tavalla?

Vastaus: Jos teen sen oikein, näen kuinka yhtenäistyneitä ystävät ovat ja miten erillinen itse olen heistä, kuinka pieni olen ja kuinka loistavia he ovat, kuinka suurenmoinen luomisen tarkoitus on jota he etsivät ja missä määrin en itse osaa arvostaa sitä. Minulle ryhmä on ihanteellinen, se on kriteeri,  jossa voin mitata puutteitani, heikkouksiani. En voi ottaa näitä heikkouksia mihinkään muualle, – paitsi valittaa niistä Luojalle.

Kun asetun ryhmään oikealla tavalla, huomaan sellaisia vikoja itsessäni, puutteita, heikkouksia, ja täyttämättömiä haluja, että ne välittömästi herättävät Valon, joka Uudistaa. Tämä valo ei tule toisesta galaksista; se elää minussa, sydämessäni. Tarvitsen vain syvemmän halun kokeakseni sen.

Huom: Termi “ryhmä” ei tarkoita fyysisesti kasvoja ja luonteenpiirteitä, vaan pikemminkin ystävien verkoston;  “pisteet sydämessä”, yhdistäytyneenä yhdeksi järjestelmäksi.


Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed

Next Post: