Elävät Kirjaimet

laitman_533_01Vuodesta toiseen,  yritämme tuoda opetuksiamme lähemmäksi ihmistä ja maailmaa, – ja tämä tehtävä on erittäin vaikea. Baal HaSulam kirjoitti “Profetiassaan”, kuinka hän oli pyytänyt ja vedonnut Luojaa auttamaan häntä laskeutumaan omalta tasoltaan siinä määrin, että hän pystyisi selittämään ihmisille menetelmän, jolla voisimme paljastaa Luojan.

Henkisessä maailmassa on erittäin vaikeaa laskeutua omalta tasoltaan alemmaksi, koska omalla tasolla kaikki on täysin avointa ja selkeää. Koska ylempi taso on täydellisyys niin ”askel alaspäin” siitä, on vielä ”suurempi mahdottomuus” kuin sinne kiipeäminen. Tämän selittämiseen ei ole edes sanoja, koska henkisyys on puhdas tunne.

Kabbalistit onnistuivat löytämään sanoja ilmaisemaan henkistä tietoa, ja he alkoivat käyttää niitä sen aikaisissa kabbalistisissa kirjoituksissaan. Jokaisen sanan takana jonka he äänsivät, kuten “sermi”, ”heijastuspinta” (Masachim), “arvostelukyky” (Havhanot), “nousu MalchutistaBinaan,” ja niin edelleen… – oli näiden laajentuneiden suuraakkosten ja niiden erityisten muotojen takana myöskin henkiset käsitykset.

Heille sanat ovat kuin “nuotit” muusikolle, joka saattaa itkeä tai nauraa pelkästään katsomalla nuotteja. Hänelle ne ovat kuin ”elämää suurempia” aistimuksia, jotka välittömästi herättävät tunteita hänessä. On aivan toinen juttu ottaa partituuri ja suhteuttaa sen sanoihin. Jos pyytäisin sinua kertomaan minulle tunteesi sinfoniasta, – niin mitä sanoisit?

Meidän on kuitenkin suhteutettava tunteitamme jotenkin. Vaikka ne eivät ole vielä henkisiä ja ennen kuin saavutamme henkimaailman, ovat opiskelijamme, kuten myös tavalliset ihmiset kadulla, erotettuina monta, monta kehityksen vuotta. Jos lähetämme oppituntejamme muodossa, joita ei ole mukautettu, – kukaan ei ymmärtäisi niitä. On hyvin vaikea laskeutua tältä tasolta, mutta meidän on silti yritettävä tehdä se. Meillä on jokatapauksessa vielä paljon tekemistä täällä.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed