Muuta Keino Päämääräksi Ja Päämäärä Keinoksi

Liikkumaton, vegetatiivinen, elollinen ja inhimillinen (puhuva) luonto yhtenäistyy ainoaa ylempää voimaa kohden, joka antaa elämän ja hallinnoi kokonaisuutta. Olemme kaikki osanen samaa suunnitelmaa. Juuri tästä syystä maailmamme on globaali ja kaikki sen osat ovat yhdistettyjä. Kaikki on yhden voiman hallinnoimaa jonka kautta me yhdistymme. Tapahtumat jotka sijoittuvat aivan eristyneeseen osaan maapalloa ovat kytkeytyneitä luonnon yleisen voiman avulla.

Suoraa kytköstä ei ole, joten emme voi löytää sitä, sillä näemme vain seuraukset, universumin kaikkien osien yhtenäisen kytköksen ilmentymän. Kytkös itsessään on ylemmän voiman ohjaama, ainoan joka hallinnoi meitä. Siitä syystä meidän on paljastettava tämä ainoa hallinnoiva voima ymmärtääksemme maailmaa.

Niin kuin keholla on vain yhdet aivot joihin kaikki kehon osat ovat yhteydessä, kaikki on kytketty aivoihin ja niiden hallinnoimaa. Joten mekin olemme kytköksessä luonnon ylempään voimaan, viisaaseen ja ystävälliseen, joka hallinnoi kaikkea ja sitä kutsutaan nimellä ”Ainoa” Luoja.

Jos ei olisi tätä ylempää voimaa, meillä ei olisi mitään yhteistä. Jos tämä ylempi voima tällä hetkellä laskeutuisi ja lähestyisi meitä, alkaisimme tuntea ”kytköksen” toisiimme ja voimaan vastoin tahtoamme. Emme tuntisi itse voimaa, vaan ennemminkin tuloksen sen lähestymisestä, joka ilmenee aina isompana itsenäisyytenä itsemme ja luonnon kanssa.

Tämä on meille ongelma, sillä emme halua sitoutua. Luulimme että aineellisessa maailmassa voimme saavuttaa itsenäisyyden luonnosta; toivomme että kotimme, jossa on täytetty jääkaappi, mikrolämmitettyä ruokaa, keinotekoinen ilmastointi ja virtuaalinen yhteys Internetin kautta maailman kanssa, suojaisi meitä luonnolta.

Kuitenkin koemme että olemme yhä enemmän riippuvaisia luonnosta, sillä se (Luoja) on lähestymässä. Jos tunnustamme Hänen lähestymisensä ja paljastumisensa tärkeyden, myöskin lähestymällä Häntä, pystymme näkemään siteen muihin ihmisiin keinona tavata Luoja puolitiessä. Muuttamaan keino päämääräksi ja päämäärä keinoksi!

Nyt kun Luoja lähestyy, voimme pahoin. Kääntäkäämme tämä toisin päin! Kun Hän lähestyy, tunnemme kuinka voimakkaasti meitä työnnetään lähemmäs toisiamme. Lähestykäämme toisiamme siksi omasta vapaasta tahdostamme, jotta Hän voi laskeutua suoraan joukkoomme ja täyttää meidät!

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed