Tuleminen Takaisin Aikuisempana

laitman_074Kun luemme Kabbalistien töitä, ihmiset jotka ovat paljastaneet ylemmän maailman, super-todellisuuden, emme ymmärrä tai tunne mistä he puhuvat mutta yksinkertaisesti seuraamme heidän sanojaan. He kertovat meille  että on olemassa voima,  joka on yksin, minun itseni saavuttamattomissa. Osaltamme saavutamme sen samoin kuin Luoja, Hyvä joka Tekee Hyvää. Tullen tästä ominaisuudesta Luoja loi luomakunnan ja halut luodulle,  kehittyäkseen ja vastaanottaakseen Hänen hyvyytensä.

Hyvyys sijaitseen Luojan kaltaiseksi tulemisessa. Ei ole mitään parempaa tai korkeampaa kuin se. Näin ollen “tehdä hyvää” tarkoittaa luodun tuomista Luojan tasolle. Tehdäksemme tämän meidän täytyy saavuttaa kaksi muuttujaa, jotka ovat luontaisesti Hänessä: täydellisyys ja itsenäisyys. Periaatteessa, itsenäisyys on osa täydellisyyttä, mutta meille sillä on erityinen merkitys ja tärkeys. Meidän täytyy olla itsenäisiä kuten Luoja. Kuten Hän itse oli olemassa ennen luotuja, joten meidän täytyy saavuttaa sama itsenäisyyden taso huolimatta siitä että olemme Hänen luotujaan.

Sitä paitsi, meidän täytyy pystyä saavuttamaan “Hyvän joka Tekee Hyvää” aste itse ja saavuttaa myös tämä ominaisuus. Antaakseen meille tämän mahdollisuuden Luoja teki täydellisen tilan, jossa olemme identtisiä Hänen kanssaan, samankaltainen, yhtenäistynyt ja yhdistynyt kaikin tavoin-ominaisuuksissa, näkemyksessä, itsenäisyydessä ja kaikin eri keinoin.

Tästä alkuperäisestä ja lopullisesta tilasta Hän “alensi” meidät erinäisiin täydellisyyden yksityiskohtiin kunnes saavutimme täyden vastakkaisuuden. Sitten, tästä vastakkaisesta tilasta Hän antaa meille mahdollisuuden palata täydellisyyteen arvokkaan omaisuuden kera. Meidän täytyy palata kotiin.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed

Previous Post: