Kuka Tahansa Voi Muutttua “Valon Herraksi”

thumbs_laitman_277Zoharin kirjassa “Beha’alotecha” osio 88: Ja viisaat tulevat loistamaan, sillä  “taivaankannen” valkeudet ovat kabbalan alkuunpanijat. He ovat niitä, jotka ponnistavat siinä valkeudessa, joka on nimeltään Zoharin kirja.

Tässä puhutaan heistä, jotka pyrkivät astumaan sisään Zoharin kirjaan ja tämä kirja on samanarvoinen kaikille sukupolville, koska se oli kirjoitettu korjauksen täydellistymän tasolta, verrattuna kaikkiin muihin kabbalan kirjoihin. Baal HaSulam saavutti myös korjauksen täydellistymän ja siksi hän pystyi kirjoittamaan täydellisen Zoharin kirjan selitysteoksen.

Siksi Zoharin kirja kuuluu kaikille sukupolville ja jokainen ihminen, joka on mukana ja oppii sen kanssa muuttuu “Valon herraksi”, mikä tarkoittaa, että hän alkaa loistaa kuin taivaankannen valkeus. Toisin sanoen hänen ominaisuutensa muuttuvat siten, että Ylempi Valo alkaa säteillä hänen kauttaan.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed

Previous Post: