Nykyaikainen Orjuus

Uutisissa( The Global Slavery Index 2013): “The Global Slavery Index (maailmanlaajuisen orjuuden indeksi) tarjoaa 162 maan sijoituksen, joka vastaa kolmen tekijän yhteenlaskettua mittasuhdetta: nykyaikaisen orjuuden arvioitu esiintyvyys väestön mukaan, lapsiavioliittojen määrä ja ihmiskaupan määrä sisään maahan ja ulos maasta. Mittasuhde on voimakkaasti painotettu heijastamaan ensimmäistä tekijää, esiintyvyyttä. Ensimmäinen sijoitus on huonoin, 160 paras.

“Mauritania, Länsi-Afrikkalainen valtio, jossa on sitkeän perinnöllinen orjuus, on indeksin ensimmäisellä sijalla. Tämä kuvastaa orjuuden yleisyyttä Mauritaniassa – on arvioitu, että 140000 – 160000 ihmistä on orjuutettuna Mauritaniassa, maan väkiluku on vain 3,8 miljoonaa. Tämä sijoitus kuvastaa myös korkeaa lapsiavioliittomäärää ja vähäisemmässä määrin  ihmiskauppaa. …

“Maissa, joissa on eniten orjuutettuja ihmisiä ovat Intia, Kiina, Pakistan, Nigeria, Etiopia, Venäjä, Thaimaa, Kongon demokraattinen tasavalta, Myanmar sekä Bangladesh. Yhdessä nämä maat muodostavat 76 % koko arvioidusta 29,8 miljoonasta nykyaikaisesta orjuudesta.”

Kommenttini: Olemme kaikki oman itsekkään luonteemme orjia, ympäristön, koulutuksen jne. Kaikki riippuu tietoisuudestamme omasta orjuudestamme! Mutta mitä voimme tehdä Intian suhteen: tässä “hengellisyyden ja mystiikan” maassa, joka edistää “henkistä vapautta”, on kasteja ja orjuutta?

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed