“Hyvät Merkit” Matkan Varrella

Henkilö ei voi luottaa, eikä uskoa itseensä ennen lopullista korjausta. Hänen on jatkuvasti oltava  korkeampien instrumenttien, halujen vaikutuksen alaisena ja vain tutkia niitä aste asteelta, takertumalla niihin luottamatta omaan “varastoonsa”.

Edistymme vain uskolla järkeilyn yläpuolella, eli vain korkeamman asteen adheesion tasolla. Vain sieltä voi ammentaa ja tuoda oikeat vastaukset ja oikeat merkit nykytilaan. Periaate “anna vain näkemäsi ohjata sinua” viittaa turmeltuneisiin haluihin, mutta pysyäkseni oikealla polulla minun on “takerruttava” suurempaan asteeseen uskolla järkeilyn yläpuolella.

Jokainen voi löytää “merkkejä” todistamaan, että hän on oikeassa. Mutta tämä on kielletty. Mieli ei työskentele täällä, enkä anna sille lupaa. Jopa kabbalistien selitykset on tarkoitettu vain lähentämään meitä ja henkisiä käsitteitä, lisämään tietoa, aitoa tukea, tämä vahvistuksen voin ainoastaan löytää Ylemmässä Ainoassa kun peruutan ymmärrykseni ja varustan itseni Hänen mielellään.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed