Uudelleensyntyminen: Vastakohtien Risteyksessä

Kuten tiedämme, kaikki riippuu ympäristöstä ja ihmiskunnan ympäristö kokonaisuudessaan on luonto: liikkumaton, vegetatiivinen, animaalinen. Elämme siinä ympäristössä ja emme ehkä huomaa sitä, kuinka selkeä ja tiukka riippuvuutemme siihen on.

Luonto tarjoaa meille kaiken elämään tarvittavan. Hengitämme, juomme, syömme ja elämme siitä. Olemme osa sitä, sanoisin, sen kaikkein tuntuvin ja herkin osa. Riittää kun sen yksi parametri liikkuu pois normaalilta radaltaan ja sen jälkeen me emme enää tiedä mitä tehdä.

Lyhykäisyydessään, olemme erittäin riippuvaisia ja ongelma on siinä, että jos luonnon lait ovat noudatettu aistinvaraisesti liikkumattomalla, vegetatiivisella ja animaalisella tasolla sillä ne identifioituvat siihen, kehittyvä ihminen löytää itsesnä näiden tasojen takaa, muutoksessa animaaliselta tasolta todelliseksi ihmiseksi.

Tämä tilanne on hyvin vaarallinen. Toisaalta samat liikkumatonta, vegetatiivista ja animaalista tasoa koskevat lait pätevät myös ihmiseen, mutta toisaalta ihmisluonnon lait, jotka liittyvät samankaltaisuuteen Luoja kanssa ryhtyvät toimiaan meissä. Lopputuloksena ihmiset kokevat Luojan vaikutuksen tulevan lähemmäs ihmiskuntaa.

Jos henkilö ei tasapainota näitä vaikutuksia joka kerta, ne tullaan kokemaan hyvin epämiellyttävinä, lisättynä kärsimyksen tiehen, reunustettu luonnon lakien toimilla  jotka työntävät meidät tasapainoon jätämättä meille vaihtoehtoa halusimme sitä tai emme.

Vaikkakin liikkumaton, vegetatiivinen ja animaalinen luonto sisältyvät ihmisen tasoon-nousten ja pudoten sen kanssa-Luoja, Ylempi Valo, korkeampi, pyöreä, kiinteä, globaali maailma, yksi ja yhtenäinen lähenee jatkuvasti ihmistä ja sen läsnäolo tunnetaan meissä modernien ongelmien monimutkaisissa muodoissa.

Löydämme loppujen lopuksi oman luontomme ja joka kerta se ei tule toimeen ympäristömme kanssa. Kuten aikaisemminkin, elämme liikkumattomassa, vegetatiivisessa ja animaalisessa luonnossa, mutta emme tule enää toimeen sen kanssa koska emme ole vielä ymmärtäneet ihmisluonnon asemaa, Luojan tasoa, lahjoittamisen ominaisuutta, rakkautta. Emme yhdistä itseämme lahjoittamsen ja rakkauden ominaisuuksiin, globaaliuuteen, yleiseen yhtenäisyyteen. Emme halua sitä ja sen seurauksena kärsimme enemmän ja enemmän.

Näin ollen Baal HaSulam kirjoittaa artikkelissaan, Rauha, varovaisesta asenteesta luonnon lakeja kohtaan. Hän tietysti tarkoittaa alustavasti neljännen, ihmisen tason luonnetta. Voimme kuitenkin opiskella sitä aikaisempien tasojen: liikkumattoman, vegetatiivisen ja animaalisen tasojen pohjalta.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed

Previous Post: