Aito Toveri

Kysymys: Miten henkilöstä voi tulla aito toveri ryhmässä?

Vastaus: Voit olla aito toveri ryhmässä kun ryhdytte yhteiseen iskuun. Vasta silloin olet toveri ja vaadit saman muilta. Silloin oikea kytkös muodostuu niin kuin perheessä, samoin kuin huolehdit lapsesta, joka tarkoittaa, että huolehdimme yhteisestä ongelmasta, joka on sinun ulkopuolellasi ja jonka kautta te kaikki kytkeydytte. Silloin muutut aidoksi toveriksi ryhmässä.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed