Euroskeptismi

Uutisissa (The Wall Street Journal): “Kun EU-johtajat suuntaavat  huippukokoukseen torstaina he kohtaavat kriisin, joka voi olla vieläkin vaikeampi korjata kuin alueen velkaongelmat: eurooppalaiset ovat menettämässä luottamuksensa EU:hun itseensä ja alueen ydistämisen etuihin. …

“EU:n virkamiehet ja monet analyytikot sanovat, että lääkkeen on sisällettävä laajemman päätöksenteon keskittämistä Brysseliin. Mutta Euroopan äänestäjät vaikuttavat vähemmän avoimilta sille, aikaansaaden poliittisia jännitteitä, jotka ovat avautumassa. …

“Jopa perinteisesti pro-EU, Alankomaat on katkeroitumassa Euroopan yhdentymisestä, jossa maan hallituskoalitio julisti viime viikolla, että EU:n tavoite ‘yhä tiiviimmästä unionista’ tulisi haudata.

“Mikään maa, jolla on euro, ei  halua, mielipidetiedustelujen mukaan, luopua siitä ja vain Britanniassa on olemassa vahva poliittinen tai julkinen tuki EU:sta irrottautumiselle. Mutta koko mantereella, EU:n matala julkinen asema on kuluttanut loppuun tuen sen toimielinten vahvistamiseksi.”

Kommentti: Eurooppa on muuttunut vanhanaikaiseksi ja jos ei ole integroitua kasvatusta, EU hajoaa ja Eurooppa liukenee maahanmuuttajiin. Euroskeptismi on perusteltua!

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed