Tulevaisuuden Yhteiskunta: Henkinen Ja Aineellinen

Kysymys: Mitkä periaatteet on löydyttävä tulevaisuuden yhteiskunnasta, onko niillä  vastavuoroinen yhteys henkiseen maailmaan?

Vastaus: Tulevaisuuden yhteiskunnassa täsmälleen sama kabbalistinen periaatte sovelletaan kuin henkisessä maailmassa. Tämä on sama kabbalistinen keskinäisen yhteyden korjattujen sielujen korjattujen osien järjestelmä, se on vain kuvailtu ja selitetty tavallisella aineellisella kielellä, eikä sen enempää.

Joko minä sanon, että meidän täytyy tedä johtopäätös kabbalististen periaatteiden mukaan “usko järkeilyn yläpuolella”, “mitätöiminen”, “ensimmäinen rajoitus”, “toinen rajoitus”, “heijastuva Valo” jne. tai sanon saman asian yksinkertaisella kielellä—että ihmisten on alettava yhtenäistymään egostaan riippumatta ja sen jälkeen he alkavat aistia ainutlaatuisen yhteisen voiman löydön keskuudessaan, joka itse asiassa on ylempi Valo.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed

Previous Post: