Altruistinen Kommunismi: Yhtälö Yhden Muuttujan Kanssa

Baal HaSulam “Viimeisen sukupolven kirjoituksia”, Osa Yksi: Israelin vastuu on hyväksyä kansainvälinen altruistinen kommunismi ensinnäkin maailman kansoille ja olla mallina tämän järjestelmän hyvyydelle ja kauneudelle.”

Kysymys: Mitä kansainvälinen altruistinen kommunismi tarkoitaa?

Vastaus: Baal HaSulam selittää tämän “Viimeisen sukupolven kirjoituksia” esseessään. Altruistinen kommunismi perustuu opiskelemiimme lakeihin, ei Karl Marxin perintöön, vaan Kymmenen Sefiran Opintoihin joka kuvaa Valojen ja astioiden vuorovaikutuksen. Astian ja Valon töytyy olla adheesiossa, kiinnittyneinä. Mitkä ovat tuohon vaadittavat tilat?

Yleisesti ottaen, yhtenäisyyden tai vastaavuuden muodon laki (=) toimii kahden halun välillä: vastaanottamisen ja lahjoittamisen halujen välissä. Muistuttaakseen lahjoittamisen halua, vastaanottamisen halun on suoritettava Ensimmäinen Rajoitus (Tzimtzum Aleph –TA), jonka jälken se ei halua vastaaottaa mitään itseään varten. Sitten se saavuttaa Hafetz Hesed:n tason ja lopulta tason vastaanottaa lahjoittamisen vuoksi.

Tänä päivänä, hajoamisen jäkeen, ryhmä koostuu itsenäisistä osista. Millaisten lakien tulisi päteä, jotta voisimme saavuttaa vastaavuuden muodon lain? Kuinka voimme tehdä sopimuksen Luojan kanssa, jotta hän johtaa meidät adheesioon, kiinnittymään. Jos mietimme sitä, huomaamme että kaikki nämä ehdot on kuvattu Kabbalistisissa kirjoissa. On olemassa kolme tekijää: lahjoittamisen- ja  noudattamisen halut ja niiden välinen tasa-arvo. Ei ole mitään muuta kuin tämä.

Lahjoittamisen halu (1) on jatkuva (const), koska siellä on vastaanottamisen halu (2). Kolmas tekijä on muuttuja, jota kutsutaan Massach:ksi (sermiksi).

Tämä on näin yksinkertaista! Jos emme vain olisi sokaistuneita egostamme, jonka vuoksi emme halua nähdä totuutta.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed

Next Post: