Positiivisen Ja Negatiivisen Välissä

Kysymys: Luodussa on kaksi voimaa: plus ja miinus, vastaanottamisen ja lahjoittamisen voimat, mies- ja naispuoliset voimat. Ehkä yhteys mies -ja naispuolisten voimien välillä puuttuu jotta “Yhdeksi” kutsuttu voima löytyisi? Jos tämä pitää paikkansa, kuinka voimme yhdistyä?

Vastaus: Voimme tehdä sen vain sisältämällä Luojan siihen, ei ole muuta vaihtoehtoa! Hän voi luoda harmonian positiivisen ja negatiivisen välille. On sanottu, “mies ja nainen, Schehina (jumalallisuus) on heidän välissään”. Mies ja nainen, plus ja miinus, nämä kaksi voimaa eivät koskaan tule yhdistymään ilman Luojan paljastumista.

Luonnossa plussan ja miinuksen välillä täytyy aina olla resistanssi, vastus, jonka kautta heidän välinen yhteinen energia tulee merkittäväksi, Luoja esittää tuon roolin. Ensin Hän paljastaa itsesnä egon muodossa, positiivisen ja negatiivisen välisenä resistanssina, sitten Hän yhdistää kaikki yhdeksi yhteen järjestelmään. Hänen paljastumisensa tulee esiin ja ryhdymme tuntemaan Hänet.

Emme voi suoranaisesti tuntea Häntä, vaan tunnemme Hänet haluissamme, astioissamme, vastuksessamme, jonka luomme positiivisen ja negatiivisen välille.

Oletetaan että tämä on vastuksemme, plus ja miinus, egomme. Jos sen läpi kulkee virta, tarkoittaen sitä että yhdistymme egostamme huolimatta, ryhdymme silloin tuntemaan Luojan resistanssimme (R) yläpuolella.

Luoja on egomme vastakohta, sillä hän loi pimeyden Valosta. Näin ollen löydämme Luojan tämän “instrumentin” yläpuolella. Tämä “instrumenttimme” on Masach (sermi).

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed