Korporatiivinen Kulttuuri

Kysymys: Tällä hetkellä ilmaus “korporatiivien kulttuuri” on muodissa. Yhtiöt jopa palkkaavat johtajia, jotka erikoistuvat korporatiiviseen kulttuuriin. Voiko yksi henkilö luoda kulttuurin? Mitä kulttuuri yleensäkin tarkoittaa?

Vastaus: Kulttuuri on vastavuoroisten ystävällisten suhteiden taso ihmisten keskuudessa.

Milloin pidämme ihmistä sivistymättömänä? Se on silloin kun hän ei halua olla hyvässä yhteydessä muihin. Ja päinvastaisesti kutsumme henkilöä sivistyneeksi, kun hän on miellyttävä vuorovaikutuksessaan muiden kanssa; arvioimme sen sekä ulkoisten, että sisäisten erityspiirteiden perusteella. On hyvin mahdollista, että todellisuudessa hän ei ole sellainen, mutta niin hän asennoi itsensä. Yleisesti ottaen korporatiivinen kulttuuri tarkoittaa kunnollista, ystävällistä vuorovaikutuksen tasoa ihmisryhmässä.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed