Ylitettäessä Henkisyyteen

laitman_527_09Puhuttaessa Kabbalan viisauden toteuttamisesta meidä tulisi ottaa huomioon, että meidän nykyinen Gilgul (elämän sykli) on kaukana ensimmäsestä. Olemme käyneet läpi useita syklejä, eikä kukaan tiedä tarkalleen kuinka monta sykliä meillä on. Se tulee paljastumaan meille myöhemmin matkan varrella, mutta suoraan sanoen, aikaisempien inkarnaatioiden tarkastelu ei hyödytä meitä, sillä ne kaikki olivat evoluution liikkumattoman-, kasvi-, tai eläintason tahdolla nauttia.

Tähän perustuen kehityksemme meni eteenpäin. Ensiksi olimme olemassa kehityksen liikkumattomalla tasolla, sitä seuraten vegetatiivinen taso jolloin havaitsimme todellisuuden kuten kasvit. Myöhemmin jokainen meistä kehittyi eläintasolle, havaiten todellisuuden samalla tavalla eläimiin verrattuna.

Täten olemme läpikäyneet useita elämiä kunnes, kuten on kirjoitettu ARI:n Elämän Puussa ja Baal HaSulamin Kymmenen Sefirran Opinnoissa, osassa 3, eläintasolta apinoiden kautta (ihmisen ja pedon välissä oleva aste), olemme lopulta tulleet tämän maailman inhimilliselle “ihmisen” tasolle. Ihmiset ovat myös eläinlaji, mutta paljon kehittyneempi kuin pedot.

Tämän maailman “puhuvalla” tasolla, myös me olemme läpikäyneet useita elämiä kunnes olemme saavuttaneet nykyisen tilamme. Nyt tässä ruumiillistumassa, “inkarnaatiossa” teemme erityistä työtä kohotaksemme täysin uudelle asteelle ja kokeaksemme uuden henkisen todellisuuden; Luoja todellisuuden.

Minkä tahansa muutoksen aikana, tasolta tasolle ja tilasta tilaan, on olemassa keskellä “välimaastossa” olevia tiloja. Kuten ARI kuvailee, sekä liikkumattoman että vegetatiivisen tason välissä on koralleja, joissa yhdistyvät sekä liikkumattoman että kasvitason piirteitä. Vegetatiivisen- ja eläintason välissä on pieni “Kedon koiraksi” kutsuttu eläin, joka elää maassa ja ruokailee kuten kasvit, mutta jonka keho toimii pedon lailla. Eläin- ja ihmistasojen välissä on apina, nisäkäs jolla on alkeellisia ihmismäisiä piirteitä.

Tällä hetkellä olemme muutoksessa tämän maailman ihmisestä, joka elää täällä kuten kaikki muutkin seitsemän biljoonaa ihmistä, johonkin henkiseen. Emme tiedä vielä tarkalleen mitä tämä “henkisyys” tarkoittaa, mutta olemme siinä välissä.

Ensimmäsitä kertaa, läpikäymiemme muutosten aikana liikkumattomalta vegetatiiviselle tasolle, vegetatiiviselta eläintasolle ja eläintasolta ihmisen tasolle, tietämättömänä mitä meille on tapahtunut ja eläen kuten kaikki ihmiset tässä maailmassa. Nyt meidän täytyy tehdä muutos tietoisesti, osallistuen siihen täysin. Me päätämme toteutuuko se vai ei ja millä tavalla. Vain tahtomme voi tehdä sen tapahtuvaksi.

Tämä kehitys on kiinni meistä. Tämä muutos on erittäin uniikki ja toisenlainen kuin kaikki muut, koska me kehitämme ihmisen sisällämme, Luoja kaltaisen ihmisen.

Sen takia ensimmäistä kertaa historiassamme, koko evoluutiossamme, Kabbalan viisaus on paljastettu meille. Sen on tarkoitettu olevan mukanamme käyttöohjeena, tärkein toimintaohje, lakien koodi, tiede, jonka avulla saatamme tämän muutoksen loppuun. Loppujen lopuksi, jos emme tee sitä selväksi itsellemme, tovo ja opiskele, emme kykene saavuttamaan sitä.

Sen takia meidät on nimetty “juutalaisiksi” (“Ivrim” Heprean sanasta “Laavor“, ylittää) sillä olemme ylittämässä tilan tämän maailman ihmisestä henkisen ihmisen tasolle, Adam HaRishonin kaltaiseksi tai Ensimmäisen Miehen kuvaksi. Aikoja sitten, hän näytti hajonneen osiin, nyt meidän täytyy koota hänet uudelleen, hänen maskuliini- ja feminiiniosat.

Kaikki tämä täytyy toteuttaa yhteisessä työssämme. Meillä on kaikki tarvittavat työkalut, mutta meidän täytyy selventää se kaikki, oppia mitä meiltä puuttuu ja toteuttaa se, jotta tulisimme täksi Ihmiseksi.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed