Ystävät Joiden Joukossa Elän

Kysymys: Kuinka voin muuttua “minusta” “meiksi”? Mitä tarkoittaa Luojan oikeuttaminen vain silloin kun henkilö on onnellinen oman menestyksen sijaan ystävien menestyksestä?

Vastaus: Asia on niin, että henkilön tulisi kiinnittyä ystävään ja tuntea todellisuus hänen kauttaan. Kuinka voin tarkistaa ystävilleni omistautumisen? Se on suhteessa siihen kuinka onnellinen olet heidän ollessaan onnellisia ja kuinka surullinen heidän ollessaan surullisia. Pyrin tuomaan itseni ryhmään auttameen heitä saavuttamaan hyvän ja onnellisen tilan.

Tässä kohdassa minulle alkaa paljastumaan missä laajuudessa itse asiassa haluan vastakohtaista: mikä vihan palo ja kateus heitä kohtaan minussa paljastuu ja missä laajuudessa en halua heille mitään hyvää, sillä pidän siitä että olen heistä erillään.

Paljon työtä on tehtävä, jotta nämä tutkiskelmat tuovat minulle oikeita johtopäätöksiä: Minulla ei ole mitään muuta kuin ystävät joiden joukossa elän!

Jos ystävälläni on ongelma, työstän sitä niin kuin se olisi este minun ja Luojan välillä. Tällä ei ole mitään eroa. Pystyn mitätöimään siinä itseni “minut” ja toisaalta voin hyvin suhteessa ystäviini, tarkoittaen sitä että teen kaikkeni jotta he voisivat hyvin, kuten äidit tekevät.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed

Previous Post:

Next Post: