Kun Ylemmän Ainoan Pää On Olkapäilläsi

Rabashin Kirjoitelmia, ”Hän Joka Ei Ole Ponnistellut Sapattiaattona…”: Pääasiallinen ponnistelu tehdään työssä tietoa vastaan, kun henkilö ei tiedä minkä tähden hänen pitää tehdä työtä. Tämä on erittäin vaikeaa.

Kysymys: Miksi se on niin vaikeaa?

Vastaus: Sillä se kiistää kaiken mitä olen. Itse asiassa tämä ei ole vain vaikeaa, vaan täysin mahdotonta. Täällä en voi onnistua omine voimineni, sillä en omaa keinoja joiden avulla voin toimia mielessäni ja tunteissani tiedon yläpuolella.

Toimin aina omien ajatusteni ja halujeni perusteella. Voiko se tapahtua muulla tavalla? Mitä muuta ihmisellä on?

Siitä huolimatta, toimiaksemme oikein meidän tulee olla varustettuja ennemmin Luojan järjellä kuin luodun järjellä. Tarvitsen siis Hänen päänsä, enkä omaani. Mutta miten voin sen saavuttaa?

Tästä syystä Kabbalistit antavat meille neuvoa. Kun henkilö haluaa palvella jotakin suurempaa, ryhmää tai tovereita, hän yrittää kytkeä pois järkensä ja tunteensa, sen sijaan hyväksyen naapurinsa järjen tai tunteet. Näiden harjoitteiden myötä, me rakennamme saman asenteen Luojaa kohtaan. 

Alempana oleva on aina vailla ”järkeä” tai ymmärrystä. Hän ei tiedä miten samaistua Ylempään Ainoaan, eikä ymmärrä Häntä. Siitä syystä hänen tulee vastaanottaa ja hyväksyä osa Ylemmän Ainoan järkeä. Työskentely Ylemmän Ainoan järjellä omasi siasta kutsutaan uskoksi järkeilyn yläpuolella.

Miksi ”uskoksi”? Eikö sitä voisi kutsua ”Ylemmän Ainoan järjeksi”? Pulma on siinä että alempana oleva saavuttaa Ylemmän Ainoan pään, hyläten oman järkensä Hafetz Hesedin, eli lahjoittamisen ominaisuudessa. Muutoin hän ei ole sitä kykeneväinen tekemään. Hän ei kykene näkemään Ylemmän Ainoan toimintaa ja muuttumaan Hänen kaltaisekseen.

Tehokkain keino, jotta mahdollistan uuden askelman viisauden ja suuruuden saavuttamiseksi,  on yrittää neutralisoida järkeni ja tunteeni ja hyväksyä itseäni suuremman naapurini järjen ja tunteet. Muutoin kehityn vain omassa eläimellisessä (elollisessa) osassani, kasvaen määrällisesti, mutta en laadullisesti.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed