Naisten Ryhmä On Hierarkioiden Yläpuolella

Kysymys: Viimeaikaisten muutosten takia (johtuen naisten konventiosta), iso tärkeys naisten yhtenäisyydelle on kehkeytynyt.

Ryhmässämme on naisia, jotka ovat enemmän tai vähemmän aktiivisia. Aktiivisille naisille järjestämme tietynlaista toimintaa ja erillisiä työpajoja, siten luoden muutamia piirejä naisten yhteisössä. Tämän seurauksena monet naisista ovat tyytymättömiä ja ajattelevat, että olemme pilkkoneet yhteisön. Onko oikein tehdä näin naisten ryhmässä?

Vastaus: Mielestäni se on väärin. Massan tulisi olla mahdollisimman yhdenmukainen. En pilko ketään. Jotkut naiset osallistuvat vähemmän, ei ole tärkeää mistä syystä, jotkut enemmän. En koskaan etsi syitä, varsinkin jos puhumme naisista, ei miehistä. Miehiä voi painostaa, mutta naisia ei pitäisi ja yleensäkin naisia pitäisi kohdella tasavertaisesti miehiin nähden. Mutta he eivät saa pilkkoutua keskuudessaan. Ei missään nimessä!

Kysymys: Eli, minkä periaatteen mukaan naisten ryhmä muodostetaan?

Vastaus: Ympyrän periaatteen mukaan—kaikki ovat yhdenvertaisia. Jos haluan edetä kohti henkisyyttä, en tarvitse maallisia tasoja: Millä arvosanoilla minut palkitaan, kuinka monta tähteä he ripustavat rinnukselleni? Mikä on tärkeää minulle on henkinen kohoaminen, enkä pyydä mitään itselleni. Jos on mahdollista sijoittaa pyrkimykseni, silloin sijoitan ne, jos ei ole mahdollisuutta, silloin ei ole. Mutta henkilön tulisi odottaa korkeinta palkkiota sijoitetusta panoksestaan, mieluummin kuin että hänellä on valtaa ja asema ryhmässä. Mitä varten? Se on erhe!

On olemassa ihmisiä, joilla on organisointikykyä; se on eri asia. Nimitämme heidät olemaan vastuussa siitä tai tästä, sillä siitä on meille hyötyä, jos he harjoittavat näitä tehtäviä tai jotain muuta, mutta joka tapauksessa, meidän ei pitäisi pilkkoa ryhmää.

Meillä on ihmisiä, jotka työskentelevät ahkerasti ryhmän hyväksi. Entä sitten? Pitäisikö heidän saada enemmän? Mistä syystä?

Kun on kyse naisista, he eivät yleensä ole vapaita, vaan heillä on aviomies, perhe, lapsia ja vanhemmat. Joten emme voi heiltä vaatia samoja asioita kuin miehiltä.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed