Yksi Sana: “Rakkaus”

KysymysRyhmässämme ei vielä ole selkeää, avointa, ymmärrettävää julistusta. Mistä meidän pitäisi välittää tehdessämme julistusta, koska sen laajuus voisi olla enemmän tai vähemmän tarkka?

Vastaus: Kirjoita yksi lausuma: “Rakasta lähimmäistäsi kuin itseäsi” ja sitten kaikki se mitä Rabash suosittelee tämän ehdon saavuttamiseksi: mitätöi itsesi tovereiden edessä, koe heidät suurina, korkea-arvoisina ja itsesi täysin riippuvaiseksi heistä, voiden olla kaikki keskinäisessä yhdessä halussa ja auttaa toinen toisiamme kaikessa.

Koe, että hyödyt siitä tosiasiasta, että suostut, että mitätöit itsesi. Ainoat poikkeukset ovat kysymykset, joissa sinun on ilmaistava mielipiteesi asiantuntijana, koska olet varma, että siinä on jokin haitta ja on olemassa parempi vaihtoehto, jne. Tämä pätee levittämiseen, korjauksiin, johonkin, joka koskee ainoastaan tätä maailmaa.

Kun on kyse tovereiden välisistä suhteista, Rabash on kuvaillut niitä kaikkia ja on parasta määrittää ne yhdellä sanalla, “rakkaus”.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed