Tavoite Ei Ole Puolimatkassa

Kysymys: Mikä yhdistää meidät oikeasti? Onko se usko Häneen, joka on hyvä ja tekee hyvää?

Vastaus: Valo yhdistää meidät. Yksikään ihanteistamme ja yrityksistämme ei toimi. Valo yhdistää meidät, jos vain pyydämme sitä. Niin yksinkertaista- kyllä tai ei. Vain Valo voi tehdä sen.

Voimme vain tavoitella kohti oikeanlaista pyyntöä ja jopa se on meille vaikeaa. Tämä on ainoa vaihtoehtomme- huomata nykyinen tilamme, ymmärtää mikä on hyvää ja mikä pahaa sekä valmistautua oikealla tavalla seuraavaan asteeseen, suuremman antamisen tilaan, jossa olemme entistä enemmä yhdistyneitä toisiimme ja pyydämme Valoa tuomaan meille antamisen voiman.

Kuitenkin, kun tavoittelemme yhtenäisyyttä toisten kanssa, meidän ei tulisi nähdä sitä lopputuloksena, vaan keinona antaa Luojalle. Älä unohda Isäntää! Loppujen lopuksi, jos mietimme jatkuvasti korjaustamme ja korjaamattomia ominaisuuksiamme ja olemme uppoutuneita ajatuksiin “Minun täytyy yhdistyä ystävieni kanssa, Miksi emme ole yhdistyneet?! Olenko minä korjaamaton vai ovatko he?”  Mitä varten teemme tämän? Unohdamme lopputuloksen ja mietimme vain keskeneräistä työtä! Huudamme ja hermoilemme, mutta olemme huolissamme vain keinoista saavuttaa lopputulos. Mitä oikeasti haluamme?

Unohdamme, että meidän tulee saavuttaa antamisen tila, jossa tekomme miellyttää Häntä. Tämän takia meidän täytyy yhdistyä.

Toiminnan lopputulos on sen perimmäisessä ajatuksessa. Polku täytyy avata aina sen loppupisteestä. Näin kaikki on suunniteltu. Mieti tarkkaan mitä haluat lopulta saavuttaa. Kirjoita sitten muistiin mitä vaiheita on edettävä ja mitä tarvitset- kuten voimia, rahaa, tietoa ja välineitä. Me kuitenki huudamme puolimatkassa aivan kuten se olisi itse päämäärä.

Tämä on hyvin tärkeää, sillä muuten emme saavuta edes matkan puoliväliä. Miksi? Koska saamme Valon sen loppupisteestä, Luojalta. Sen takia emme voi tällä hetkellä asettaa puoimatkaa tavoitteeksemme. Voin ottaa tavoitteekseni vain pienen osan: Haluan saavuttaa 10 grammaay htenäisyyttä välillämme antaakseni 10 grammaa mielihyvää Luojalle. Hienoa! Silloin meillä on täydellinen, kokonainen teko: Rosh (alku), Toch (puoliväli), Sof (loppu). Tämä toimii.

Jos kuitenkin sanomme: Haluan ottaa esiin kaiken energiani yhdistyäksen ryhmän kanssa! Silloin emme saavuta mitään, sillä tämä on vain puoliväli. Tämän takia Baal HaSulam selittää artikkelissaan, että Israelin (he, jotka tavoittelevat yhtenäisyyttä Luojan kanssa), Tooran (Valo) ja Luojan täytyy olla läsnä jokaisessa vaiheessa. Muuten käännymme pois oikealta tieltä emmekä kulje kohti päämäärää.
Sen takia lopputuloksen tulee olla läsnä perimmäisessä ajatuksessa.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed

Next Post: