Mistä Yhtenäistymisen Voima Tulee?

 

 Meidän täytyy ymmärtää, että jos henkilö, luonnon korkeimpana luomuksena, pyrkii kohti yhtenäisyyttä ja integroitumista siitä huolimatta ettei kykene saavuttamaan sitä, niin sen kautta hän herättää luonnon yhtenäistymisen, joka toimii hänelle. Näemme sen eri järjestelmissä, erilaisissa esineissä, jopa suhteessa siihen miten me kasvamme.

Näemme kuinka lapsi kehittyy. Hän tekee vaistomaisia yrityksiä tulla aikuiseksi, onnistua jossakin. Hän on aina jännityksen tilassa. Miksi nämä yritykset onnistuvat? Miksi ne tekevät hänestä aikuisen? Miksi lukuisien toimien  seurauksena hän oppii, kasvaa, ymmärtää ja kehittyy? Se johtuu hänen halustaan, hän herättää ylleen luonnon voiman, joka kehittää häntä.

Tuo sama luonto, joka kehittää meitä ja on vähitellen luonut vegetatiivisen, elollisen ja myöhemmin inhimillisen tason elottomasta tasosta, vastaa ponnisteluihimme ja aherrukseemme. Jos me pyrimme kohti integroitumista sen kanssa, keskenämme, silloin tulemme löytämään keskuudessamme yleisen kattavan voiman ilmentymän. Eli pyrkimällä ytenäisyyteen me havahdutamme itsessämme yhdistävän, yhtenäistävän voiman, joka on jo olemassa luonnossa.

 

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed