Periaate Joka Vastaa Kaikkiin Kysymyksiin

Meidän pitää koko ajan keskittyä tosiasiaan “Ei ole ketään muuta paitsi hän”—vain tähän aiheeseen, sillä sen lisäksi ei ole muuta. Kaikki muut aiheet tarvitaan tukemaan sitä tunnistamaan eri henkilökohtaiset tilat.

Sen lisäksi paneudun tähän aiheeseen, koska Luoja tuottaa kaikki tunteeni minussa. Nyt Hän puhuu minulle opettajani kautta, joka on Hänen kanavansa, ei sen enempää. Kaikki ympärilläni on Luojan ilmentyminen minussa; minä itse olen Hänen derivaattinsa ja minun on reagoitava sillä mitä tapahtuu suhteessa tähän.

Mitä paremmin henkilö ymmärtää ja tietää asian ainutlaatuisuuden, kytkeytymättä pois tovereista, maailmasta tai mistään, sitä enemmän hän haluaa yrittää tuntea sen todellisuudessa.

Tämä on ainoa luonnon voima joka ilmenee meille tällä tavalla. Päivittäin paljastamme enenevissä määrin sen yhtenäisyyden, yhteyden. Luonto on yhtenäinen, eikä meidän pitäisi sotkeutua siihen. Meidän piää päinvastoin sopeutua siihen. Siksi kabbala sanoo, että meidän on toimittava ulkoisessa maailmassa: varustaa jokainen normaalilla, kohtuullisella kulutuksella, yleensäkin välittää siitä. Kaikki muu on yhtenisyyteen hakeutumista ja yhtenäisyyden kautta Ykseyteen.

Näin ollen, kaikki muutokset, jotka haluaisit nähdä voit vain saavuttaa Luojan ainutlaatuisuuden aiheen kautta. Se määrittää kaiken: miksi meidän pitäisi yhtenäistyä, miksi meidän tulisi reagoida johonkin tietyllä tavalla, eikä toisella jne. Saavut aina oikeaan vastaukseen sen kautta.

 

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed

Next Post: